Statistieken Buurt College

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt College in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt College in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt College
(stijging van 9,6% naar 3.273 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt College is met 287 inwoners toegenomen van 2.986 inwoners in 1990 tot 3.273 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 9,6%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 9 inwoners (0,28%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Borgerhout met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt College: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Borgerhout met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Stenenbrug-Zuid, 2: buurt College, 3: buurt Van de Perrelei, 4: buurt Boelaerpark-Noord, 5: buurt Te Boelaerpark.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt College voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt College ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt College

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt College. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt College: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.515)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt College. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt College was €29.515. Er waren 1.792 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt College was €52.891.744.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 3 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt College in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt College (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt College in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt College: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt College helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt College

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt College.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt College. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt College helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt College voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.699Aantal2023
Mannen1.582Aantal2023
0 tot 10 jaar494Aantal2023
10 tot 20 jaar340Aantal2023
20 tot 30 jaar415Aantal2023
30 tot 40 jaar604Aantal2023
40 tot 50 jaar416Aantal2023
50 tot 60 jaar320Aantal2023
60 tot 70 jaar284Aantal2023
70 tot 80 jaar227Aantal2023
80 tot 90 jaar146Aantal2023
90 jaar en ouder35Aantal2023
Aantal inwoners3.273Aantal2023
0 tot 5 jaar259Aantal2023
5 tot 10 jaar235Aantal2023
10 tot 15 jaar201Aantal2023
15 tot 20 jaar139Aantal2023
20 tot 25 jaar169Aantal2023
25 tot 29 jaar246Aantal2023
30 tot 35 jaar331Aantal2023
35 tot 40 jaar273Aantal2023
40 tot 45 jaar226Aantal2023
45 tot 50 jaar190Aantal2023
50 tot 55 jaar163Aantal2023
55 tot 60 jaar157Aantal2023
60 tot 65 jaar171Aantal2023
65 tot 70 jaar113Aantal2023
70 tot 75 jaar124Aantal2023
75 tot 80 jaar103Aantal2023
80 tot 85 jaar78Aantal2023
85 tot 90 jaar68Aantal2023
90 tot 95 jaar28Aantal2023
95 jaar en ouder7Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt College. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt College.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden23Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners8,16Aantal2022
Gevulde handelspanden17Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels11Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,63Aantal2022
Consumentgerichte diensten4Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,88Aantal2022
Leegstaande handelspanden6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt College. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.520Aantal2023
Huishoudens 1 persoon643Aantal2023
Huishoudens 2 personen439Aantal2023
Huishoudens 3 personen180Aantal2023
Huishoudens 4 personen145Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen113Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon42%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen29%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.792Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€52.891.744Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.515Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.980Euro2019
Interkwartiel verschil20.645Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt83Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie15Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €15%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €27%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €19%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€55.618.233Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€17.392Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.518Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)425Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)77%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Aantal nationaliteiten69Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit763Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)23%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit338Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt College.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002S11-Code2024
RegionaamCollegeNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte28Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.472Aantal2024
Aantal inwoners3.273Aantal2023
Aantal huishoudens1.520Aantal2023
Aantal wagens1.073Aantal2022
Dichtheid adressen88,72Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners117,47Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens54,55Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens38,51Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt College.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder157Aantal2023
Alleenwonend643Aantal2023
Andere persoon98Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)520Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen406Aantal2023
Inwonende andere persoon48Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder251Aantal2023
Kind bij gehuwd paar562Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar162Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)186Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen248Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt College. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties41Aantal2020
Huizen-Transacties11Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties11Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€140.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€234.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€234.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€170.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€275.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€275.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€200.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€305.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€305.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt College.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders653Aantal2023
Eigenaars868Aantal2023
% Huurders43%Percentage2023
% Eigenaars57%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt College. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.671Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945400Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970978Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000275Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20100Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190011Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen352Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.319Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.669Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt College. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt College

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt College. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Collegelaan1 - 992140
Emiel Gebruersstraat10 - 92140
Griffier Schobbenslaan1 - 92140
Herentalsebaan12140
Jagersstraat1 - 92140

Toon alle 13 rijen met adressen...