Statistieken Buurt Kester-Kern

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Kester-Kern in de gemeente Gooik. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Kester-Kern in de gemeente Gooik. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Kester-Kern
(zeer grote toename van 38% naar 652 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Kester-Kern is met 181 inwoners toegenomen van 471 inwoners in 1990 tot 652 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 38%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 5 inwoners (1,03%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Kester met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Kester-Kern: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Kester met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Kester-Kern, 2: buurt Nieuwe Joen, 3: buurt Bn Asse-Edingen-O. -Versp.Bew., 4: buurt Bn Asse-Edingen-W. -Versp.Bew..

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Kester-Kern voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Kester-Kern ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Kester-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Kester-Kern. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Kester-Kern: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€41.711)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Kester-Kern. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Kester-Kern was €41.711. Er waren 350 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Kester-Kern was €14.598.809.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 15 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 4 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Kester-Kern in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Gooik waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Kester-Kern (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Kester-Kern in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Kester-Kern: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Kester-Kern helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Gooik getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Kester-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Kester-Kern.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Gooik

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Kester-Kern. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Kester-Kern helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Gooik getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Kester-Kern voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen339Aantal2023
Mannen309Aantal2023
0 tot 10 jaar73Aantal2023
10 tot 20 jaar75Aantal2023
20 tot 30 jaar82Aantal2023
30 tot 40 jaar75Aantal2023
40 tot 50 jaar79Aantal2023
50 tot 60 jaar108Aantal2023
60 tot 70 jaar83Aantal2023
70 tot 80 jaar58Aantal2023
80 tot 90 jaar7Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners652Aantal2023
0 tot 5 jaar36Aantal2023
5 tot 10 jaar37Aantal2023
10 tot 15 jaar40Aantal2023
15 tot 20 jaar35Aantal2023
20 tot 25 jaar40Aantal2023
25 tot 29 jaar42Aantal2023
30 tot 35 jaar38Aantal2023
35 tot 40 jaar37Aantal2023
40 tot 45 jaar47Aantal2023
45 tot 50 jaar32Aantal2023
50 tot 55 jaar52Aantal2023
55 tot 60 jaar56Aantal2023
60 tot 65 jaar48Aantal2023
65 tot 70 jaar35Aantal2023
70 tot 75 jaar38Aantal2023
75 tot 80 jaar20Aantal2023
80 tot 85 jaar7Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Kester-Kern. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Kester-Kern.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden4Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners6,19Aantal2022
Gevulde handelspanden4Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels1Aantal2023
Horecazaken2Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,10Aantal2022
Consumentgerichte diensten1Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners1,55Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Kester-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens259Aantal2023
Huishoudens 1 persoon68Aantal2023
Huishoudens 2 personen83Aantal2023
Huishoudens 3 personen43Aantal2023
Huishoudens 4 personen47Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen18Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon26%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen18%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften350Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€14.598.809Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€41.711Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.196Euro2019
Interkwartiel verschil34.830Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt112Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie30Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €7%Percentage2016
% inkomens 15.001 - 20.000 €11%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €21%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €13%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €14%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€15.041.971Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.321Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit633Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)11Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)98%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Aantal nationaliteiten7Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit15Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Kester-Kern.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23024D000Code2024
RegionaamKester-KernNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte28Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen299Aantal2024
Aantal inwoners652Aantal2023
Aantal huishoudens259Aantal2023
Aantal wagens376Aantal2022
Dichtheid adressen10,59Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners23,08Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens9,17Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens13,31Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Kester-Kern.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder24Aantal2023
Alleenwonend68Aantal2023
Andere persoon11Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)132Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen116Aantal2023
Inwonende andere persoon11Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder47Aantal2023
Kind bij gehuwd paar120Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar43Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)54Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen22Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Kester-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties3Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Kester-Kern.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders55Aantal2023
Eigenaars204Aantal2023
% Huurders21%Percentage2023
% Eigenaars79%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Kester-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden280Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194530Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197052Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000135Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20109Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20205Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20218Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190040Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen253Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen27Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie278Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Kester-Kern. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Kester-Kern

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Kester-Kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Gooik. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bruneaustraat100 - 991755
Cypriaan Verhavertstraat10 - 91755
De Ham10 - 91755
Edingsesteenweg316 - 3301755
Kesterweg10 - 91755
Mierenberg1 - 91755
Molenstraat1 - 91755
Patattestraat1 - 8A1755
Raoul Merckxstraat1 - 91755