Statistieken Buurt Braken

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Braken in de gemeente Wuustwezel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Braken in de gemeente Wuustwezel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Braken
(zeer grote toename van 44% naar 991 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Braken is met 301 inwoners gestegen van 690 inwoners in 1990 tot 991 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 44%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 9 inwoners (1,13%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 4 Wuustwezel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Braken: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 4 Wuustwezel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Braken, 2: buurt Tereik, 3: buurt Huisheuvel-Steertheuvel.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Braken voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Braken ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Braken

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Braken. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Braken: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.159)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Braken. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Braken was €37.159. Er waren 538 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Braken was €19.991.803.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 32 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Braken in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Wuustwezel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Braken (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Braken in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Braken: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Braken helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Wuustwezel getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Braken

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Braken.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Wuustwezel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Braken. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Braken helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Wuustwezel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Braken voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen501Aantal2023
Mannen487Aantal2023
0 tot 10 jaar99Aantal2023
10 tot 20 jaar104Aantal2023
20 tot 30 jaar124Aantal2023
30 tot 40 jaar132Aantal2023
40 tot 50 jaar134Aantal2023
50 tot 60 jaar162Aantal2023
60 tot 70 jaar147Aantal2023
70 tot 80 jaar70Aantal2023
80 tot 90 jaar11Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners991Aantal2023
0 tot 5 jaar55Aantal2023
5 tot 10 jaar44Aantal2023
10 tot 15 jaar41Aantal2023
15 tot 20 jaar63Aantal2023
20 tot 25 jaar71Aantal2023
25 tot 29 jaar53Aantal2023
30 tot 35 jaar82Aantal2023
35 tot 40 jaar50Aantal2023
40 tot 45 jaar61Aantal2023
45 tot 50 jaar73Aantal2023
50 tot 55 jaar80Aantal2023
55 tot 60 jaar82Aantal2023
60 tot 65 jaar94Aantal2023
65 tot 70 jaar53Aantal2023
70 tot 75 jaar42Aantal2023
75 tot 80 jaar28Aantal2023
80 tot 85 jaar11Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Braken. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Braken.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden8Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners8,06Aantal2022
Gevulde handelspanden7Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen3Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels4Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,01Aantal2022
Consumentgerichte diensten2Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,02Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Braken. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens399Aantal2023
Huishoudens 1 persoon105Aantal2023
Huishoudens 2 personen139Aantal2023
Huishoudens 3 personen52Aantal2023
Huishoudens 4 personen77Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen26Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon26%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen19%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften538Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€19.991.803Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.159Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.676Euro2019
Interkwartiel verschil35.043Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt114Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie17Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €14%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €10%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €20%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €10%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €11%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€21.826.410Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.114Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit847Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)130Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)86%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Aantal nationaliteiten14Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit141Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit11Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Braken.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11053A400Code2024
RegionaamBrakenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte71Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen472Aantal2024
Aantal inwoners991Aantal2023
Aantal huishoudens399Aantal2023
Aantal wagens545Aantal2022
Dichtheid adressen6,69Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners14,04Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,65Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens7,72Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Braken.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder18Aantal2023
Alleenwonend105Aantal2023
Andere persoon5Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)212Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen192Aantal2023
Inwonende andere persoon19Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder26Aantal2023
Kind bij gehuwd paar191Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar76Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)80Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen64Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Braken. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Braken.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders96Aantal2023
Eigenaars307Aantal2023
% Huurders24%Percentage2023
% Eigenaars76%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Braken. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden422Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194529Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197065Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000238Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201035Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202031Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202119Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen326Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen96Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie416Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Braken. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Braken

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Braken. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Wuustwezel. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Berkendreef12 - 82990
Braken1 - 72990
Bredabaan100 - 992990
Kruisweg892990
Lage Weidenstraat3 - 62990

Toon alle 12 rijen met adressen...