Statistieken Buurt Brug

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Brug in de gemeente Lokeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Brug in de gemeente Lokeren. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Brug
(toename van 9,4% naar 1.646 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Brug is met 141 personen gestegen van 1.505 personen in 1990 tot 1.646 personen in 2023 (dat is een toename van 9,4%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 4 personen (0,28%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Eksaarde met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Brug: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Eksaarde met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Eksaarde-Dorp, 2: buurt Brug, 3: buurt Briel Lokeren, 4: buurt Kruiskapel-Zuidlede, 5: buurt Doorslaar, 6: buurt Kaaswinkels-Molenakkers, 7: buurt Scheepken, 8: buurt Stenenbrug.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Brug voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Brug ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Brug

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Brug. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Brug: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.613)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Brug. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Brug was €36.613. Er waren 934 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Brug was €34.196.600.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 48 buurten (blauw), 14 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Brug in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Lokeren waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Brug (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Brug in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Brug: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Brug helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Lokeren getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Brug

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Brug.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Lokeren

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Brug. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Brug helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Lokeren getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Brug voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen835Aantal2023
Mannen808Aantal2023
0 tot 10 jaar135Aantal2023
10 tot 20 jaar204Aantal2023
20 tot 30 jaar170Aantal2023
30 tot 40 jaar171Aantal2023
40 tot 50 jaar224Aantal2023
50 tot 60 jaar262Aantal2023
60 tot 70 jaar246Aantal2023
70 tot 80 jaar164Aantal2023
80 tot 90 jaar54Aantal2023
90 jaar en ouder11Aantal2023
Aantal inwoners1.646Aantal2023
0 tot 5 jaar65Aantal2023
5 tot 10 jaar70Aantal2023
10 tot 15 jaar114Aantal2023
15 tot 20 jaar90Aantal2023
20 tot 25 jaar89Aantal2023
25 tot 29 jaar81Aantal2023
30 tot 35 jaar89Aantal2023
35 tot 40 jaar82Aantal2023
40 tot 45 jaar113Aantal2023
45 tot 50 jaar111Aantal2023
50 tot 55 jaar134Aantal2023
55 tot 60 jaar128Aantal2023
60 tot 65 jaar144Aantal2023
65 tot 70 jaar102Aantal2023
70 tot 75 jaar97Aantal2023
75 tot 80 jaar67Aantal2023
80 tot 85 jaar32Aantal2023
85 tot 90 jaar22Aantal2023
90 tot 95 jaar11Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Brug. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Brug.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden27Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners15,98Aantal2022
Gevulde handelspanden25Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels8Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,46Aantal2022
Consumentgerichte diensten13Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners7,99Aantal2022
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Brug. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens696Aantal2023
Huishoudens 1 persoon171Aantal2023
Huishoudens 2 personen284Aantal2023
Huishoudens 3 personen115Aantal2023
Huishoudens 4 personen88Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen38Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen41%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften934Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€34.196.600Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.613Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.915Euro2019
Interkwartiel verschil29.551Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt96Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie14Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €3%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €22%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €19%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €11%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€36.468.702Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.525Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.571Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)53Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)96%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten18Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit72Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit19Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Brug.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode46014B01-Code2024
RegionaamBrugNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte94Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen957Aantal2024
Aantal inwoners1.646Aantal2023
Aantal huishoudens696Aantal2023
Aantal wagens891Aantal2022
Dichtheid adressen10,14Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners17,44Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens7,38Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens9,44Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Brug.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder58Aantal2023
Alleenwonend171Aantal2023
Andere persoon14Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)270Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen406Aantal2023
Inwonende andere persoon25Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder90Aantal2023
Kind bij gehuwd paar245Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar120Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)144Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen100Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Brug. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties10Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties9Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€233.500Euro2018
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€261.500Euro2018
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€327.500Euro2018
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Brug.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders161Aantal2023
Eigenaars529Aantal2023
% Huurders23%Percentage2023
% Eigenaars77%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Brug. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden751Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945124Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197093Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000335Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201076Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202043Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20218Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190072Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen648Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen103Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie748Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Brug. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Brug

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Brug. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Lokeren. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bautschoot1 - 999160
Dam1 - 99160
De Gruterestraat10 - 99160
Eksaarde-dorp1 - 99160
Eksaardsedam100 - 989160

Toon alle 28 rijen met adressen...