Statistieken Buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel)

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel)
(zeer grote groei van 25% naar 4.793 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) is met 960 personen gestegen van 3.833 personen in 1990 tot 4.793 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 29 personen (0,69%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente 9 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel): Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente 9 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt St.-Catharina (Kiel), 2: buurt Maurits Sabbelaan (Kiel), 3: buurt Kolonielaan (Cam. Huysmansl.), 4: buurt Volhardingsstraat (Kiel), 5: buurt Kiel-Centrum (Kiel) ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente 9 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt St.-Catharina (Kiel), 2: buurt Maurits Sabbelaan (Kiel), 3: buurt Kolonielaan (Cam. Huysmansl.), 4: buurt Volhardingsstraat (Kiel), 5: buurt Kiel-Centrum (Kiel), 6: buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel), 7: buurt Beerschot-Stadion (Kiel), 8: buurt Jan de Voslei (Kiel), 9: buurt Pius X (Kiel), 10: buurt Petroleum-Scheldekaden-Z., 11: buurt Kielse Polder (Kiel) ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel). De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel): het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€23.489)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel). De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) was €23.489. Er waren 2.265 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) was €53.202.682.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 4 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel): inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel).

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel). De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.355Aantal2023
Mannen2.477Aantal2023
0 tot 10 jaar751Aantal2023
10 tot 20 jaar869Aantal2023
20 tot 30 jaar748Aantal2023
30 tot 40 jaar638Aantal2023
40 tot 50 jaar691Aantal2023
50 tot 60 jaar538Aantal2023
60 tot 70 jaar297Aantal2023
70 tot 80 jaar196Aantal2023
80 tot 90 jaar86Aantal2023
90 jaar en ouder16Aantal2023
Aantal inwoners4.793Aantal2023
0 tot 5 jaar365Aantal2023
5 tot 10 jaar386Aantal2023
10 tot 15 jaar444Aantal2023
15 tot 20 jaar425Aantal2023
20 tot 25 jaar426Aantal2023
25 tot 29 jaar322Aantal2023
30 tot 35 jaar320Aantal2023
35 tot 40 jaar318Aantal2023
40 tot 45 jaar348Aantal2023
45 tot 50 jaar343Aantal2023
50 tot 55 jaar296Aantal2023
55 tot 60 jaar242Aantal2023
60 tot 65 jaar186Aantal2023
65 tot 70 jaar111Aantal2023
70 tot 75 jaar105Aantal2023
75 tot 80 jaar91Aantal2023
80 tot 85 jaar54Aantal2023
85 tot 90 jaar32Aantal2023
90 tot 95 jaar16Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel). De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel).
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden120Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners24,14Aantal2022
Gevulde handelspanden110Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen23Aantal2023
Winkels: periodieke goederen16Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels44Aantal2023
Horecazaken38Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners7,70Aantal2022
Consumentgerichte diensten28Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners5,41Aantal2022
Leegstaande handelspanden10Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.711Aantal2023
Huishoudens 1 persoon591Aantal2023
Huishoudens 2 personen355Aantal2023
Huishoudens 3 personen198Aantal2023
Huishoudens 4 personen234Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen333Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon34%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen21%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen19%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.265Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€53.202.682Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€23.489Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€19.752Euro2019
Interkwartiel verschil18.485Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt94Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie17Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €21%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €26%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €12%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €7%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €4%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 2%Percentage2021
% inkomens >75.000 €2%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€56.706.953Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€11.799Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.156Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)731Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)65%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Aantal nationaliteiten73Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.676Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)35%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit945Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)20%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel).
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002F61-Code2024
RegionaamBoomse Stwg-Beerschot (Kiel)Naam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte21Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.339Aantal2024
Aantal inwoners4.793Aantal2023
Aantal huishoudens1.711Aantal2023
Aantal wagens1.227Aantal2022
Dichtheid adressen111,62Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners228,72Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens81,65Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens58,55Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel).
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder211Aantal2023
Alleenwonend591Aantal2023
Andere persoon126Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.048Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen342Aantal2023
Inwonende andere persoon133Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder421Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.398Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar211Aantal2023
Lid van collectief huishouden17Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)204Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen130Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties17Aantal2020
Huizen-Transacties26Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties26Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€107.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 25€192.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€192.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€115.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 50€225.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€225.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€140.000Euro2019
Huizen-Prijs percentiel 75€291.706Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€291.706Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel).
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders853Aantal2023
Eigenaars862Aantal2023
% Huurders50%Percentage2023
% Eigenaars50%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.998Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.225Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970519Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000103Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201029Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900119Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen754Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.244Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.988Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie10Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel)

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Boomse Stwg-Beerschot (Kiel). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Abdijstraat142 - 2772020
Atletenstraat1 - 92020
Beerschotstraat1 - 92020
Berendrechtstraat1 - 982020
Boomsesteenweg261A - 4862020

Toon alle 19 rijen met adressen...