Statistieken Buurt Broekstraat

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Broekstraat in de gemeente Turnhout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Broekstraat in de gemeente Turnhout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Broekstraat
(grote toename van 17% naar 1.291 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Broekstraat is met 184 personen toegenomen van 1.107 personen in 1990 tot 1.291 personen in 2023 (dat is een grote toename van 17%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 6 personen (0,49%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 7 Turnhout met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Broekstraat: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 7 Turnhout met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Tuinwijk Turnhout, 2: buurt Broekstraat Turnhout, 3: buurt Stokt Turnhout, 4: buurt Gildenstraat, 5: buurt Bouwse Pad, 6: buurt De Veldekens Turnhout, 7: buurt Lokeren-het Looi.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Broekstraat voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Broekstraat ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Broekstraat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Broekstraat. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Broekstraat: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€27.075)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Broekstraat. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Broekstraat was €27.075. Er waren 667 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Broekstraat was €18.058.941.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Broekstraat in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Turnhout waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Broekstraat (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Broekstraat in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Broekstraat: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Broekstraat helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Turnhout getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Broekstraat

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Broekstraat.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Turnhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Broekstraat. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Broekstraat helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Turnhout getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Broekstraat voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen657Aantal2023
Mannen646Aantal2023
0 tot 10 jaar166Aantal2023
10 tot 20 jaar229Aantal2023
20 tot 30 jaar157Aantal2023
30 tot 40 jaar158Aantal2023
40 tot 50 jaar165Aantal2023
50 tot 60 jaar146Aantal2023
60 tot 70 jaar136Aantal2023
70 tot 80 jaar80Aantal2023
80 tot 90 jaar58Aantal2023
90 jaar en ouder8Aantal2023
Aantal inwoners1.291Aantal2023
0 tot 5 jaar84Aantal2023
5 tot 10 jaar82Aantal2023
10 tot 15 jaar101Aantal2023
15 tot 20 jaar128Aantal2023
20 tot 25 jaar89Aantal2023
25 tot 29 jaar68Aantal2023
30 tot 35 jaar83Aantal2023
35 tot 40 jaar75Aantal2023
40 tot 45 jaar89Aantal2023
45 tot 50 jaar76Aantal2023
50 tot 55 jaar75Aantal2023
55 tot 60 jaar71Aantal2023
60 tot 65 jaar68Aantal2023
65 tot 70 jaar68Aantal2023
70 tot 75 jaar50Aantal2023
75 tot 80 jaar30Aantal2023
80 tot 85 jaar34Aantal2023
85 tot 90 jaar24Aantal2023
90 tot 95 jaar8Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Broekstraat. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Broekstraat.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden12Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners7,04Aantal2022
Gevulde handelspanden10Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels4Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,78Aantal2022
Consumentgerichte diensten5Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,91Aantal2022
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Broekstraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens523Aantal2023
Huishoudens 1 persoon195Aantal2023
Huishoudens 2 personen136Aantal2023
Huishoudens 3 personen62Aantal2023
Huishoudens 4 personen62Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen68Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon37%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen26%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen13%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften667Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€18.058.941Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€27.075Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.906Euro2019
Interkwartiel verschil19.105Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt83Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie21Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €15%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €27%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2020
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€19.098.408Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€14.725Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit947Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)154Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)73%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Aantal nationaliteiten38Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit356Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)27%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit202Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)16%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Broekstraat.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13040A714Code2024
RegionaamBroekstraatNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte19Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen645Aantal2024
Aantal inwoners1.291Aantal2023
Aantal huishoudens523Aantal2023
Aantal wagens469Aantal2022
Dichtheid adressen34,31Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners68,67Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens27,82Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens24,95Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Broekstraat.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder61Aantal2023
Alleenwonend195Aantal2023
Andere persoon35Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)216Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen150Aantal2023
Inwonende andere persoon25Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder148Aantal2023
Kind bij gehuwd paar257Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar76Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)76Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen64Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Broekstraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties3Aantal2020
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties8Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€171.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€171.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€205.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€205.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€240.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€240.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Broekstraat.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders233Aantal2023
Eigenaars283Aantal2023
% Huurders45%Percentage2023
% Eigenaars55%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Broekstraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden581Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194548Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970354Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200096Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201036Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202029Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202110Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19008Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen390Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen191Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie579Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Broekstraat. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Broekstraat

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Broekstraat. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Turnhout. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Albert Van Dyckstraat2 - 82300
Boerenkrijglaan1 - 92300
Broekstraat1 - 92300
Catharina Beersmansstraat1 - 92300
Driedostraat1 - 92300

Toon alle 21 rijen met adressen...