Statistieken Buurt Maria-Aalter-Station

Aantal inwoners per jaar in de buurt Maria-Aalter-Station
(toename van 6,9% naar 324 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt Maria-Aalter-Station is met 21 inwoners toegenomen van 303 inwoners in 1990 tot 324 inwoners in 2022 (dat is een toename van 6,9%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 1 inwoners (0,27%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Aalter met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Maria-Aalter-Station: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Aalter met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Maria-Aalter-Kern, 2: buurt Maria-Aalter-Station, 3: buurt Schuurlo, 4: buurt Vaanders.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Maria-Aalter-Station voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Maria-Aalter-Station ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Maria-Aalter-Station

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Maria-Aalter-Station. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Maria-Aalter-Station: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.991)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Maria-Aalter-Station. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Maria-Aalter-Station was €39.991. Er waren 163 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Maria-Aalter-Station was €6.518.520.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 32 buurten (blauw), 10 wijken (oranje), 6 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Maria-Aalter-Station in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Aalter waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Maria-Aalter-Station (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Maria-Aalter-Station in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Maria-Aalter-Station: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Maria-Aalter-Station helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Aalter getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Maria-Aalter-Station

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Maria-Aalter-Station.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Aalter

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt Maria-Aalter-Station. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Maria-Aalter-Station helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Aalter getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen158Aantal2022
Mannen166Aantal2022
0 tot 10 jaar31Aantal2022
10 tot 20 jaar50Aantal2022
20 tot 30 jaar36Aantal2022
30 tot 40 jaar46Aantal2022
40 tot 50 jaar60Aantal2022
50 tot 60 jaar43Aantal2022
60 tot 70 jaar26Aantal2022
70 tot 80 jaar22Aantal2022
80 tot 90 jaar7Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt Maria-Aalter-Station.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*12.150Aantal2023
Gescheiden*2.548Aantal2023
Ongehuwd*13.091Aantal2023
Verweduwd*1.740Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Aalter getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Maria-Aalter-Station helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften163Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€6.518.520Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.991Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€31.782Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Maria-Aalter-Station.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*28.086Aantal2023
Vreemdelingen*1.443Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Aalter getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Maria-Aalter-Station helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode44001A11-Code2023
RegionaamMaria-Aalter-StationNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte74Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen315Aantal2023
Aantal inwoners324Aantal2022
Aantal huishoudens130Aantal2021
Aantal wagens160Aantal2021
Dichtheid adressen4,28Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners4,40Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens1,77Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens2,17Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Maria-Aalter-Station.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties3Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties2Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Maria-Aalter-Station.

Adressen in de buurt Maria-Aalter-Station

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Maria-Aalter-Station. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Aalter.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Blekkervijverstraat49 - 959880
Bokhoutlaan1 - 99880
Canadastraat10 - 99880
Gagelstraat1 - 99880
Knesselaarsestraat1 - 99880
Planterijstraat1 - 99880
Vaanders1 - 99880
Vaartlaan1 - 99880