Statistieken Buurt Machelen-Centrum

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Machelen-Centrum in de gemeente Machelen (Halle-Vilvoorde). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Machelen-Centrum in de gemeente Machelen (Halle-Vilvoorde). Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Machelen-Centrum
(zeer grote groei van 68% naar 1.254 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Machelen-Centrum is met 506 inwoners gegroeid van 748 inwoners in 1990 tot 1.254 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 68%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 15 inwoners (1,62%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Machelen met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Machelen-Centrum: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Machelen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Machelen-Centrum Machelen (Halle-Vilvoorde), 2: buurt Machelen-Centrum-Oost, 3: buurt Blijde Inkomst, 4: buurt Lacroix, 5: buurt Beaulieu Machelen (Halle-Vilvoorde), 6: buurt Pellenberg, 7: buurt Machelen Industriesektor, 8: buurt Machelen-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Machelen-Centrum voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Machelen-Centrum ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Machelen-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Machelen-Centrum. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Machelen-Centrum: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€32.435)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Machelen-Centrum. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Machelen-Centrum was €32.435. Er waren 587 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Machelen-Centrum was €19.039.147.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 19 buurten (blauw), 7 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Machelen-Centrum in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Machelen (Halle-Vilvoorde) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Machelen-Centrum (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Machelen-Centrum in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Machelen-Centrum: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Machelen-Centrum helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Machelen (Halle-Vilvoorde) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Machelen-Centrum

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Machelen-Centrum.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Machelen (Halle-Vilvoorde)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Machelen-Centrum. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Machelen-Centrum helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Machelen (Halle-Vilvoorde) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Machelen-Centrum voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen614Aantal2023
Mannen613Aantal2023
0 tot 10 jaar150Aantal2023
10 tot 20 jaar143Aantal2023
20 tot 30 jaar183Aantal2023
30 tot 40 jaar162Aantal2023
40 tot 50 jaar167Aantal2023
50 tot 60 jaar144Aantal2023
60 tot 70 jaar130Aantal2023
70 tot 80 jaar99Aantal2023
80 tot 90 jaar41Aantal2023
90 jaar en ouder6Aantal2023
Aantal inwoners1.254Aantal2023
0 tot 5 jaar73Aantal2023
5 tot 10 jaar77Aantal2023
10 tot 15 jaar75Aantal2023
15 tot 20 jaar68Aantal2023
20 tot 25 jaar88Aantal2023
25 tot 29 jaar95Aantal2023
30 tot 35 jaar81Aantal2023
35 tot 40 jaar81Aantal2023
40 tot 45 jaar87Aantal2023
45 tot 50 jaar80Aantal2023
50 tot 55 jaar78Aantal2023
55 tot 60 jaar66Aantal2023
60 tot 65 jaar64Aantal2023
65 tot 70 jaar66Aantal2023
70 tot 75 jaar57Aantal2023
75 tot 80 jaar42Aantal2023
80 tot 85 jaar29Aantal2023
85 tot 90 jaar12Aantal2023
90 tot 95 jaar6Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Machelen-Centrum. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Machelen-Centrum.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden39Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners33,02Aantal2022
Gevulde handelspanden29Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen7Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels10Aantal2023
Horecazaken9Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners8,47Aantal2022
Consumentgerichte diensten10Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners8,47Aantal2022
Leegstaande handelspanden10Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Machelen-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens492Aantal2023
Huishoudens 1 persoon157Aantal2023
Huishoudens 2 personen150Aantal2023
Huishoudens 3 personen63Aantal2023
Huishoudens 4 personen65Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen57Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen30%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen12%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften587Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€19.039.147Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€32.435Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.662Euro2019
Interkwartiel verschil24.798Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt97Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie33Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €14%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €12%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 5%Percentage2021
% inkomens >75.000 €5%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€20.967.267Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€17.998Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.012Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)131Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)82%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Aantal nationaliteiten37Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit215Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)18%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit84Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)7%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Machelen-Centrum.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23047A00-Code2024
RegionaamMachelen-CentrumNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte15Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen666Aantal2024
Aantal inwoners1.254Aantal2023
Aantal huishoudens492Aantal2023
Aantal wagens519Aantal2022
Dichtheid adressen44,48Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners83,74Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens32,86Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens34,66Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Machelen-Centrum.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder46Aantal2023
Alleenwonend157Aantal2023
Andere persoon12Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)250Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen168Aantal2023
Inwonende andere persoon58Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder66Aantal2023
Kind bij gehuwd paar266Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar56Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)70Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen78Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Machelen-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties7Aantal2020
Huizen-Transacties4Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties4Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Machelen-Centrum.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders178Aantal2023
Eigenaars256Aantal2023
% Huurders41%Percentage2023
% Eigenaars59%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Machelen-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden475Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945172Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197083Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200074Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201021Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202064Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202123Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190038Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen228Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen247Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie475Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Machelen-Centrum. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Machelen-Centrum

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Machelen-Centrum. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Machelen (Halle-Vilvoorde). De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Chrysantenstraat121830
Corneille Peetersstraat10 - 91830
de Neufforgestraat11 - 91830
Deblockstraat1A - 2B1830
Dorpsplein1 - 71830

Toon alle 23 rijen met adressen...