Statistieken Deelgemeente Borgerhout

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Borgerhout in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Borgerhout in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Borgerhout
(grote groei van 13% naar 46.357 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Borgerhout is met 5.202 inwoners gestegen van 41.155 inwoners in 1990 tot 46.357 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 158 inwoners (0,36%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Antwerpen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Borgerhout: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Antwerpen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Antwerpen, 2: deelgemeente 1-2-3-4 Administratief District, 3: deelgemeente Linkeroever, 4: deelgemeente 5-6 Administratief District, 5: deelgemeente 7 Administratief District ...Toon meer... Kaart van de gemeente Antwerpen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Antwerpen, 2: deelgemeente 1-2-3-4 Administratief District, 3: deelgemeente Linkeroever, 4: deelgemeente 5-6 Administratief District, 5: deelgemeente 7 Administratief District, 6: deelgemeente 8 Administratief District, 7: deelgemeente 9 Administratief District, 8: deelgemeente 10 Administratief District, 9: deelgemeente 11 Administratief District, 10: deelgemeente 12 Administratief District, 11: deelgemeente 2 en 3 District Havengebied, 12: deelgemeente 4 en 5 District, 13: deelgemeente Schelde, 14: deelgemeente Ekeren, 15: deelgemeente Merksem, 16: deelgemeente Deurne Antwerpen, 17: deelgemeente Borgerhout, 18: deelgemeente Berchem, 19: deelgemeente Wilrijk, 20: deelgemeente Hoboken ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Borgerhout voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Borgerhout ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Borgerhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Borgerhout. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Borgerhout: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€26.498)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Borgerhout. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Borgerhout was €26.498. Er waren 24.801 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Borgerhout was €657.169.813.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 wijken (oranje), 17 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Borgerhout in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Antwerpen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Borgerhout (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Borgerhout in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Borgerhout: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Borgerhout helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Borgerhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Borgerhout.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Borgerhout. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Borgerhout helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Borgerhout voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen23.337Aantal2023
Mannen23.271Aantal2023
0 tot 10 jaar6.512Aantal2023
10 tot 20 jaar6.319Aantal2023
20 tot 30 jaar6.530Aantal2023
30 tot 40 jaar7.636Aantal2023
40 tot 50 jaar6.162Aantal2023
50 tot 60 jaar5.042Aantal2023
60 tot 70 jaar3.748Aantal2023
70 tot 80 jaar2.636Aantal2023
80 tot 90 jaar1.583Aantal2023
90 jaar en ouder408Aantal2023
Aantal inwoners46.357Aantal2023
0 tot 5 jaar3.274Aantal2023
5 tot 10 jaar3.238Aantal2023
10 tot 15 jaar3.292Aantal2023
15 tot 20 jaar3.027Aantal2023
20 tot 25 jaar2.890Aantal2023
25 tot 29 jaar3.640Aantal2023
30 tot 35 jaar3.998Aantal2023
35 tot 40 jaar3.638Aantal2023
40 tot 45 jaar3.236Aantal2023
45 tot 50 jaar2.926Aantal2023
50 tot 55 jaar2.699Aantal2023
55 tot 60 jaar2.343Aantal2023
60 tot 65 jaar2.045Aantal2023
65 tot 70 jaar1.703Aantal2023
70 tot 75 jaar1.459Aantal2023
75 tot 80 jaar1.177Aantal2023
80 tot 85 jaar911Aantal2023
85 tot 90 jaar672Aantal2023
90 tot 95 jaar334Aantal2023
95 jaar en ouder74Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Borgerhout. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Borgerhout.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden577Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden507Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen115Aantal2023
Winkels: periodieke goederen38Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen39Aantal2023
Winkels: overige13Aantal2023
Winkels205Aantal2023
Horecazaken152Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten150Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden70Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Borgerhout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens19.678Aantal2023
Huishoudens 1 persoon8.505Aantal2023
Huishoudens 2 personen4.664Aantal2023
Huishoudens 3 personen2.115Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.969Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen2.425Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon43%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen24%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen12%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften24.801Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€657.169.813Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€26.497Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€21.556Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€706.384.388Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit34.965Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)4.915Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1272%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)185%Percentage2023
Aantal nationaliteiten1.064Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit11.643Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)428%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit6.728Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)243%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Borgerhout.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002SCode2024
RegionaamBorgerhoutNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte390Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen29.920Aantal2024
Aantal inwoners46.357Aantal2023
Aantal huishoudens19.678Aantal2023
Aantal wagens12.244Aantal2022
Dichtheid adressen76,72Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners118,87Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens50,46Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens31,40Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Borgerhout.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder2.000Aantal2023
Alleenwonend8.505Aantal2023
Andere persoon1.404Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)7.922Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.844Aantal2023
Inwonende andere persoon997Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder3.507Aantal2023
Kind bij gehuwd paar10.214Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar2.491Aantal2023
Lid van collectief huishouden257Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.642Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen2.816Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Borgerhout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties407Aantal2020
Huizen-Transacties169Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties169Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25€117.967Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€80.106Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€80.106Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2018
Appartementen-Prijs percentiel 50€143.599Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€108.319Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€108.319Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2018
Appartementen-Prijs percentiel 75€174.502Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€135.408Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€135.408Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2018
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Borgerhout.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders10.086Aantal2023
Eigenaars9.582Aantal2023
% Huurders51%Percentage2023
% Eigenaars49%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Borgerhout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden23.285Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19457.716Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19707.448Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20004.274Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010176Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020540Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202118Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19003.010Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.043Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen18.241Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie23.150Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie121Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Borgerhout. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.