Statistieken Buurt Betekom-Kern

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Betekom-Kern in de gemeente Begijnendijk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Betekom-Kern in de gemeente Begijnendijk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Betekom-Kern
(zeer grote groei van 40% naar 1.546 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Betekom-Kern is met 439 inwoners gegroeid van 1.107 inwoners in 1990 tot 1.546 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 40%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 13 inwoners (1,03%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Begijnendijk met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Betekom-Kern: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Begijnendijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Begijnendijk-Centrum, 2: buurt Honderd Bunders, 3: buurt Sleutelje-Plankenbrug, 4: buurt Vijverwijk, 5: buurt Begijnendijk Spoorweg ...Toon meer... Kaart van de gemeente Begijnendijk met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Begijnendijk-Centrum, 2: buurt Honderd Bunders, 3: buurt Sleutelje-Plankenbrug, 4: buurt Vijverwijk, 5: buurt Begijnendijk Spoorweg, 6: buurt Begijnendijk-Verspr. Bewoning, 7: buurt Betekom-Kern, 8: buurt Steijbergbossen, 9: buurt Betekom-Verspr. Bewoning-Zuid, 10: buurt Onze-Lieve-Vrouw Begijnendijk, 11: buurt Betekom-Verspr.Bewoning-Noord ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Betekom-Kern voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Betekom-Kern ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Betekom-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Betekom-Kern. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Betekom-Kern: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.067)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Betekom-Kern. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Betekom-Kern was €41.067. Er waren 874 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Betekom-Kern was €35.892.216.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 8 buurten (blauw), 2 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Betekom-Kern in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Begijnendijk waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Betekom-Kern (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Betekom-Kern in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Betekom-Kern: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Betekom-Kern helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Begijnendijk getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Betekom-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Betekom-Kern.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Begijnendijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Betekom-Kern. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Betekom-Kern helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Begijnendijk getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Betekom-Kern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen830Aantal2023
Mannen712Aantal2023
0 tot 10 jaar108Aantal2023
10 tot 20 jaar173Aantal2023
20 tot 30 jaar141Aantal2023
30 tot 40 jaar173Aantal2023
40 tot 50 jaar200Aantal2023
50 tot 60 jaar243Aantal2023
60 tot 70 jaar275Aantal2023
70 tot 80 jaar144Aantal2023
80 tot 90 jaar69Aantal2023
90 jaar en ouder16Aantal2023
Aantal inwoners1.546Aantal2023
0 tot 5 jaar54Aantal2023
5 tot 10 jaar54Aantal2023
10 tot 15 jaar83Aantal2023
15 tot 20 jaar90Aantal2023
20 tot 25 jaar70Aantal2023
25 tot 29 jaar71Aantal2023
30 tot 35 jaar91Aantal2023
35 tot 40 jaar82Aantal2023
40 tot 45 jaar85Aantal2023
45 tot 50 jaar115Aantal2023
50 tot 55 jaar115Aantal2023
55 tot 60 jaar128Aantal2023
60 tot 65 jaar142Aantal2023
65 tot 70 jaar133Aantal2023
70 tot 75 jaar81Aantal2023
75 tot 80 jaar63Aantal2023
80 tot 85 jaar42Aantal2023
85 tot 90 jaar27Aantal2023
90 tot 95 jaar16Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Betekom-Kern. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Betekom-Kern.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden39Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners26,20Aantal2022
Gevulde handelspanden38Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen10Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels14Aantal2023
Horecazaken11Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners7,20Aantal2022
Consumentgerichte diensten13Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners8,51Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Betekom-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens705Aantal2023
Huishoudens 1 persoon221Aantal2023
Huishoudens 2 personen282Aantal2023
Huishoudens 3 personen82Aantal2023
Huishoudens 4 personen95Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen25Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon31%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen40%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften874Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€35.892.216Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.067Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.887Euro2019
Interkwartiel verschil32.481Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt105Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie33Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €22%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €9%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €12%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€36.613.236Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.977Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.509Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)20Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)98%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Aantal nationaliteiten15Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit33Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit13Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Betekom-Kern.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24007B00-Code2024
RegionaamBetekom-KernNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte120Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen902Aantal2024
Aantal inwoners1.546Aantal2023
Aantal huishoudens705Aantal2023
Aantal wagens892Aantal2022
Dichtheid adressen7,49Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners12,83Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,85Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens7,40Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Betekom-Kern.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder63Aantal2023
Alleenwonend221Aantal2023
Andere persoon39Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)236Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen362Aantal2023
Inwonende andere persoon22Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder86Aantal2023
Kind bij gehuwd paar213Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar92Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)114Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen94Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Betekom-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties10Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Betekom-Kern.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders152Aantal2023
Eigenaars552Aantal2023
% Huurders22%Percentage2023
% Eigenaars78%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Betekom-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden752Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194570Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970136Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000246Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010156Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202086Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202124Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190032Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen550Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen202Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie750Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Betekom-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Betekom-Kern

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Betekom-Kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Begijnendijk. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
A. Bosmanslaan10 - 903130
Aarschotsesteenweg1 - 93130
Beekstraat1 - 93130
Corn. Vissenaekensplein1 - 93130
Gelroodsesteenweg1 - 93130

Toon alle 19 rijen met adressen...