Statistieken Buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina in de gemeente Bonheiden. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina in de gemeente Bonheiden. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina
(zeer grote stijging van 46% naar 1.954 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina is met 613 inwoners gegroeid van 1.341 inwoners in 1990 tot 1.954 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 46%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 19 inwoners (1,16%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Bonheiden met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Bonheiden met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bonheiden-Centrum, 2: buurt Vagevuur-Imeldakliniek, 3: buurt Otterskoek-Dorstveld, 4: buurt Vennebossen-Cardijn, 5: buurt Berentrode ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Bonheiden met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Bonheiden-Centrum, 2: buurt Vagevuur-Imeldakliniek, 3: buurt Otterskoek-Dorstveld, 4: buurt Vennebossen-Cardijn, 5: buurt Berentrode, 6: buurt Vijversteen, 7: buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina, 8: buurt Diedonken, 9: buurt Beffervelden, 10: buurt Mechels Broek Bonheiden, 11: buurt Zellaer-Groothoeve ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€43.734)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina was €43.734. Er waren 1.008 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina was €44.083.384.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 17 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Bonheiden waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Bonheiden getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Bonheiden

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Bonheiden getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen973Aantal2023
Mannen988Aantal2023
0 tot 10 jaar241Aantal2023
10 tot 20 jaar244Aantal2023
20 tot 30 jaar218Aantal2023
30 tot 40 jaar275Aantal2023
40 tot 50 jaar248Aantal2023
50 tot 60 jaar307Aantal2023
60 tot 70 jaar204Aantal2023
70 tot 80 jaar128Aantal2023
80 tot 90 jaar83Aantal2023
90 jaar en ouder11Aantal2023
Aantal inwoners1.954Aantal2023
0 tot 5 jaar119Aantal2023
5 tot 10 jaar122Aantal2023
10 tot 15 jaar125Aantal2023
15 tot 20 jaar119Aantal2023
20 tot 25 jaar129Aantal2023
25 tot 29 jaar89Aantal2023
30 tot 35 jaar132Aantal2023
35 tot 40 jaar143Aantal2023
40 tot 45 jaar124Aantal2023
45 tot 50 jaar124Aantal2023
50 tot 55 jaar147Aantal2023
55 tot 60 jaar160Aantal2023
60 tot 65 jaar123Aantal2023
65 tot 70 jaar81Aantal2023
70 tot 75 jaar67Aantal2023
75 tot 80 jaar61Aantal2023
80 tot 85 jaar50Aantal2023
85 tot 90 jaar33Aantal2023
90 tot 95 jaar11Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden19Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners9,91Aantal2022
Gevulde handelspanden18Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen3Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen3Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels7Aantal2023
Horecazaken5Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,09Aantal2022
Consumentgerichte diensten6Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,13Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens767Aantal2023
Huishoudens 1 persoon195Aantal2023
Huishoudens 2 personen248Aantal2023
Huishoudens 3 personen122Aantal2023
Huishoudens 4 personen134Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen68Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen9%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.008Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€44.083.384Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€43.734Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€32.671Euro2019
Interkwartiel verschil39.065Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt120Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie29Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €19%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €15%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€47.015.831Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€24.449Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.870Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)57Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)95%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten23Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit91Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit34Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode12005A100Code2024
RegionaamPutse Steenweg-Sint-LudwinaNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte97Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen934Aantal2024
Aantal inwoners1.954Aantal2023
Aantal huishoudens767Aantal2023
Aantal wagens995Aantal2022
Dichtheid adressen9,60Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners20,09Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens7,89Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens10,23Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder68Aantal2023
Alleenwonend195Aantal2023
Andere persoon16Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)394Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen314Aantal2023
Inwonende andere persoon20Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder113Aantal2023
Kind bij gehuwd paar393Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar162Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)172Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen114Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties10Aantal2020
Huizen-Transacties18Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties13Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€225.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€195.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€277.450Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€248.595Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€427.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€288.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders146Aantal2023
Eigenaars621Aantal2023
% Huurders19%Percentage2023
% Eigenaars81%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden807Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945158Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970248Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000157Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010102Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020110Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202117Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190014Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen668Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen139Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie802Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Putse Steenweg-Sint-Ludwina. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Bonheiden. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bruinbeekstraat28 - 612820
Eksterveldlaan1 - 9A2820
Gestelhoflei1 - 52820
Gestellei22820
Hertenhof1 - 92820

Toon alle 20 rijen met adressen...