Statistieken Buurt Den Bremt

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Den Bremt in de gemeente Turnhout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Den Bremt in de gemeente Turnhout. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Den Bremt
(zeer grote groei van 41% naar 2.492 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Den Bremt is met 730 personen gestegen van 1.762 personen in 1990 tot 2.492 personen in 2023 (dat is een zeer grote groei van 41%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 22 personen (1,07%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 6 Turnhout met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Den Bremt: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 6 Turnhout met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Luchtenberg, 2: buurt Den Bremt, 3: buurt De Warande.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Den Bremt voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Den Bremt ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Den Bremt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Den Bremt. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Den Bremt: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.113)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Den Bremt. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Den Bremt was €30.113. Er waren 1.384 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Den Bremt was €41.676.241.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 30 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Den Bremt in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Turnhout waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Den Bremt (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Den Bremt in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Den Bremt: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Den Bremt helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Turnhout getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Den Bremt

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Den Bremt.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Turnhout

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Den Bremt. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Den Bremt helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Turnhout getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Den Bremt voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.216Aantal2023
Mannen1.240Aantal2023
0 tot 10 jaar284Aantal2023
10 tot 20 jaar271Aantal2023
20 tot 30 jaar281Aantal2023
30 tot 40 jaar323Aantal2023
40 tot 50 jaar313Aantal2023
50 tot 60 jaar307Aantal2023
60 tot 70 jaar295Aantal2023
70 tot 80 jaar206Aantal2023
80 tot 90 jaar139Aantal2023
90 jaar en ouder37Aantal2023
Aantal inwoners2.492Aantal2023
0 tot 5 jaar138Aantal2023
5 tot 10 jaar146Aantal2023
10 tot 15 jaar143Aantal2023
15 tot 20 jaar128Aantal2023
20 tot 25 jaar129Aantal2023
25 tot 29 jaar152Aantal2023
30 tot 35 jaar171Aantal2023
35 tot 40 jaar152Aantal2023
40 tot 45 jaar168Aantal2023
45 tot 50 jaar145Aantal2023
50 tot 55 jaar142Aantal2023
55 tot 60 jaar165Aantal2023
60 tot 65 jaar141Aantal2023
65 tot 70 jaar154Aantal2023
70 tot 75 jaar105Aantal2023
75 tot 80 jaar101Aantal2023
80 tot 85 jaar74Aantal2023
85 tot 90 jaar65Aantal2023
90 tot 95 jaar31Aantal2023
95 jaar en ouder6Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Den Bremt. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Den Bremt.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden15Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners6,11Aantal2022
Gevulde handelspanden15Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen5Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels6Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners1,63Aantal2022
Consumentgerichte diensten5Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,04Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Den Bremt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.074Aantal2023
Huishoudens 1 persoon406Aantal2023
Huishoudens 2 personen335Aantal2023
Huishoudens 3 personen132Aantal2023
Huishoudens 4 personen120Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen81Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon38%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.384Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€41.676.241Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.113Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.376Euro2019
Interkwartiel verschil20.862Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt82Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie22Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €17%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €25%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €18%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €3%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€43.524.866Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€18.090Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.949Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)340Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)79%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Aantal nationaliteiten46Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit507Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)21%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit167Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Den Bremt.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13040A613Code2024
RegionaamDen BremtNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte32Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.389Aantal2024
Aantal inwoners2.492Aantal2023
Aantal huishoudens1.074Aantal2023
Aantal wagens933Aantal2022
Dichtheid adressen43,34Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners77,76Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens33,51Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens29,11Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Den Bremt.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder94Aantal2023
Alleenwonend406Aantal2023
Andere persoon54Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)408Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen416Aantal2023
Inwonende andere persoon80Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder154Aantal2023
Kind bij gehuwd paar419Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar105Aantal2023
Lid van collectief huishouden42Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)126Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen152Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Den Bremt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties11Aantal2020
Huizen-Transacties24Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties24Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€150.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€150.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€179.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€179.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€215.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€215.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Den Bremt.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders396Aantal2023
Eigenaars697Aantal2023
% Huurders36%Percentage2023
% Eigenaars64%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Den Bremt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.178Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945359Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970253Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000396Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201023Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202064Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202129Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190052Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen756Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen422Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.176Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Den Bremt. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Den Bremt

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Den Bremt. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Turnhout. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Albert Van Dyckstraat1 - 952300
Franz Joostenstraat1 - 92300
Ieperstraat1 - 992300
IJzerstraat10 - 82300
Jacob van Arteveldestraat1 - 92300

Toon alle 20 rijen met adressen...