Statistieken Deelgemeente Merksem

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Merksem in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Merksem in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Merksem
(grote groei van 13% naar 45.866 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Merksem is met 5.317 personen gegroeid van 40.549 personen in 1990 tot 45.866 personen in 2023 (dat is een grote groei van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 161 personen (0,38%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Antwerpen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Merksem: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Antwerpen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Antwerpen, 2: deelgemeente 1-2-3-4 Administratief District, 3: deelgemeente Linkeroever, 4: deelgemeente 5-6 Administratief District, 5: deelgemeente 7 Administratief District ...Toon meer... Kaart van de gemeente Antwerpen met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: Deelgemeente Antwerpen, 2: deelgemeente 1-2-3-4 Administratief District, 3: deelgemeente Linkeroever, 4: deelgemeente 5-6 Administratief District, 5: deelgemeente 7 Administratief District, 6: deelgemeente 8 Administratief District, 7: deelgemeente 9 Administratief District, 8: deelgemeente 10 Administratief District, 9: deelgemeente 11 Administratief District, 10: deelgemeente 12 Administratief District, 11: deelgemeente 2 en 3 District Havengebied, 12: deelgemeente 4 en 5 District, 13: deelgemeente Schelde, 14: deelgemeente Ekeren, 15: deelgemeente Merksem, 16: deelgemeente Deurne Antwerpen, 17: deelgemeente Borgerhout, 18: deelgemeente Berchem, 19: deelgemeente Wilrijk, 20: deelgemeente Hoboken ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Merksem voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Merksem ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Merksem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Merksem. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Merksem: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.395)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Merksem. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Merksem was €29.395. Er waren 24.605 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Merksem was €723.275.034.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 wijken (oranje), 17 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Merksem in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Antwerpen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Merksem (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Merksem in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Merksem: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Merksem helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Merksem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Merksem.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Merksem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Merksem helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Merksem voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen23.260Aantal2023
Mannen22.837Aantal2023
0 tot 10 jaar6.157Aantal2023
10 tot 20 jaar6.027Aantal2023
20 tot 30 jaar5.500Aantal2023
30 tot 40 jaar6.362Aantal2023
40 tot 50 jaar5.730Aantal2023
50 tot 60 jaar5.455Aantal2023
60 tot 70 jaar4.825Aantal2023
70 tot 80 jaar3.453Aantal2023
80 tot 90 jaar2.010Aantal2023
90 jaar en ouder459Aantal2023
Aantal inwoners45.866Aantal2023
0 tot 5 jaar2.899Aantal2023
5 tot 10 jaar3.258Aantal2023
10 tot 15 jaar3.123Aantal2023
15 tot 20 jaar2.904Aantal2023
20 tot 25 jaar2.620Aantal2023
25 tot 29 jaar2.880Aantal2023
30 tot 35 jaar3.264Aantal2023
35 tot 40 jaar3.098Aantal2023
40 tot 45 jaar3.035Aantal2023
45 tot 50 jaar2.695Aantal2023
50 tot 55 jaar2.768Aantal2023
55 tot 60 jaar2.687Aantal2023
60 tot 65 jaar2.611Aantal2023
65 tot 70 jaar2.214Aantal2023
70 tot 75 jaar1.835Aantal2023
75 tot 80 jaar1.618Aantal2023
80 tot 85 jaar1.157Aantal2023
85 tot 90 jaar853Aantal2023
90 tot 95 jaar388Aantal2023
95 jaar en ouder71Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Merksem. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Merksem.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden659Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden576Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen111Aantal2023
Winkels: periodieke goederen53Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen61Aantal2023
Winkels: overige13Aantal2023
Winkels238Aantal2023
Horecazaken122Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten216Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden83Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Merksem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens19.256Aantal2023
Huishoudens 1 persoon7.217Aantal2023
Huishoudens 2 personen5.506Aantal2023
Huishoudens 3 personen2.367Aantal2023
Huishoudens 4 personen2.049Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen2.117Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon37%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen29%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen11%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften24.605Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€723.275.034Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.395Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€24.527Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€755.424.568Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit36.297Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)4.562Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1869%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)192%Percentage2023
Aantal nationaliteiten969Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit9.798Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)431%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit5.233Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)216%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Merksem.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002QCode2024
RegionaamMerksemNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte842Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen28.229Aantal2024
Aantal inwoners45.866Aantal2023
Aantal huishoudens19.256Aantal2023
Aantal wagens16.339Aantal2022
Dichtheid adressen33,53Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners54,48Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens22,87Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens19,41Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Merksem.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.926Aantal2023
Alleenwonend7.217Aantal2023
Andere persoon1.176Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)8.108Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen6.416Aantal2023
Inwonende andere persoon1.009Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder3.214Aantal2023
Kind bij gehuwd paar9.126Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar2.673Aantal2023
Lid van collectief huishouden319Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.702Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen2.156Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Merksem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties381Aantal2020
Huizen-Transacties257Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties254Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€111.783Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€138.027Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€139.657Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€129.234Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€160.152Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€162.044Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€146.584Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€182.319Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€184.472Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Merksem.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders7.617Aantal2023
Eigenaars11.657Aantal2023
% Huurders39%Percentage2023
% Eigenaars61%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Merksem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden21.770Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19453.931Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19708.961Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20007.465Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010418Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020279Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202118Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900622Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen7.584Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen14.178Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie21.654Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie99Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Merksem. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.