Statistieken Buurt Borgloon-Araan

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Borgloon-Araan in de gemeente Geetbets. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Borgloon-Araan in de gemeente Geetbets. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Borgloon-Araan
(groei van 25% naar 282 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Borgloon-Araan is met 57 inwoners gegroeid van 225 inwoners in 1990 tot 282 inwoners in 2023 (dat is een groei van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 2 inwoner (0,73%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Geetbets met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Borgloon-Araan: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Geetbets met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Geetbets-Centrum, 2: buurt Drinkteilen, 3: buurt Geetbets-Verspreide Bewoning, 4: buurt Glabbeek-Verspreide Bewoning Geetbets, 5: buurt Hogen-Verspreide Bewoning Geetbets, 6: buurt Bergen-Verspreide Bewoning, 7: buurt Nieuwdorp-Verspreide Bewoning, 8: buurt Hulsbeek-Kern, 9: buurt Borgloon-Araan.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Borgloon-Araan voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Borgloon-Araan ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Borgloon-Araan

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Borgloon-Araan. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Borgloon-Araan: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.666)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Borgloon-Araan. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Borgloon-Araan was €38.666. Er waren 155 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Borgloon-Araan was €5.993.217.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 14 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Borgloon-Araan in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Geetbets waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Borgloon-Araan (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Borgloon-Araan in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Borgloon-Araan: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Borgloon-Araan helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Geetbets getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Borgloon-Araan

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Borgloon-Araan.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Geetbets

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Borgloon-Araan. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Borgloon-Araan helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Geetbets getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Borgloon-Araan voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen143Aantal2023
Mannen139Aantal2023
0 tot 10 jaar31Aantal2023
10 tot 20 jaar39Aantal2023
20 tot 30 jaar22Aantal2023
30 tot 40 jaar39Aantal2023
40 tot 50 jaar39Aantal2023
50 tot 60 jaar38Aantal2023
60 tot 70 jaar37Aantal2023
70 tot 80 jaar27Aantal2023
80 tot 90 jaar5Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners282Aantal2023
0 tot 5 jaar16Aantal2023
5 tot 10 jaar15Aantal2023
10 tot 15 jaar18Aantal2023
15 tot 20 jaar21Aantal2023
20 tot 25 jaar8Aantal2023
25 tot 29 jaar14Aantal2023
30 tot 35 jaar18Aantal2023
35 tot 40 jaar21Aantal2023
40 tot 45 jaar21Aantal2023
45 tot 50 jaar18Aantal2023
50 tot 55 jaar20Aantal2023
55 tot 60 jaar18Aantal2023
60 tot 65 jaar24Aantal2023
65 tot 70 jaar13Aantal2023
70 tot 75 jaar14Aantal2023
75 tot 80 jaar13Aantal2023
80 tot 85 jaar5Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Borgloon-Araan. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Borgloon-Araan.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden1Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners3,57Aantal2022
Gevulde handelspanden1Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels0Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,57Aantal2022
Consumentgerichte diensten0Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Borgloon-Araan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens112Aantal2023
Huishoudens 1 persoon30Aantal2023
Huishoudens 2 personen32Aantal2023
Huishoudens 3 personen21Aantal2023
Huishoudens 4 personen22Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen7Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon27%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen29%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen19%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen20%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften155Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€5.993.217Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.666Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.728Euro2019
Interkwartiel verschil25.719Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt90Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie11Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €20%Percentage2008
% inkomens 10.001 - 15.000 €16%Percentage2012
% inkomens 15.001 - 20.000 €15%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €18%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €20%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€6.546.111Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.213Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit277Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)0Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)98%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Aantal nationaliteiten4Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit5Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Borgloon-Araan.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24028A59-Code2024
RegionaamBorgloon-AraanNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte311Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen139Aantal2024
Aantal inwoners282Aantal2023
Aantal huishoudens112Aantal2023
Aantal wagens150Aantal2022
Dichtheid adressen0,45Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners0,91Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,36Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,48Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Borgloon-Araan.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder10Aantal2023
Alleenwonend30Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)64Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen42Aantal2023
Inwonende andere persoon9Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder14Aantal2023
Kind bij gehuwd paar54Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar21Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)24Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen14Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Borgloon-Araan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Borgloon-Araan.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders12Aantal2023
Eigenaars100Aantal2023
% Huurders11%Percentage2023
% Eigenaars89%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Borgloon-Araan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden118Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194518Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197027Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200045Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20109Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20209Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19009Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen116Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen0Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie117Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Borgloon-Araan. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Borgloon-Araan

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Borgloon-Araan. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Geetbets. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Araanstraat1 - 93450
Borgloonstraat1 - 983450
Hulsbeekstraat1 - 93450
Kasteellaan10 - 143450
Kattesteeg1A - 53450
Langveld1 - 53450
Weg op Halen1 - 2B3450