Statistieken Buurt Bekkevoort-Kern

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bekkevoort-Kern in de gemeente Bekkevoort. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bekkevoort-Kern in de gemeente Bekkevoort. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Bekkevoort-Kern
(zeer grote stijging van 48% naar 1.324 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Bekkevoort-Kern is met 432 personen toegenomen van 892 personen in 1990 tot 1.324 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 48%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 13 personen (1,22%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Bekkevoort met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bekkevoort-Kern: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Bekkevoort met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bekkevoort-Kern, 2: buurt Steenberg-Oude Leuvensebaan, 3: buurt Robbensrode, 4: buurt Bekkevoort-Verspreide Bewoning, 5: buurt Klein-Kempen, 6: buurt Netelzeep.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bekkevoort-Kern voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bekkevoort-Kern ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bekkevoort-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bekkevoort-Kern. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bekkevoort-Kern: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.911)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bekkevoort-Kern. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bekkevoort-Kern was €33.911. Er waren 760 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bekkevoort-Kern was €25.772.229.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 10 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bekkevoort-Kern in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Bekkevoort waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bekkevoort-Kern (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bekkevoort-Kern in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bekkevoort-Kern: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bekkevoort-Kern helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Bekkevoort getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bekkevoort-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Bekkevoort-Kern.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Bekkevoort

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Bekkevoort-Kern. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bekkevoort-Kern helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Bekkevoort getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bekkevoort-Kern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen690Aantal2023
Mannen636Aantal2023
0 tot 10 jaar115Aantal2023
10 tot 20 jaar115Aantal2023
20 tot 30 jaar154Aantal2023
30 tot 40 jaar190Aantal2023
40 tot 50 jaar152Aantal2023
50 tot 60 jaar175Aantal2023
60 tot 70 jaar158Aantal2023
70 tot 80 jaar140Aantal2023
80 tot 90 jaar98Aantal2023
90 jaar en ouder25Aantal2023
Aantal inwoners1.324Aantal2023
0 tot 5 jaar59Aantal2023
5 tot 10 jaar56Aantal2023
10 tot 15 jaar50Aantal2023
15 tot 20 jaar65Aantal2023
20 tot 25 jaar60Aantal2023
25 tot 29 jaar94Aantal2023
30 tot 35 jaar98Aantal2023
35 tot 40 jaar92Aantal2023
40 tot 45 jaar80Aantal2023
45 tot 50 jaar72Aantal2023
50 tot 55 jaar72Aantal2023
55 tot 60 jaar103Aantal2023
60 tot 65 jaar87Aantal2023
65 tot 70 jaar71Aantal2023
70 tot 75 jaar73Aantal2023
75 tot 80 jaar67Aantal2023
80 tot 85 jaar55Aantal2023
85 tot 90 jaar43Aantal2023
90 tot 95 jaar25Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Bekkevoort-Kern. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bekkevoort-Kern.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden39Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners32,04Aantal2022
Gevulde handelspanden37Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen7Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen8Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels17Aantal2023
Horecazaken8Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners6,10Aantal2022
Consumentgerichte diensten12Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners9,92Aantal2022
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Bekkevoort-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens596Aantal2023
Huishoudens 1 persoon222Aantal2023
Huishoudens 2 personen209Aantal2023
Huishoudens 3 personen75Aantal2023
Huishoudens 4 personen55Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen35Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon37%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften760Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€25.772.229Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.911Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.353Euro2019
Interkwartiel verschil25.088Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt99Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie34Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €17%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €7%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€29.470.072Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.548Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.216Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)35Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)92%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten25Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit110Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit75Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bekkevoort-Kern.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24008A001Code2024
RegionaamBekkevoort-KernNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte101Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen741Aantal2024
Aantal inwoners1.324Aantal2023
Aantal huishoudens596Aantal2023
Aantal wagens733Aantal2022
Dichtheid adressen7,32Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners13,08Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,89Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens7,24Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Bekkevoort-Kern.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder42Aantal2023
Alleenwonend222Aantal2023
Andere persoon8Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)212Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen260Aantal2023
Inwonende andere persoon38Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder54Aantal2023
Kind bij gehuwd paar191Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar69Aantal2023
Lid van collectief huishouden46Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)86Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen98Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Bekkevoort-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties6Aantal2020
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Bekkevoort-Kern.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders204Aantal2023
Eigenaars392Aantal2023
% Huurders34%Percentage2023
% Eigenaars66%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Bekkevoort-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden652Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194546Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970139Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000188Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201082Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020154Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202133Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190010Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen389Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen263Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie646Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Bekkevoort-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Bekkevoort-Kern

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bekkevoort-Kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bekkevoort. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Berkstraat1 - 9F3460
Eugeen Coolsstraat1 - 93460
Heidestraat10 - 93460
Hondstraatje11 - 93460
Kamiel Dekelverstraat1 - 53460

Toon alle 13 rijen met adressen...