Statistieken Buurt Diedonken

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Diedonken in de gemeente Bonheiden. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Diedonken in de gemeente Bonheiden. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Diedonken
(groei van 32% naar 388 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Diedonken is met 95 inwoners toegenomen van 293 inwoners in 1990 tot 388 inwoners in 2023 (dat is een groei van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 3 inwoners (0,91%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Bonheiden met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Diedonken: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Bonheiden met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bonheiden-Centrum, 2: buurt Vagevuur-Imeldakliniek, 3: buurt Otterskoek-Dorstveld, 4: buurt Vennebossen-Cardijn, 5: buurt Berentrode ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Bonheiden met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bonheiden-Centrum, 2: buurt Vagevuur-Imeldakliniek, 3: buurt Otterskoek-Dorstveld, 4: buurt Vennebossen-Cardijn, 5: buurt Berentrode, 6: buurt Vijversteen, 7: buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina, 8: buurt Diedonken, 9: buurt Beffervelden, 10: buurt Mechels Broek Bonheiden, 11: buurt Zellaer-Groothoeve ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Diedonken voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Diedonken ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Diedonken

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Diedonken. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Diedonken: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.734)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Diedonken. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Diedonken was €41.734. Er waren 199 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Diedonken was €8.305.093.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Diedonken in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Bonheiden waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Diedonken (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Diedonken in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Diedonken: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Diedonken helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Bonheiden getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Diedonken

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Diedonken.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Bonheiden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Diedonken. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Diedonken helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Bonheiden getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Diedonken voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen187Aantal2023
Mannen200Aantal2023
0 tot 10 jaar41Aantal2023
10 tot 20 jaar50Aantal2023
20 tot 30 jaar44Aantal2023
30 tot 40 jaar50Aantal2023
40 tot 50 jaar43Aantal2023
50 tot 60 jaar66Aantal2023
60 tot 70 jaar43Aantal2023
70 tot 80 jaar28Aantal2023
80 tot 90 jaar17Aantal2023
90 jaar en ouder5Aantal2023
Aantal inwoners388Aantal2023
0 tot 5 jaar22Aantal2023
5 tot 10 jaar19Aantal2023
10 tot 15 jaar25Aantal2023
15 tot 20 jaar25Aantal2023
20 tot 25 jaar16Aantal2023
25 tot 29 jaar28Aantal2023
30 tot 35 jaar25Aantal2023
35 tot 40 jaar25Aantal2023
40 tot 45 jaar21Aantal2023
45 tot 50 jaar22Aantal2023
50 tot 55 jaar32Aantal2023
55 tot 60 jaar34Aantal2023
60 tot 65 jaar26Aantal2023
65 tot 70 jaar17Aantal2023
70 tot 75 jaar7Aantal2023
75 tot 80 jaar21Aantal2023
80 tot 85 jaar12Aantal2023
85 tot 90 jaar5Aantal2023
90 tot 95 jaar5Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Diedonken. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Diedonken.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden6Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners15,31Aantal2022
Gevulde handelspanden6Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels3Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners7,65Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Diedonken. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens155Aantal2023
Huishoudens 1 persoon35Aantal2023
Huishoudens 2 personen55Aantal2023
Huishoudens 3 personen32Aantal2023
Huishoudens 4 personen26Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen7Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon23%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen21%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften199Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€8.305.093Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.734Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.205Euro2019
Interkwartiel verschil35.955Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt119Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie51Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2020
% inkomens 10.001 - 15.000 €11%Percentage2010
% inkomens 15.001 - 20.000 €11%Percentage2019
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €11%Percentage2018
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €18%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€9.290.413Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.700Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit376Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)6Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)97%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Aantal nationaliteiten11Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit11Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit5Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Diedonken.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12005A11-Code2024
RegionaamDiedonkenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte32Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen199Aantal2024
Aantal inwoners388Aantal2023
Aantal huishoudens155Aantal2023
Aantal wagens222Aantal2022
Dichtheid adressen6,26Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners12,21Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,88Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens6,99Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Diedonken.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder11Aantal2023
Alleenwonend35Aantal2023
Andere persoon0Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)82Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen72Aantal2023
Inwonende andere persoon7Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder19Aantal2023
Kind bij gehuwd paar71Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar26Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)38Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen24Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Diedonken. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Diedonken.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders30Aantal2023
Eigenaars125Aantal2023
% Huurders19%Percentage2023
% Eigenaars81%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Diedonken. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden167Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194527Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197053Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200046Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201012Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202013Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202110Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19006Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen152Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen15Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie166Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Diedonken. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Diedonken

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Diedonken. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bonheiden. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Diedonken1 - 92820
Oude Baan141 - 1692820
Putsesteenweg210 - 3832820
Waversesteenweg31 - 822820