Statistieken Buurt Begijnendijk-Centrum

Aantal inwoners per jaar in de buurt Begijnendijk-Centrum
(zeer grote stijging van 26% naar 1.981 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Begijnendijk-Centrum is met 407 inwoners gestegen van 1.574 inwoners in 1990 tot 1.981 inwoners in 2022 (dat is een zeer grote stijging van 26%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 13 inwoners (0,74%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Begijnendijk met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Begijnendijk-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Begijnendijk met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Begijnendijk-Centrum, 2: buurt Honderd Bunders, 3: buurt Sleutelje-Plankenbrug, 4: buurt Vijverwijk, 5: buurt Begijnendijk Spoorweg ...Toon meer... Kaart van de gemeente Begijnendijk met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Begijnendijk-Centrum, 2: buurt Honderd Bunders, 3: buurt Sleutelje-Plankenbrug, 4: buurt Vijverwijk, 5: buurt Begijnendijk Spoorweg, 6: buurt Begijnendijk-Verspr. Bewoning, 7: buurt Betekom-Kern, 8: buurt Steijbergbossen, 9: buurt Betekom-Verspr. Bewoning-Zuid, 10: buurt Onze-Lieve-Vrouw Begijnendijk, 11: buurt Betekom-Verspr.Bewoning-Noord ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Begijnendijk-Centrum voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Begijnendijk-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Begijnendijk-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Begijnendijk-Centrum. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Begijnendijk-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.343)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Begijnendijk-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Begijnendijk-Centrum was €34.343. Er waren 1.188 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Begijnendijk-Centrum was €40.799.729.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 8 buurten (blauw), 2 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Begijnendijk-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Begijnendijk waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Begijnendijk-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Begijnendijk-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Begijnendijk-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Begijnendijk-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Begijnendijk getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Begijnendijk-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Begijnendijk-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Begijnendijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Begijnendijk-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Begijnendijk-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Begijnendijk getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.038Aantal2022
Mannen945Aantal2022
0 tot 10 jaar176Aantal2022
10 tot 20 jaar163Aantal2022
20 tot 30 jaar206Aantal2022
30 tot 40 jaar249Aantal2022
40 tot 50 jaar231Aantal2022
50 tot 60 jaar238Aantal2022
60 tot 70 jaar293Aantal2022
70 tot 80 jaar226Aantal2022
80 tot 90 jaar152Aantal2022
90 jaar en ouder49Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Begijnendijk-Centrum.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*4.424Aantal2023
Gescheiden*911Aantal2023
Ongehuwd*4.555Aantal2023
Verweduwd*597Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Begijnendijk getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Begijnendijk-Centrum helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.188Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€40.799.729Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.343Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.854Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Begijnendijk-Centrum.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*10.189Aantal2023
Vreemdelingen*298Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Begijnendijk getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Begijnendijk-Centrum helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24007A00-Code2023
RegionaamBegijnendijk-CentrumNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte110Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.173Aantal2023
Aantal inwoners1.981Aantal2022
Aantal huishoudens880Aantal2021
Aantal wagens1.114Aantal2021
Dichtheid adressen10,71Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners18,09Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens8,04Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens10,17Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Begijnendijk-Centrum.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties6Aantal2020
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties4Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€221.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€293.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€335.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Begijnendijk-Centrum.

Adressen in de buurt Begijnendijk-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Begijnendijk-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Begijnendijk.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Albrecht Rodenbachlaan1 - 93130
Annonciadenlaan1 - 93130
Baalsesteenweg1 - 93130
Begijnendreef1 - 93130
Betekomsesteenweg1 - 93130

Toon alle 24 rijen met adressen...