Statistieken Buurt Meerberg-Gevaarts

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Meerberg-Gevaarts in de gemeente Beernem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Meerberg-Gevaarts in de gemeente Beernem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Meerberg-Gevaarts
(toename van 21% naar 444 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Meerberg-Gevaarts is met 78 inwoners gegroeid van 366 inwoners in 1990 tot 444 inwoners in 2023 (dat is een toename van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 2 inwoners (0,61%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Beernem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Meerberg-Gevaarts: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Beernem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Beernem-Centrum, 2: buurt Rollebaan-Kasteeldreef, 3: buurt Beernem-Verspreide Bewoning, 4: buurt Bloemendale-Turkije, 5: buurt De Duine-Stationswijk, 6: buurt Bulskampveld-Blommeke-Hulstlo, 7: buurt Meerberg-Gevaarts.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Meerberg-Gevaarts voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Meerberg-Gevaarts ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Meerberg-Gevaarts

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Meerberg-Gevaarts. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Meerberg-Gevaarts: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.441)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Meerberg-Gevaarts. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Meerberg-Gevaarts was €38.441. Er waren 228 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Meerberg-Gevaarts was €8.764.549.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Meerberg-Gevaarts in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Beernem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Meerberg-Gevaarts (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Meerberg-Gevaarts in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Meerberg-Gevaarts: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Meerberg-Gevaarts helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Beernem getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Meerberg-Gevaarts

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Meerberg-Gevaarts.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Beernem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Meerberg-Gevaarts. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Meerberg-Gevaarts helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Beernem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Meerberg-Gevaarts voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen215Aantal2023
Mannen225Aantal2023
0 tot 10 jaar43Aantal2023
10 tot 20 jaar50Aantal2023
20 tot 30 jaar45Aantal2023
30 tot 40 jaar61Aantal2023
40 tot 50 jaar57Aantal2023
50 tot 60 jaar76Aantal2023
60 tot 70 jaar52Aantal2023
70 tot 80 jaar33Aantal2023
80 tot 90 jaar20Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners444Aantal2023
0 tot 5 jaar23Aantal2023
5 tot 10 jaar20Aantal2023
10 tot 15 jaar24Aantal2023
15 tot 20 jaar26Aantal2023
20 tot 25 jaar25Aantal2023
25 tot 29 jaar20Aantal2023
30 tot 35 jaar33Aantal2023
35 tot 40 jaar28Aantal2023
40 tot 45 jaar24Aantal2023
45 tot 50 jaar33Aantal2023
50 tot 55 jaar37Aantal2023
55 tot 60 jaar39Aantal2023
60 tot 65 jaar34Aantal2023
65 tot 70 jaar18Aantal2023
70 tot 75 jaar20Aantal2023
75 tot 80 jaar13Aantal2023
80 tot 85 jaar12Aantal2023
85 tot 90 jaar8Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar de positie van de inwoners in huishoudens in de buurt Meerberg-Gevaarts.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Meerberg-Gevaarts.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden1Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners2,34Aantal2022
Gevulde handelspanden1Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels1Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten0Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Meerberg-Gevaarts. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens178Aantal2023
Huishoudens 1 persoon39Aantal2023
Huishoudens 2 personen72Aantal2023
Huishoudens 3 personen26Aantal2023
Huishoudens 4 personen31Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen10Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon22%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen40%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften228Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€8.764.549Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.441Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.701Euro2019
Interkwartiel verschil36.571Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt123Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie40Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €14%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €9%Percentage2014
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €19%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €10%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 11%Percentage2015
% inkomens >75.000 €15%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€9.897.776Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.806Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. Dit is het bruto-inkomen verminderd met betaalde inkomensoverdrachten (bijvoorbeeld alimentatie), premies inkomensverzekeringen, premies ziektekostenverzekeringen en belastingen op inkomen en vermogen. De cijfers over het inkomen in een gebied worden weergegeven wanneer in het gebied 100 huishoudens of meer woonachtig zijn. Bovendien mag er geen enkel huishouden zijn die 30 procent of meer van de totale inkomenssom van het gebied heeft.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit436Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)0Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)99%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Aantal nationaliteiten4Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Meerberg-Gevaarts.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode31003A19-Code2024
RegionaamMeerberg-GevaartsNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte421Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen254Aantal2024
Aantal inwoners444Aantal2023
Aantal huishoudens178Aantal2023
Aantal wagens209Aantal2022
Dichtheid adressen0,60Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners1,05Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,42Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens0,50Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Meerberg-Gevaarts.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder6Aantal2023
Alleenwonend39Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)92Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen112Aantal2023
Inwonende andere persoon5Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder13Aantal2023
Kind bij gehuwd paar86Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar25Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)28Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen34Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Meerberg-Gevaarts. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Meerberg-Gevaarts. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders27Aantal2023
Eigenaars144Aantal2023
% Huurders16%Percentage2023
% Eigenaars84%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Meerberg-Gevaarts. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden192Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194525Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197020Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200044Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201019Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20208Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202111Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190064Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen186Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen6Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie190Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Meerberg-Gevaarts. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Meerberg-Gevaarts

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Meerberg-Gevaarts. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Beernem. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Den Duine29 - 368730
Drie Koningen11 - 5A8730
Fortstraat10 - 9D8730
Gevaerts-Zuid1 - 98730
Halvemaanstraat2 - 98730

Toon alle 15 rijen met adressen...