Statistieken Buurt Blokbos

Aantal inwoners per jaar in de buurt Blokbos
(zeer grote stijging van 33% naar 2.473 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Blokbos is met 617 personen gestegen van 1.856 personen in 1990 tot 2.473 personen in 2022 (dat is een zeer grote stijging van 33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 19 personen (0,91%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Lot met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Blokbos: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Lot met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Blokbos, 2: buurt Wolfshagen, 3: buurt Blokbos-Uitbreiding, 4: buurt Industriesektor, 5: buurt Biest Beersel, 6: buurt Zenne, 7: buurt Breedveld, 8: buurt Tussen Autoweg en Kanaal-Zenne, 9: buurt Kesterbeek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Blokbos voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Blokbos ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Blokbos

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Blokbos. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Blokbos: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.063)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blokbos. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Blokbos was €33.063. Er waren 1.226 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Blokbos was €40.535.580.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 31 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Blokbos in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beersel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Blokbos (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Blokbos in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Blokbos: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Blokbos helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beersel getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Blokbos

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Blokbos.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beersel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Blokbos. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Blokbos helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beersel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.263Aantal2022
Mannen1.213Aantal2022
0 tot 10 jaar331Aantal2022
10 tot 20 jaar339Aantal2022
20 tot 30 jaar282Aantal2022
30 tot 40 jaar341Aantal2022
40 tot 50 jaar358Aantal2022
50 tot 60 jaar381Aantal2022
60 tot 70 jaar229Aantal2022
70 tot 80 jaar140Aantal2022
80 tot 90 jaar58Aantal2022
90 jaar en ouder14Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Blokbos.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*9.595Aantal2023
Gescheiden*2.050Aantal2023
Ongehuwd*13.576Aantal2023
Verweduwd*1.253Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Beersel getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Blokbos helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.226Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€40.535.580Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.063Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€26.754Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Blokbos.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*23.099Aantal2023
Vreemdelingen*3.375Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Beersel getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Blokbos helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23003E00-Code2023
RegionaamBlokbosNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte57Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen1.188Aantal2023
Aantal inwoners2.473Aantal2022
Aantal huishoudens945Aantal2021
Aantal wagens1.098Aantal2021
Dichtheid adressen20,99Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners43,70Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens16,70Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens19,40Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Blokbos.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties25Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties25Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2016
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€245.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€245.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€280.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€280.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€315.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€315.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Blokbos.

Adressen in de buurt Blokbos

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Blokbos. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beersel.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Albert Denystraat1 - 91651
Beerselsestraat1 - 81651
Blijkveld1 - 91651
Blokbos1 - 81651
Breedveld5 - 71651

Toon alle 24 rijen met adressen...