Statistieken Buurt De Duine-Stationswijk

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Duine-Stationswijk in de gemeente Beernem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Duine-Stationswijk in de gemeente Beernem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt De Duine-Stationswijk
(grote groei van 22% naar 2.060 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt De Duine-Stationswijk is met 369 personen gegroeid van 1.691 personen in 1990 tot 2.060 personen in 2023 (dat is een grote groei van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 11 personen (0,61%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Beernem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Duine-Stationswijk: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Beernem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Beernem-Centrum, 2: buurt Rollebaan-Kasteeldreef, 3: buurt Beernem-Verspreide Bewoning, 4: buurt Bloemendale-Turkije, 5: buurt De Duine-Stationswijk, 6: buurt Bulskampveld-Blommeke-Hulstlo, 7: buurt Meerberg-Gevaarts.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt De Duine-Stationswijk voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Duine-Stationswijk ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt De Duine-Stationswijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt De Duine-Stationswijk. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt De Duine-Stationswijk: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.979)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Duine-Stationswijk. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Duine-Stationswijk was €35.979. Er waren 1.105 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt De Duine-Stationswijk was €39.757.313.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt De Duine-Stationswijk in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beernem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt De Duine-Stationswijk (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt De Duine-Stationswijk in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt De Duine-Stationswijk: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt De Duine-Stationswijk helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beernem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt De Duine-Stationswijk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt De Duine-Stationswijk.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beernem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt De Duine-Stationswijk. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt De Duine-Stationswijk helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beernem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Duine-Stationswijk voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.028Aantal2023
Mannen1.035Aantal2023
0 tot 10 jaar150Aantal2023
10 tot 20 jaar207Aantal2023
20 tot 30 jaar244Aantal2023
30 tot 40 jaar206Aantal2023
40 tot 50 jaar264Aantal2023
50 tot 60 jaar297Aantal2023
60 tot 70 jaar295Aantal2023
70 tot 80 jaar244Aantal2023
80 tot 90 jaar121Aantal2023
90 jaar en ouder35Aantal2023
Aantal inwoners2.060Aantal2023
0 tot 5 jaar68Aantal2023
5 tot 10 jaar82Aantal2023
10 tot 15 jaar101Aantal2023
15 tot 20 jaar106Aantal2023
20 tot 25 jaar122Aantal2023
25 tot 29 jaar122Aantal2023
30 tot 35 jaar94Aantal2023
35 tot 40 jaar112Aantal2023
40 tot 45 jaar136Aantal2023
45 tot 50 jaar128Aantal2023
50 tot 55 jaar148Aantal2023
55 tot 60 jaar149Aantal2023
60 tot 65 jaar135Aantal2023
65 tot 70 jaar160Aantal2023
70 tot 75 jaar140Aantal2023
75 tot 80 jaar104Aantal2023
80 tot 85 jaar72Aantal2023
85 tot 90 jaar49Aantal2023
90 tot 95 jaar24Aantal2023
95 jaar en ouder11Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt De Duine-Stationswijk. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt De Duine-Stationswijk.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden44Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners21,01Aantal2022
Gevulde handelspanden40Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen8Aantal2023
Winkels: periodieke goederen4Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels18Aantal2023
Horecazaken5Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,50Aantal2022
Consumentgerichte diensten17Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners8,50Aantal2022
Leegstaande handelspanden4Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt De Duine-Stationswijk. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens925Aantal2023
Huishoudens 1 persoon303Aantal2023
Huishoudens 2 personen367Aantal2023
Huishoudens 3 personen116Aantal2023
Huishoudens 4 personen103Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen36Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen40%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.105Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€39.757.313Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.979Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.440Euro2019
Interkwartiel verschil28.210Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt103Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie28Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €8%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €18%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €22%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2021
% inkomens >75.000 €9%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€43.792.624Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.028Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.930Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)70Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)94%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten26Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit133Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit63Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt De Duine-Stationswijk.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31003A11-Code2024
RegionaamDe Duine-StationswijkNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte104Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.123Aantal2024
Aantal inwoners2.060Aantal2023
Aantal huishoudens925Aantal2023
Aantal wagens1.035Aantal2022
Dichtheid adressen10,84Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners19,89Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens8,93Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens9,99Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt De Duine-Stationswijk.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder67Aantal2023
Alleenwonend303Aantal2023
Andere persoon29Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)298Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen504Aantal2023
Inwonende andere persoon25Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder109Aantal2023
Kind bij gehuwd paar270Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar102Aantal2023
Lid van collectief huishouden76Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)132Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen148Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt De Duine-Stationswijk. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties17Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties15Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€200.000Euro2017
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€190.000Euro2014
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€250.000Euro2017
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€219.000Euro2014
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€307.500Euro2017
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€258.000Euro2014
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt De Duine-Stationswijk.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders314Aantal2023
Eigenaars608Aantal2023
% Huurders34%Percentage2023
% Eigenaars66%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt De Duine-Stationswijk. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden973Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194539Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970129Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000471Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010124Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020153Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202135Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190021Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen711Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen262Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie970Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt De Duine-Stationswijk. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt De Duine-Stationswijk

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Duine-Stationswijk. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beernem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Anjelierenstraat58730
Azaleastraat1 - 88730
Berkenstraat1 - 98730
Beukendreef1 - 28730
Cipressenstraat1 - 98730

Toon alle 44 rijen met adressen...