Statistieken Buurt Dorenberg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Dorenberg in de gemeente Aarschot. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Dorenberg in de gemeente Aarschot. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Dorenberg
(afname van 1,36% naar 1.019 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Dorenberg is met 14 inwoners gedaald van 1.033 inwoners in 1990 tot 1.019 inwoners in 2023 (dat is een afname van 1,36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -0 inwoners (-0,03%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht dalende trend: De cijfers dalen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Langdorp met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Dorenberg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Langdorp met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Langdorp-Centrum, 2: buurt Dorenberg, 3: buurt Kleine Laak, 4: buurt Bosberg-Demerbroek, 5: buurt Wolsdonk-Kern, 6: buurt Wolfsdonk-Verspreide Bewoning, 7: buurt Gijmel-Kern, 8: buurt Vennehof, 9: buurt Fatima, 10: buurt Gijmel-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Dorenberg voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Dorenberg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Dorenberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Dorenberg. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Dorenberg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€44.075)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Dorenberg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Dorenberg was €44.075. Er waren 586 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Dorenberg was €25.828.013.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 37 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Dorenberg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Aarschot waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Dorenberg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Dorenberg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Dorenberg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Dorenberg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Aarschot getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Dorenberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Dorenberg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Aarschot

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Dorenberg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Dorenberg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Aarschot getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Dorenberg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen525Aantal2023
Mannen490Aantal2023
0 tot 10 jaar76Aantal2023
10 tot 20 jaar101Aantal2023
20 tot 30 jaar82Aantal2023
30 tot 40 jaar102Aantal2023
40 tot 50 jaar122Aantal2023
50 tot 60 jaar159Aantal2023
60 tot 70 jaar143Aantal2023
70 tot 80 jaar129Aantal2023
80 tot 90 jaar84Aantal2023
90 jaar en ouder17Aantal2023
Aantal inwoners1.019Aantal2023
0 tot 5 jaar35Aantal2023
5 tot 10 jaar41Aantal2023
10 tot 15 jaar45Aantal2023
15 tot 20 jaar56Aantal2023
20 tot 25 jaar39Aantal2023
25 tot 29 jaar43Aantal2023
30 tot 35 jaar38Aantal2023
35 tot 40 jaar64Aantal2023
40 tot 45 jaar57Aantal2023
45 tot 50 jaar65Aantal2023
50 tot 55 jaar67Aantal2023
55 tot 60 jaar92Aantal2023
60 tot 65 jaar83Aantal2023
65 tot 70 jaar60Aantal2023
70 tot 75 jaar75Aantal2023
75 tot 80 jaar54Aantal2023
80 tot 85 jaar46Aantal2023
85 tot 90 jaar38Aantal2023
90 tot 95 jaar17Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Dorenberg. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Dorenberg.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden5Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners4,80Aantal2022
Gevulde handelspanden5Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen1Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels2Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,96Aantal2022
Consumentgerichte diensten2Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,92Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Dorenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens443Aantal2023
Huishoudens 1 persoon112Aantal2023
Huishoudens 2 personen198Aantal2023
Huishoudens 3 personen54Aantal2023
Huishoudens 4 personen59Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen20Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen45%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen4%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften586Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€25.828.013Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€44.075Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€36.711Euro2019
Interkwartiel verschil36.898Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt101Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie19Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €9%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2020
% inkomens 15.001 - 20.000 €8%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €17%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €13%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 10%Percentage2021
% inkomens >75.000 €16%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€28.596.856Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€27.577Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit979Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)20Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)96%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Aantal nationaliteiten11Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit36Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit16Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Dorenberg.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode24001B012Code2024
RegionaamDorenbergNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte77Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen491Aantal2024
Aantal inwoners1.019Aantal2023
Aantal huishoudens443Aantal2023
Aantal wagens590Aantal2022
Dichtheid adressen6,36Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners13,20Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens5,74Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens7,64Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Dorenberg.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder28Aantal2023
Alleenwonend112Aantal2023
Andere persoon18Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)148Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen270Aantal2023
Inwonende andere persoon10Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder43Aantal2023
Kind bij gehuwd paar140Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar72Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)86Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen88Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Dorenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Dorenberg.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders39Aantal2023
Eigenaars403Aantal2023
% Huurders9%Percentage2023
% Eigenaars91%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Dorenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden468Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194525Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970176Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000193Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201041Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202024Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20215Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen458Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen10Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie465Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Dorenberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Dorenberg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Dorenberg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Aarschot. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Aardbeienweg1 - 93201
Abrikozenstraat1 - 93201
Bekaflaan1053200
Briolenstraat13 - 93201
Bronstraat1 - 93201

Toon alle 21 rijen met adressen...