Statistieken Buurt Hof Ter Linden-de Zetten

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten in de gemeente Schilde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten in de gemeente Schilde. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten
(stijging van 10% naar 495 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten is met 45 inwoners toegenomen van 450 inwoners in 1990 tot 495 inwoners in 2023 (dat is een stijging van 10%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 1 inwoner (0,32%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente ’S Gravenwezel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hof Ter Linden-de Zetten: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente ’S Gravenwezel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt ’S Gravenwezel-Centrum, 2: buurt Hertebos, 3: buurt Hoge Haar, 4: buurt Zonnebos, 5: buurt ’S Gravenwezel-Verspr. Bew. Zuid-West, 6: buurt Oudaan-Lage Haar, 7: buurt Bellemont, 8: buurt Hof Ter Linden-de Zetten.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Hof Ter Linden-de Zetten voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Hof Ter Linden-de Zetten

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€62.824)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten was €62.824. Er waren 236 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten was €14.826.415.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 23 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Hof Ter Linden-de Zetten in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Schilde waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Schilde getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Hof Ter Linden-de Zetten

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Schilde

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Schilde getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen246Aantal2023
Mannen243Aantal2023
0 tot 10 jaar55Aantal2023
10 tot 20 jaar68Aantal2023
20 tot 30 jaar45Aantal2023
30 tot 40 jaar44Aantal2023
40 tot 50 jaar72Aantal2023
50 tot 60 jaar77Aantal2023
60 tot 70 jaar57Aantal2023
70 tot 80 jaar43Aantal2023
80 tot 90 jaar27Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners495Aantal2023
0 tot 5 jaar24Aantal2023
5 tot 10 jaar31Aantal2023
10 tot 15 jaar36Aantal2023
15 tot 20 jaar32Aantal2023
20 tot 25 jaar32Aantal2023
25 tot 29 jaar13Aantal2023
30 tot 35 jaar15Aantal2023
35 tot 40 jaar29Aantal2023
40 tot 45 jaar31Aantal2023
45 tot 50 jaar41Aantal2023
50 tot 55 jaar49Aantal2023
55 tot 60 jaar28Aantal2023
60 tot 65 jaar29Aantal2023
65 tot 70 jaar28Aantal2023
70 tot 75 jaar24Aantal2023
75 tot 80 jaar19Aantal2023
80 tot 85 jaar16Aantal2023
85 tot 90 jaar11Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden1Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners2,07Aantal2022
Gevulde handelspanden1Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen0Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels0Aantal2023
Horecazaken1Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,07Aantal2022
Consumentgerichte diensten0Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens177Aantal2023
Huishoudens 1 persoon29Aantal2023
Huishoudens 2 personen64Aantal2023
Huishoudens 3 personen29Aantal2023
Huishoudens 4 personen35Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen20Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon16%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen36%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen20%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen11%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften236Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€14.826.415Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€62.824Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€35.850Euro2019
Interkwartiel verschil50.040Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt140Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie33Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €14%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €9%Percentage2013
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2018
% inkomens 20.001 - 30.000 €19%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €11%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €geen dataPercentage
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €22%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€18.908.606Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€39.148Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit443Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)39Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)91%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Aantal nationaliteiten10Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit46Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit7Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11039B19-Code2024
RegionaamHof Ter Linden-de ZettenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte207Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen220Aantal2024
Aantal inwoners495Aantal2023
Aantal huishoudens177Aantal2023
Aantal wagens323Aantal2022
Dichtheid adressen1,06Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,39Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,85Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,56Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Hof Ter Linden-de Zetten.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder13Aantal2023
Alleenwonend29Aantal2023
Andere persoon10Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)124Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen90Aantal2023
Inwonende andere persoon5Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder22Aantal2023
Kind bij gehuwd paar126Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar20Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)22Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen28Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2018
Huizen vrijstaand-Transacties6Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders18Aantal2023
Eigenaars158Aantal2023
% Huurders10%Percentage2023
% Eigenaars90%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden191Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19455Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197031Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000124Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201014Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20209Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen185Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen6Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie190Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Hof Ter Linden-de Zetten

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hof Ter Linden-de Zetten. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Schilde. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Beukendreef57 - 592970
Boterlaarbaan132970
De Goudvink10 - 92970
De Nachtegaal10 - 92970
De Zevenster1 - ZN2970

Toon alle 14 rijen met adressen...