Statistieken Deelgemeente Deurne

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Deurne
(grote stijging van 14% naar 81.235 inwoners in 2022)

De bevolking van de deelgemeente Deurne is met 10.030 inwoners gestegen van 71.205 inwoners in 1990 tot 81.235 inwoners in 2022 (dat is een grote stijging van 14%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 313 inwoners (0,42%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Antwerpen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Deurne: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Antwerpen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Antwerpen, 2: deelgemeente 1-2-3-4 Administratief District, 3: deelgemeente Linkeroever, 4: deelgemeente 5-6 Administratief District, 5: deelgemeente 7 Administratief District ...Toon meer... Kaart van de gemeente Antwerpen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Antwerpen, 2: deelgemeente 1-2-3-4 Administratief District, 3: deelgemeente Linkeroever, 4: deelgemeente 5-6 Administratief District, 5: deelgemeente 7 Administratief District, 6: deelgemeente 8 Administratief District, 7: deelgemeente 9 Administratief District, 8: deelgemeente 10 Administratief District, 9: deelgemeente 11 Administratief District, 10: deelgemeente 12 Administratief District, 11: deelgemeente 2 en 3 District Havengebied, 12: deelgemeente 4 en 5 District, 13: deelgemeente Schelde, 14: deelgemeente Ekeren, 15: deelgemeente Merksem, 16: deelgemeente Deurne Antwerpen, 17: deelgemeente Borgerhout, 18: deelgemeente Berchem, 19: deelgemeente Wilrijk, 20: deelgemeente Hoboken ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Deurne voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Deurne ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Deurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Deurne. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Deurne: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€28.573)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Deurne. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Deurne was €28.573. Er waren 44.077 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Deurne was €1.259.428.935.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 wijken (oranje), 17 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Deurne in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Antwerpen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Deurne (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Deurne in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Deurne: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Deurne helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Deurne

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Deurne.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Deurne. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Deurne helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen41.570Aantal2022
Mannen40.087Aantal2022
0 tot 10 jaar11.818Aantal2022
10 tot 20 jaar10.039Aantal2022
20 tot 30 jaar9.668Aantal2022
30 tot 40 jaar12.077Aantal2022
40 tot 50 jaar10.598Aantal2022
50 tot 60 jaar9.081Aantal2022
60 tot 70 jaar7.713Aantal2022
70 tot 80 jaar6.022Aantal2022
80 tot 90 jaar3.611Aantal2022
90 jaar en ouder869Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Deurne.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*165.286Aantal2023
Gescheiden*45.412Aantal2023
Ongehuwd*304.143Aantal2023
Verweduwd*24.069Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Antwerpen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Deurne helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften44.077Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€1.259.428.935Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€28.573Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.740Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Deurne.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*413.850Aantal2023
Vreemdelingen*125.060Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Antwerpen getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Deurne helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002RCode2023
RegionaamDeurneNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte1.303Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen48.523Aantal2023
Aantal inwoners81.235Aantal2022
Aantal huishoudens34.762Aantal2021
Aantal wagens27.582Aantal2021
Dichtheid adressen37,25Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners62,36Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens26,69Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens21,17Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Deurne.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties722Aantal2020
Huizen-Transacties358Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties358Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25€125.496Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€118.173Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€118.173Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2019
Appartementen-Prijs percentiel 50€145.402Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€144.620Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€144.620Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2019
Appartementen-Prijs percentiel 75€173.925Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€167.820Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€167.820Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Deurne.