Statistieken Buurt Buizingen-Dorp

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Buizingen-Dorp in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Buizingen-Dorp in de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Buizingen-Dorp
(zeer grote stijging van 27% naar 828 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Buizingen-Dorp is met 177 inwoners toegenomen van 651 inwoners in 1990 tot 828 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 27%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 5 inwoners (0,77%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Buizingen met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Buizingen-Dorp: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Buizingen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Buizingen-Dorp, 2: buurt Don Bosco Halle (Halle-Vilvoorde) (02), 3: buurt Tuinwijken, 4: buurt Florawijk, 5: buurt Geynst-Bos-Hof ten Blote, 6: Industriebuurt, 7: buurt Buizingen-Bos, 8: buurt Kesterbeekbos.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Buizingen-Dorp voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Buizingen-Dorp ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Buizingen-Dorp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Buizingen-Dorp. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Buizingen-Dorp: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.144)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Buizingen-Dorp. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Buizingen-Dorp was €36.144. Er waren 409 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Buizingen-Dorp was €14.782.955.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 38 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Buizingen-Dorp in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Buizingen-Dorp (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Buizingen-Dorp in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Buizingen-Dorp: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Buizingen-Dorp helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Buizingen-Dorp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Buizingen-Dorp.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Halle (Halle-Vilvoorde)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Buizingen-Dorp. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Buizingen-Dorp helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Buizingen-Dorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen402Aantal2023
Mannen426Aantal2023
0 tot 10 jaar123Aantal2023
10 tot 20 jaar115Aantal2023
20 tot 30 jaar97Aantal2023
30 tot 40 jaar133Aantal2023
40 tot 50 jaar111Aantal2023
50 tot 60 jaar108Aantal2023
60 tot 70 jaar79Aantal2023
70 tot 80 jaar42Aantal2023
80 tot 90 jaar19Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners828Aantal2023
0 tot 5 jaar64Aantal2023
5 tot 10 jaar59Aantal2023
10 tot 15 jaar62Aantal2023
15 tot 20 jaar53Aantal2023
20 tot 25 jaar39Aantal2023
25 tot 29 jaar58Aantal2023
30 tot 35 jaar66Aantal2023
35 tot 40 jaar67Aantal2023
40 tot 45 jaar57Aantal2023
45 tot 50 jaar54Aantal2023
50 tot 55 jaar56Aantal2023
55 tot 60 jaar52Aantal2023
60 tot 65 jaar47Aantal2023
65 tot 70 jaar32Aantal2023
70 tot 75 jaar29Aantal2023
75 tot 80 jaar13Aantal2023
80 tot 85 jaar12Aantal2023
85 tot 90 jaar7Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Buizingen-Dorp. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Buizingen-Dorp.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden9Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners11,11Aantal2022
Gevulde handelspanden8Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen2Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels3Aantal2023
Horecazaken3Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,70Aantal2022
Consumentgerichte diensten2Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,47Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Buizingen-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens309Aantal2023
Huishoudens 1 persoon74Aantal2023
Huishoudens 2 personen97Aantal2023
Huishoudens 3 personen50Aantal2023
Huishoudens 4 personen60Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen28Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon24%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen19%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen9%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften409Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€14.782.955Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€36.144Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.177Euro2019
Interkwartiel verschil27.908Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt92Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie30Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2016
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €19%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €13%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €9%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€15.792.335Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.890Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit744Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)38Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)90%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten24Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit84Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit46Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Buizingen-Dorp.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23027B00-Code2024
RegionaamBuizingen-DorpNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte25Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen392Aantal2024
Aantal inwoners828Aantal2023
Aantal huishoudens309Aantal2023
Aantal wagens352Aantal2022
Dichtheid adressen15,40Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners32,54Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens12,14Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens13,83Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Buizingen-Dorp.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder28Aantal2023
Alleenwonend74Aantal2023
Andere persoon6Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)158Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen98Aantal2023
Inwonende andere persoon13Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder39Aantal2023
Kind bij gehuwd paar150Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar86Aantal2023
Lid van collectief huishouden22Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)96Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen58Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Buizingen-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties8Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties7Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Buizingen-Dorp.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders58Aantal2023
Eigenaars251Aantal2023
% Huurders19%Percentage2023
% Eigenaars81%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Buizingen-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden331Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945133Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197072Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200027Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201020Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202022Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190056Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen263Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen68Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie330Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Buizingen-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Buizingen-Dorp

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Buizingen-Dorp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Halle (Halle-Vilvoorde). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Biezeput1 - 91501
Delleputstraat1 - 91501
Dorpslaan1 - 1B1501
Eizingendorp2 - 41501
Gemeenteplein1 - 51501

Toon alle 15 rijen met adressen...