Statistieken Buurt Bost-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bost-Centrum in de gemeente Tienen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Bost-Centrum in de gemeente Tienen. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Bost-Centrum
(afname van 6,3% naar 550 inwoners in 2021)

De bevolking van de buurt Bost-Centrum is met 37 personen afgenomen van 587 personen in 2011 tot 550 personen in 2021 (dat is een afname van 6,3%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was -4 personen (-0,64%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers krimpen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Bost met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Bost-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Bost met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bost-Centrum, 2: buurt Spanuit, 3: buurt Bost Uitbreiding, 4: buurt Bost-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Bost-Centrum voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Bost-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Bost-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Bost-Centrum. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Bost-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.523)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bost-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Bost-Centrum was €38.523. Er waren 333 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Bost-Centrum was €12.828.101.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 53 buurten (blauw), 23 wijken (oranje), 9 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Bost-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Tienen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Bost-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Bost-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Bost-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Bost-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Tienen getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Tienen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Tienen. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Bost-Centrum helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Tienen getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Tienen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Tienen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Bost-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Tienen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*18.520Aantal2022
Mannen*17.453Aantal2022
0 tot 10 jaar*3.776Aantal2022
10 tot 20 jaar*4.015Aantal2022
20 tot 30 jaar*3.678Aantal2022
30 tot 40 jaar*4.458Aantal2022
40 tot 50 jaar*4.768Aantal2022
50 tot 60 jaar*4.875Aantal2022
60 tot 70 jaar*4.515Aantal2022
70 tot 80 jaar*3.505Aantal2022
80 tot 90 jaar*1.916Aantal2022
90 jaar en ouder*467Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Tienen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Bost-Centrum helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*12.863Aantal2022
Gescheiden*3.759Aantal2022
Ongehuwd*16.964Aantal2022
Verweduwd*2.387Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Tienen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Bost-Centrum helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften333Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€12.828.101Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.523Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Bost-Centrum.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*32.921Aantal2022
Vreemdelingen*3.052Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Tienen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Bost-Centrum helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24107C000Code2022
RegionaamBost-CentrumNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte29Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen322Aantal2022
Aantal inwoners550Aantal2021
Aantal huishoudens271Aantal2019
Aantal wagens311Aantal2019
Dichtheid adressen10,93Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners18,67Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens9,20Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens10,56Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Bost-Centrum.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties4Aantal2020
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties4Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Bost-Centrum.

Adressen in de buurt Bost-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Bost-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Tienen.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bostenberg13 - 253300
Fabiolapark12 - 423300
Gallicstraat1 - 93300
Hannuitsesteenweg133 - 2203300
Jodenstraat1 - 93300

Toon alle 13 rijen met adressen...