Statistieken Buurt Gooreind-Kern

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Gooreind-Kern in de gemeente Wuustwezel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Gooreind-Kern in de gemeente Wuustwezel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Gooreind-Kern
(zeer grote toename van 47% naar 2.057 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Gooreind-Kern is met 653 inwoners toegenomen van 1.404 inwoners in 1990 tot 2.057 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 47%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 20 inwoners (1,18%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Wuustwezel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Gooreind-Kern: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Wuustwezel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Gooreind-Kern, 2: buurt Oud Gooreind, 3: buurt Gooreind-Bredabaan, 4: buurt Goed Koch, 5: buurt Martendijk, 6: buurt Keienven, 7: buurt Akkerveken, 8: buurt Bosduin.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Gooreind-Kern voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Gooreind-Kern ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Gooreind-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Gooreind-Kern. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Gooreind-Kern: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.165)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Gooreind-Kern. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Gooreind-Kern was €33.165. Er waren 1.193 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Gooreind-Kern was €39.566.176.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 32 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Gooreind-Kern in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Wuustwezel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Gooreind-Kern (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Gooreind-Kern in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Gooreind-Kern: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Gooreind-Kern helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Wuustwezel getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Gooreind-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Gooreind-Kern.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Wuustwezel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Gooreind-Kern. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Gooreind-Kern helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Wuustwezel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Gooreind-Kern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.036Aantal2023
Mannen1.017Aantal2023
0 tot 10 jaar219Aantal2023
10 tot 20 jaar237Aantal2023
20 tot 30 jaar215Aantal2023
30 tot 40 jaar248Aantal2023
40 tot 50 jaar264Aantal2023
50 tot 60 jaar261Aantal2023
60 tot 70 jaar279Aantal2023
70 tot 80 jaar219Aantal2023
80 tot 90 jaar93Aantal2023
90 jaar en ouder14Aantal2023
Aantal inwoners2.057Aantal2023
0 tot 5 jaar90Aantal2023
5 tot 10 jaar129Aantal2023
10 tot 15 jaar126Aantal2023
15 tot 20 jaar111Aantal2023
20 tot 25 jaar102Aantal2023
25 tot 29 jaar113Aantal2023
30 tot 35 jaar130Aantal2023
35 tot 40 jaar118Aantal2023
40 tot 45 jaar135Aantal2023
45 tot 50 jaar129Aantal2023
50 tot 55 jaar134Aantal2023
55 tot 60 jaar127Aantal2023
60 tot 65 jaar158Aantal2023
65 tot 70 jaar121Aantal2023
70 tot 75 jaar128Aantal2023
75 tot 80 jaar91Aantal2023
80 tot 85 jaar62Aantal2023
85 tot 90 jaar31Aantal2023
90 tot 95 jaar14Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Gooreind-Kern. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Gooreind-Kern.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden21Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners10,08Aantal2022
Gevulde handelspanden20Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen5Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels8Aantal2023
Horecazaken6Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,02Aantal2022
Consumentgerichte diensten6Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,52Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Gooreind-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens917Aantal2023
Huishoudens 1 persoon328Aantal2023
Huishoudens 2 personen298Aantal2023
Huishoudens 3 personen109Aantal2023
Huishoudens 4 personen140Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen42Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon36%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen5%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.193Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€39.566.176Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.165Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.371Euro2019
Interkwartiel verschil24.749Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt98Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie31Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €15%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €9%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€40.366.828Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.336Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.828Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)91Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)89%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Aantal nationaliteiten23Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit225Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit134Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Gooreind-Kern.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11053A101Code2024
RegionaamGooreind-KernNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte61Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.142Aantal2024
Aantal inwoners2.057Aantal2023
Aantal huishoudens917Aantal2023
Aantal wagens994Aantal2022
Dichtheid adressen18,85Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners33,95Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens15,14Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens16,41Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Gooreind-Kern.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder81Aantal2023
Alleenwonend328Aantal2023
Andere persoon26Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)308Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen396Aantal2023
Inwonende andere persoon30Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder134Aantal2023
Kind bij gehuwd paar291Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar153Aantal2023
Lid van collectief huishouden14Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)180Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen112Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Gooreind-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties13Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties10Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€190.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€188.000Euro2016
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€300.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€242.000Euro2016
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€380.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€295.000Euro2016
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Gooreind-Kern.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders413Aantal2023
Eigenaars504Aantal2023
% Huurders45%Percentage2023
% Eigenaars55%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Gooreind-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden993Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194565Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970317Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000343Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010128Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202094Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202110Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190024Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen581Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen412Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie980Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie13Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Gooreind-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Gooreind-Kern

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Gooreind-Kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Wuustwezel. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bosduinstraat101 - 99A2990
De Perelaar1 - 82990
Gasthuisstraat1 - 92990
Gemeentebos1 - 92990
Goorbosstraat2 - 42990

Toon alle 25 rijen met adressen...