Statistieken Buurt Hove-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Hove-Centrum in de gemeente Hove (Antwerpen). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Hove-Centrum in de gemeente Hove (Antwerpen). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Hove-Centrum
(groei van 1,50% naar 2.101 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Hove-Centrum is met 31 personen toegenomen van 2.070 personen in 1990 tot 2.101 personen in 2023 (dat is een groei van 1,50%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 1 personen (0,05%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Hove (Antwerpen) met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Hove-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Hove (Antwerpen) met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Hove-Centrum, 2: buurt Geelhand, 3: buurt Kleine Mijl, 4: buurt Grens Edegem, 5: buurt Rattennest, 6: buurt Fruithout-Zuid, 7: buurt Veldkant Hove (Antwerpen), 8: buurt Fruithout, 9: buurt Veldkant-Verspreide Bewoning, 10: buurt Hoofse Hoek.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Hove-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Hove-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Hove-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Hove-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Hove-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.959)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Hove-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Hove-Centrum was €39.959. Er waren 1.191 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Hove-Centrum was €47.591.474.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 7 buurten (blauw), 2 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Hove-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hove (Antwerpen) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Hove-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Hove-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Hove-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Hove-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Hove (Antwerpen) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Hove-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Hove-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hove (Antwerpen)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Hove-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Hove-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Hove (Antwerpen) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Hove-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.109Aantal2023
Mannen998Aantal2023
0 tot 10 jaar235Aantal2023
10 tot 20 jaar243Aantal2023
20 tot 30 jaar228Aantal2023
30 tot 40 jaar254Aantal2023
40 tot 50 jaar258Aantal2023
50 tot 60 jaar298Aantal2023
60 tot 70 jaar252Aantal2023
70 tot 80 jaar181Aantal2023
80 tot 90 jaar121Aantal2023
90 jaar en ouder37Aantal2023
Aantal inwoners2.101Aantal2023
0 tot 5 jaar115Aantal2023
5 tot 10 jaar120Aantal2023
10 tot 15 jaar119Aantal2023
15 tot 20 jaar124Aantal2023
20 tot 25 jaar111Aantal2023
25 tot 29 jaar117Aantal2023
30 tot 35 jaar123Aantal2023
35 tot 40 jaar131Aantal2023
40 tot 45 jaar133Aantal2023
45 tot 50 jaar125Aantal2023
50 tot 55 jaar130Aantal2023
55 tot 60 jaar168Aantal2023
60 tot 65 jaar139Aantal2023
65 tot 70 jaar113Aantal2023
70 tot 75 jaar94Aantal2023
75 tot 80 jaar87Aantal2023
80 tot 85 jaar64Aantal2023
85 tot 90 jaar57Aantal2023
90 tot 95 jaar31Aantal2023
95 jaar en ouder6Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Hove-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Hove-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden61Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners29,40Aantal2022
Gevulde handelspanden57Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen14Aantal2023
Winkels: periodieke goederen7Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen5Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels26Aantal2023
Horecazaken9Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners4,34Aantal2022
Consumentgerichte diensten22Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners10,12Aantal2022
Leegstaande handelspanden4Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Hove-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens927Aantal2023
Huishoudens 1 persoon306Aantal2023
Huishoudens 2 personen309Aantal2023
Huishoudens 3 personen130Aantal2023
Huishoudens 4 personen130Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen52Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.191Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€47.591.474Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.959Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.660Euro2019
Interkwartiel verschil33.983Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt115Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie32Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €13%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €3%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €13%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 9%Percentage2021
% inkomens >75.000 €12%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€49.935.186Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.824Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.964Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)66Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)93%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Aantal nationaliteiten42Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit143Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit77Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Hove-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11021A00-Code2024
RegionaamHove-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte50Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.249Aantal2024
Aantal inwoners2.101Aantal2023
Aantal huishoudens927Aantal2023
Aantal wagens971Aantal2022
Dichtheid adressen24,79Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners41,70Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens18,40Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens19,27Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Hove-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder109Aantal2023
Alleenwonend306Aantal2023
Andere persoon40Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)366Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen356Aantal2023
Inwonende andere persoon14Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder162Aantal2023
Kind bij gehuwd paar339Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar142Aantal2023
Lid van collectief huishouden7Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)156Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen110Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Hove-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties5Aantal2020
Huizen-Transacties21Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties18Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€249.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€225.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€331.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€311.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€420.250Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€402.500Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Hove-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders273Aantal2023
Eigenaars654Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Hove-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.043Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945339Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970343Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000229Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201087Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202034Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19007Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen659Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen384Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.033Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie10Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Hove-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Hove-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Hove-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hove (Antwerpen). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Boechoutsesteenweg1 - 962540
Emiel Van Hemeldonckstraat1 - 82540
Geelhandlaan25 - 812540
Groenenborglei10 - 82540
Hortensialei1 - 92540

Toon alle 22 rijen met adressen...