Statistieken Buurt Driekoningen

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Driekoningen in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Driekoningen in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Driekoningen
(grote toename van 25% naar 4.242 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Driekoningen is met 848 inwoners gestegen van 3.394 inwoners in 1990 tot 4.242 inwoners in 2023 (dat is een grote toename van 25%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 26 inwoners (0,69%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 3 Deurne met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Driekoningen: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 3 Deurne met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt ’T Mestputteke, 2: buurt Driekoningen Antwerpen, 3: buurt Arena, 4: buurt Kriekenhof, 5: buurt Muggenberg Antwerpen, 6: buurt Morkhoven, 7: buurt Boterlaarhof.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Driekoningen voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Driekoningen ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Driekoningen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Driekoningen. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Driekoningen: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.505)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Driekoningen. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Driekoningen was €28.505. Er waren 2.371 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Driekoningen was €67.585.181.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Driekoningen in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Driekoningen (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Driekoningen in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Driekoningen: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Driekoningen helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Driekoningen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Driekoningen.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Driekoningen. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Driekoningen helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Driekoningen voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen2.186Aantal2023
Mannen2.073Aantal2023
0 tot 10 jaar565Aantal2023
10 tot 20 jaar528Aantal2023
20 tot 30 jaar474Aantal2023
30 tot 40 jaar625Aantal2023
40 tot 50 jaar567Aantal2023
50 tot 60 jaar483Aantal2023
60 tot 70 jaar392Aantal2023
70 tot 80 jaar332Aantal2023
80 tot 90 jaar224Aantal2023
90 jaar en ouder69Aantal2023
Aantal inwoners4.242Aantal2023
0 tot 5 jaar277Aantal2023
5 tot 10 jaar288Aantal2023
10 tot 15 jaar281Aantal2023
15 tot 20 jaar247Aantal2023
20 tot 25 jaar215Aantal2023
25 tot 29 jaar259Aantal2023
30 tot 35 jaar323Aantal2023
35 tot 40 jaar302Aantal2023
40 tot 45 jaar280Aantal2023
45 tot 50 jaar287Aantal2023
50 tot 55 jaar235Aantal2023
55 tot 60 jaar248Aantal2023
60 tot 65 jaar194Aantal2023
65 tot 70 jaar198Aantal2023
70 tot 75 jaar179Aantal2023
75 tot 80 jaar153Aantal2023
80 tot 85 jaar129Aantal2023
85 tot 90 jaar95Aantal2023
90 tot 95 jaar52Aantal2023
95 jaar en ouder17Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Driekoningen. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Driekoningen.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden99Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners23,88Aantal2022
Gevulde handelspanden85Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen20Aantal2023
Winkels: periodieke goederen9Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels37Aantal2023
Horecazaken18Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,26Aantal2022
Consumentgerichte diensten30Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners7,09Aantal2022
Leegstaande handelspanden14Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Driekoningen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.816Aantal2023
Huishoudens 1 persoon711Aantal2023
Huishoudens 2 personen522Aantal2023
Huishoudens 3 personen211Aantal2023
Huishoudens 4 personen184Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen188Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon39%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen29%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen10%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.371Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€67.585.181Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.505Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.097Euro2019
Interkwartiel verschil18.989Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt82Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie21Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €28%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€71.498.009Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€16.907Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit3.320Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)442Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)78%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Aantal nationaliteiten63Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit939Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)22%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit497Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Driekoningen.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002R31-Code2024
RegionaamDriekoningenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte49Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen3.509Aantal2024
Aantal inwoners4.242Aantal2023
Aantal huishoudens1.816Aantal2023
Aantal wagens1.393Aantal2022
Dichtheid adressen71,18Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners86,05Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens36,84Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens28,26Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Driekoningen.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder175Aantal2023
Alleenwonend711Aantal2023
Andere persoon98Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)744Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen586Aantal2023
Inwonende andere persoon65Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder284Aantal2023
Kind bij gehuwd paar859Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar213Aantal2023
Lid van collectief huishouden82Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)212Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen230Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Driekoningen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties45Aantal2020
Huizen-Transacties10Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties10Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2017
Appartementen-Prijs percentiel 25€155.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€184.000Euro2013
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€184.000Euro2013
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€185.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€217.500Euro2013
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€217.500Euro2013
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€232.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€240.000Euro2013
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€240.000Euro2013
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Driekoningen.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders877Aantal2023
Eigenaars939Aantal2023
% Huurders48%Percentage2023
% Eigenaars52%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Driekoningen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.267Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945737Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970567Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000654Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010105Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020162Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20219Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190029Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen411Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.856Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.254Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie13Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Driekoningen. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Driekoningen

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Driekoningen. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bijenhofstraat1 - 92100
Boterlaarbaan100 - 982100
Burgemeester De Boeylaan1 - 62100
Dascottelei1 - 992100
Esdoorndreef1 - 92100

Toon alle 21 rijen met adressen...