Statistieken Buurt Bell (Zuidwijk)

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bell (Zuidwijk) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bell (Zuidwijk) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Bell (Zuidwijk)
(grote stijging van 15% naar 5.864 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Bell (Zuidwijk) is met 757 personen toegenomen van 5.107 personen in 1990 tot 5.864 personen in 2023 (dat is een grote stijging van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 23 personen (0,43%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente 8 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bell (Zuidwijk): Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente 8 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Waalse Kaai (Zuidwijk), 2: buurt Vlaamse Kaai (Zuidwijk), 3: buurt Museumwijk (Zuidwijk), 4: buurt Gerechtshof (Zuidwijk) Antwerpen (01), 5: buurt Oude Schippersdokken(Zuidwijk), 6: buurt Bell (Zuidwijk), 7: buurt Lange Elzenstraat (Zuidwijk), 8: buurt Troonplaats (Zuidwijk), 9: buurt Gerechtshof (Zuidwijk) Antwerpen (02), 10: buurt Spaghettiknoop (Kiel).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bell (Zuidwijk) voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bell (Zuidwijk) ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bell (Zuidwijk)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bell (Zuidwijk). De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bell (Zuidwijk): het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.822)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bell (Zuidwijk). De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bell (Zuidwijk) was €32.822. Er waren 3.711 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bell (Zuidwijk) was €121.801.853.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 4 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bell (Zuidwijk) in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bell (Zuidwijk) (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bell (Zuidwijk) in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bell (Zuidwijk): inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bell (Zuidwijk) helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Bell (Zuidwijk)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Bell (Zuidwijk).

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Bell (Zuidwijk). De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bell (Zuidwijk) helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Bell (Zuidwijk) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.832Aantal2023
Mannen3.058Aantal2023
0 tot 10 jaar510Aantal2023
10 tot 20 jaar552Aantal2023
20 tot 30 jaar1.158Aantal2023
30 tot 40 jaar1.120Aantal2023
40 tot 50 jaar810Aantal2023
50 tot 60 jaar641Aantal2023
60 tot 70 jaar489Aantal2023
70 tot 80 jaar370Aantal2023
80 tot 90 jaar175Aantal2023
90 jaar en ouder65Aantal2023
Aantal inwoners5.864Aantal2023
0 tot 5 jaar256Aantal2023
5 tot 10 jaar254Aantal2023
10 tot 15 jaar288Aantal2023
15 tot 20 jaar264Aantal2023
20 tot 25 jaar360Aantal2023
25 tot 29 jaar798Aantal2023
30 tot 35 jaar638Aantal2023
35 tot 40 jaar482Aantal2023
40 tot 45 jaar431Aantal2023
45 tot 50 jaar379Aantal2023
50 tot 55 jaar343Aantal2023
55 tot 60 jaar298Aantal2023
60 tot 65 jaar259Aantal2023
65 tot 70 jaar230Aantal2023
70 tot 75 jaar215Aantal2023
75 tot 80 jaar155Aantal2023
80 tot 85 jaar101Aantal2023
85 tot 90 jaar74Aantal2023
90 tot 95 jaar54Aantal2023
95 jaar en ouder11Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Bell (Zuidwijk). De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bell (Zuidwijk).
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden111Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners19,10Aantal2022
Gevulde handelspanden99Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen21Aantal2023
Winkels: periodieke goederen8Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen6Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels39Aantal2023
Horecazaken26Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners5,04Aantal2022
Consumentgerichte diensten34Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners5,56Aantal2022
Leegstaande handelspanden12Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Bell (Zuidwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens3.110Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.685Aantal2023
Huishoudens 2 personen772Aantal2023
Huishoudens 3 personen261Aantal2023
Huishoudens 4 personen257Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen135Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon54%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen25%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften3.711Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€121.801.853Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.822Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.215Euro2019
Interkwartiel verschil24.015Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt108Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie38Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €13%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €17%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €12%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2021
% inkomens >75.000 €9%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€130.836.516Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.746Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit4.376Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)751Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)74%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Aantal nationaliteiten93Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.514Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)26%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit763Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bell (Zuidwijk).
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002E50-Code2024
RegionaamBell (Zuidwijk)Naam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte39Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.696Aantal2024
Aantal inwoners5.864Aantal2023
Aantal huishoudens3.110Aantal2023
Aantal wagens1.846Aantal2022
Dichtheid adressen118,92Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners148,49Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens78,75Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens46,75Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Bell (Zuidwijk).
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder223Aantal2023
Alleenwonend1.685Aantal2023
Andere persoon275Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)704Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen488Aantal2023
Inwonende andere persoon108Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder321Aantal2023
Kind bij gehuwd paar694Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar314Aantal2023
Lid van collectief huishouden92Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)346Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen640Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Bell (Zuidwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties60Aantal2020
Huizen-Transacties25Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties25Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€198.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€272.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€272.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€220.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€360.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€360.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€298.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€552.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€552.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Bell (Zuidwijk).
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.953Aantal2023
Eigenaars1.159Aantal2023
% Huurders63%Percentage2023
% Eigenaars37%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Bell (Zuidwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden4.140Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945843Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970527Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000716Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010148Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020254Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202137Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19001.602Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen567Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen3.573Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.100Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie40Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Bell (Zuidwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Bell (Zuidwijk)

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bell (Zuidwijk). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Amerikalei1 - 952000
Anselmostraat10 - 982018
Balansstraat1 - 82018
Ballaarstraat10 - 982018
Belegstraat35 - 802018

Toon alle 34 rijen met adressen...