Statistieken Buurt Lambrechtshoeken

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Lambrechtshoeken in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Lambrechtshoeken in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Lambrechtshoeken
(daling van 0,61% naar 6.521 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Lambrechtshoeken is met 40 inwoners afgenomen van 6.561 inwoners in 1990 tot 6.521 inwoners in 2023 (dat is een daling van 0,61%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was -1 inwoner (-0,01%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Merksem met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Lambrechtshoeken: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Merksem met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Lambrechtshoeken, 2: buurt Laarse Baan-West, 3: buurt Rietschoorvelden, 4: buurt Laarse Baan-Oost, 5: buurt Kruisbaanvelden Antwerpen (01), 6: buurt Kruisbaanvelden Antwerpen (02), 7: buurt ’T Laar, 8: buurt Me-Merksemse Polder.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Lambrechtshoeken voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Lambrechtshoeken ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Lambrechtshoeken

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Lambrechtshoeken. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Lambrechtshoeken: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.035)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Lambrechtshoeken. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Lambrechtshoeken was €30.035. Er waren 3.524 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Lambrechtshoeken was €105.844.844.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Lambrechtshoeken in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Lambrechtshoeken (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Lambrechtshoeken in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Lambrechtshoeken: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Lambrechtshoeken helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Lambrechtshoeken

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Lambrechtshoeken.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Lambrechtshoeken. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Lambrechtshoeken helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Lambrechtshoeken voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen3.345Aantal2023
Mannen3.207Aantal2023
0 tot 10 jaar920Aantal2023
10 tot 20 jaar779Aantal2023
20 tot 30 jaar738Aantal2023
30 tot 40 jaar997Aantal2023
40 tot 50 jaar758Aantal2023
50 tot 60 jaar708Aantal2023
60 tot 70 jaar642Aantal2023
70 tot 80 jaar552Aantal2023
80 tot 90 jaar376Aantal2023
90 jaar en ouder82Aantal2023
Aantal inwoners6.521Aantal2023
0 tot 5 jaar454Aantal2023
5 tot 10 jaar466Aantal2023
10 tot 15 jaar411Aantal2023
15 tot 20 jaar368Aantal2023
20 tot 25 jaar290Aantal2023
25 tot 29 jaar448Aantal2023
30 tot 35 jaar508Aantal2023
35 tot 40 jaar489Aantal2023
40 tot 45 jaar415Aantal2023
45 tot 50 jaar343Aantal2023
50 tot 55 jaar358Aantal2023
55 tot 60 jaar350Aantal2023
60 tot 65 jaar343Aantal2023
65 tot 70 jaar299Aantal2023
70 tot 75 jaar286Aantal2023
75 tot 80 jaar266Aantal2023
80 tot 85 jaar216Aantal2023
85 tot 90 jaar160Aantal2023
90 tot 95 jaar71Aantal2023
95 jaar en ouder11Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Lambrechtshoeken. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Lambrechtshoeken.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden75Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners12,27Aantal2022
Gevulde handelspanden72Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen16Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen4Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels24Aantal2023
Horecazaken16Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,33Aantal2022
Consumentgerichte diensten32Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners5,13Aantal2022
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Lambrechtshoeken. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens2.915Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.161Aantal2023
Huishoudens 2 personen853Aantal2023
Huishoudens 3 personen329Aantal2023
Huishoudens 4 personen316Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen256Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon40%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen29%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen9%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften3.524Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€105.844.844Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.035Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.415Euro2019
Interkwartiel verschil20.024Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt79Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie19Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €10%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €6%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €15%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €29%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €4%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€110.819.345Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€17.211Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit5.113Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)716Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)78%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Aantal nationaliteiten77Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.439Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)22%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit723Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Lambrechtshoeken.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002Q201Code2024
RegionaamLambrechtshoekenNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte54Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen4.392Aantal2024
Aantal inwoners6.521Aantal2023
Aantal huishoudens2.915Aantal2023
Aantal wagens2.468Aantal2022
Dichtheid adressen82,01Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners121,76Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens54,43Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens46,08Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Lambrechtshoeken.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder281Aantal2023
Alleenwonend1.161Aantal2023
Andere persoon176Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)1.102Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.012Aantal2023
Inwonende andere persoon123Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder441Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.176Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar365Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)386Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen328Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Lambrechtshoeken. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties77Aantal2020
Huizen-Transacties33Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties33Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€142.500Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€260.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€260.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€165.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€290.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€290.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€180.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€317.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€317.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Lambrechtshoeken.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.197Aantal2023
Eigenaars1.713Aantal2023
% Huurders41%Percentage2023
% Eigenaars59%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Lambrechtshoeken. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden3.141Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19456Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.819Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.265Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201042Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20205Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19000Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen716Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen2.425Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie3.134Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie7Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Lambrechtshoeken. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Lambrechtshoeken

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Lambrechtshoeken. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Boterbloemstraat11 - 92170
De Vlaschaardstraat11 - 92170
Distelhoek1 - 902170
Frans Adriaenssensstraat1 - 92170
Graanstraat1 - 52170

Toon alle 35 rijen met adressen...