Statistieken Buurt Boom-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Boom-Centrum in de gemeente Boom. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Boom-Centrum in de gemeente Boom. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Boom-Centrum
(zeer grote toename van 43% naar 1.843 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Boom-Centrum is met 552 inwoners toegenomen van 1.291 inwoners in 1990 tot 1.843 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 43%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 17 inwoners (1,11%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Boom met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Boom-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Boom met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Boom-Centrum, 2: buurt Advokaatstraat, 3: buurt De Hoek Boom, 4: buurt Boom Station-F. de Schutterl., 5: buurt Noeveren, 6: buurt Schomme, 7: buurt Industrie Boom, 8: buurt Hollezijp.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Boom-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Boom-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Boom-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Boom-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Boom-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.721)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boom-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boom-Centrum was €28.721. Er waren 1.037 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Boom-Centrum was €29.783.995.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Boom-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Boom waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Boom-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Boom-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Boom-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Boom-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Boom getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Boom-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Boom-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Boom

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Boom-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Boom-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Boom getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Boom-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen948Aantal2023
Mannen920Aantal2023
0 tot 10 jaar225Aantal2023
10 tot 20 jaar198Aantal2023
20 tot 30 jaar247Aantal2023
30 tot 40 jaar259Aantal2023
40 tot 50 jaar201Aantal2023
50 tot 60 jaar200Aantal2023
60 tot 70 jaar183Aantal2023
70 tot 80 jaar204Aantal2023
80 tot 90 jaar125Aantal2023
90 jaar en ouder24Aantal2023
Aantal inwoners1.843Aantal2023
0 tot 5 jaar122Aantal2023
5 tot 10 jaar103Aantal2023
10 tot 15 jaar100Aantal2023
15 tot 20 jaar98Aantal2023
20 tot 25 jaar104Aantal2023
25 tot 29 jaar143Aantal2023
30 tot 35 jaar121Aantal2023
35 tot 40 jaar138Aantal2023
40 tot 45 jaar99Aantal2023
45 tot 50 jaar102Aantal2023
50 tot 55 jaar103Aantal2023
55 tot 60 jaar97Aantal2023
60 tot 65 jaar83Aantal2023
65 tot 70 jaar100Aantal2023
70 tot 75 jaar93Aantal2023
75 tot 80 jaar111Aantal2023
80 tot 85 jaar70Aantal2023
85 tot 90 jaar55Aantal2023
90 tot 95 jaar24Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Boom-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Boom-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden147Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners81,98Aantal2022
Gevulde handelspanden114Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen19Aantal2023
Winkels: periodieke goederen19Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels43Aantal2023
Horecazaken27Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners15,20Aantal2022
Consumentgerichte diensten44Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners23,34Aantal2022
Leegstaande handelspanden33Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Boom-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens898Aantal2023
Huishoudens 1 persoon433Aantal2023
Huishoudens 2 personen258Aantal2023
Huishoudens 3 personen69Aantal2023
Huishoudens 4 personen57Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen81Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon48%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen29%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen6%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen9%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.037Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€29.783.995Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.721Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.261Euro2019
Interkwartiel verschil18.469Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt79Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie26Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €7%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €30%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €4%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€33.520.714Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€18.080Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.407Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)195Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)75%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Aantal nationaliteiten55Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit461Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)25%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit266Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Boom-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11005A00-Code2024
RegionaamBoom-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte22Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.507Aantal2024
Aantal inwoners1.843Aantal2023
Aantal huishoudens898Aantal2023
Aantal wagens697Aantal2022
Dichtheid adressen67,26Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners82,26Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens40,08Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens31,11Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Boom-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder71Aantal2023
Alleenwonend433Aantal2023
Andere persoon49Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)224Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen304Aantal2023
Inwonende andere persoon50Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder114Aantal2023
Kind bij gehuwd paar250Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar143Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)116Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen112Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Boom-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties52Aantal2020
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€115.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€153.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€208.388Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Boom-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders418Aantal2023
Eigenaars480Aantal2023
% Huurders46%Percentage2023
% Eigenaars54%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Boom-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.103Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945172Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970298Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000248Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201077Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020169Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900134Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen240Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen863Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.097Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Boom-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Boom-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Boom-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Boom. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Antwerpsestraat1 - 91_92850
Blauwstraat1 - 92850
Brandstraat1 - 92850
Colonel Silvertopstraat10 - 92850
Frans De Schutterlaan12 - 712850

Toon alle 19 rijen met adressen...