Statistieken Buurt De Smiskens

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Smiskens in de gemeente Turnhout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt De Smiskens in de gemeente Turnhout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt De Smiskens
(grote groei van 15% naar 2.764 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt De Smiskens is met 357 personen gestegen van 2.407 personen in 1990 tot 2.764 personen in 2023 (dat is een grote groei van 15%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 11 personen (0,43%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Turnhout met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt De Smiskens: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Turnhout met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Turnhout-Centrum, 2: buurt Lillokens, 3: buurt Nieuwstad, 4: buurt Klein Beek, 5: buurt De Smiskens, 6: buurt Begijnhof-Kastelein, 7: buurt Turnhout-Verspr.Bew..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt De Smiskens voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt De Smiskens ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt De Smiskens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt De Smiskens. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt De Smiskens: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.375)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Smiskens. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt De Smiskens was €28.375. Er waren 1.691 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt De Smiskens was €47.982.756.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt De Smiskens in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Turnhout waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt De Smiskens (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt De Smiskens in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt De Smiskens: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt De Smiskens helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Turnhout getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt De Smiskens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt De Smiskens.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Turnhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt De Smiskens. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt De Smiskens helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Turnhout getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt De Smiskens voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.423Aantal2023
Mannen1.374Aantal2023
0 tot 10 jaar334Aantal2023
10 tot 20 jaar228Aantal2023
20 tot 30 jaar354Aantal2023
30 tot 40 jaar379Aantal2023
40 tot 50 jaar275Aantal2023
50 tot 60 jaar301Aantal2023
60 tot 70 jaar306Aantal2023
70 tot 80 jaar297Aantal2023
80 tot 90 jaar236Aantal2023
90 jaar en ouder87Aantal2023
Aantal inwoners2.764Aantal2023
0 tot 5 jaar181Aantal2023
5 tot 10 jaar153Aantal2023
10 tot 15 jaar114Aantal2023
15 tot 20 jaar114Aantal2023
20 tot 25 jaar161Aantal2023
25 tot 29 jaar193Aantal2023
30 tot 35 jaar203Aantal2023
35 tot 40 jaar176Aantal2023
40 tot 45 jaar128Aantal2023
45 tot 50 jaar147Aantal2023
50 tot 55 jaar150Aantal2023
55 tot 60 jaar151Aantal2023
60 tot 65 jaar165Aantal2023
65 tot 70 jaar141Aantal2023
70 tot 75 jaar147Aantal2023
75 tot 80 jaar150Aantal2023
80 tot 85 jaar121Aantal2023
85 tot 90 jaar115Aantal2023
90 tot 95 jaar76Aantal2023
95 jaar en ouder11Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt De Smiskens. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt De Smiskens.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden66Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners24,98Aantal2022
Gevulde handelspanden50Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen9Aantal2023
Winkels: periodieke goederen6Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels16Aantal2023
Horecazaken12Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,41Aantal2022
Consumentgerichte diensten22Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners9,18Aantal2022
Leegstaande handelspanden16Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt De Smiskens. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.317Aantal2023
Huishoudens 1 persoon618Aantal2023
Huishoudens 2 personen378Aantal2023
Huishoudens 3 personen128Aantal2023
Huishoudens 4 personen109Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen84Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon47%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen29%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.691Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€47.982.756Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.375Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.551Euro2019
Interkwartiel verschil17.850Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt79Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie26Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €21%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €28%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 3%Percentage2021
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€50.238.455Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€18.288Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.038Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)476Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)73%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)17%Percentage2023
Aantal nationaliteiten59Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit759Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)27%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit283Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt De Smiskens.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13040A042Code2024
RegionaamDe SmiskensNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte51Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.826Aantal2024
Aantal inwoners2.764Aantal2023
Aantal huishoudens1.317Aantal2023
Aantal wagens1.011Aantal2022
Dichtheid adressen36,03Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners54,53Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens25,98Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens19,95Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt De Smiskens.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder116Aantal2023
Alleenwonend618Aantal2023
Andere persoon105Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)346Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen448Aantal2023
Inwonende andere persoon53Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder191Aantal2023
Kind bij gehuwd paar371Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar131Aantal2023
Lid van collectief huishouden124Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)140Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen154Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt De Smiskens. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties24Aantal2020
Huizen-Transacties19Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties18Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€140.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€165.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€165.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€170.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€220.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€219.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€200.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€294.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€260.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt De Smiskens.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders703Aantal2023
Eigenaars601Aantal2023
% Huurders54%Percentage2023
% Eigenaars46%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt De Smiskens. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.442Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945248Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970370Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000569Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201020Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020193Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190041Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen472Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen970Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.438Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt De Smiskens. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt De Smiskens

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt De Smiskens. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Turnhout. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Albert Van Dyckstraat10 - 482300
Apostoliekenstraat1 - 992300
Deken Adamsstraat1 - 92300
Dierckxstraat1 - 92300
Duifhuisstraat1 - 92300

Toon alle 19 rijen met adressen...