Statistieken Buurt Noordelijke Kom

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Noordelijke Kom in de gemeente Londerzeel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Noordelijke Kom in de gemeente Londerzeel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Noordelijke Kom
(zeer grote stijging van 33% naar 1.895 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Noordelijke Kom is met 467 personen toegenomen van 1.428 personen in 1990 tot 1.895 personen in 2023 (dat is een zeer grote stijging van 33%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 14 personen (0,88%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Londerzeel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Noordelijke Kom: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Londerzeel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Londerzeel-Centrum, 2: buurt Noordelijke Kom, 3: buurt Acacialaan, 4: buurt Meerstraat Londerzeel, 5: buurt Blauwe Hoek, 6: buurt Zwembad, 7: buurt Spoorweg-Zuid-Verspr. Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Noordelijke Kom voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Noordelijke Kom ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Noordelijke Kom

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Noordelijke Kom. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Noordelijke Kom: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.050)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Noordelijke Kom. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Noordelijke Kom was €38.050. Er waren 1.005 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Noordelijke Kom was €38.239.896.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 22 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Noordelijke Kom in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Londerzeel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Noordelijke Kom (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Noordelijke Kom in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Noordelijke Kom: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Noordelijke Kom helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Londerzeel getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Noordelijke Kom

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Noordelijke Kom.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Londerzeel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Noordelijke Kom. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Noordelijke Kom helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Londerzeel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Noordelijke Kom voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen935Aantal2023
Mannen960Aantal2023
0 tot 10 jaar200Aantal2023
10 tot 20 jaar249Aantal2023
20 tot 30 jaar225Aantal2023
30 tot 40 jaar233Aantal2023
40 tot 50 jaar231Aantal2023
50 tot 60 jaar289Aantal2023
60 tot 70 jaar229Aantal2023
70 tot 80 jaar118Aantal2023
80 tot 90 jaar105Aantal2023
90 jaar en ouder16Aantal2023
Aantal inwoners1.895Aantal2023
0 tot 5 jaar79Aantal2023
5 tot 10 jaar121Aantal2023
10 tot 15 jaar117Aantal2023
15 tot 20 jaar132Aantal2023
20 tot 25 jaar107Aantal2023
25 tot 29 jaar118Aantal2023
30 tot 35 jaar116Aantal2023
35 tot 40 jaar117Aantal2023
40 tot 45 jaar109Aantal2023
45 tot 50 jaar122Aantal2023
50 tot 55 jaar134Aantal2023
55 tot 60 jaar155Aantal2023
60 tot 65 jaar139Aantal2023
65 tot 70 jaar90Aantal2023
70 tot 75 jaar59Aantal2023
75 tot 80 jaar59Aantal2023
80 tot 85 jaar64Aantal2023
85 tot 90 jaar41Aantal2023
90 tot 95 jaar16Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Noordelijke Kom. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Noordelijke Kom.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden40Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners22,40Aantal2022
Gevulde handelspanden37Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen7Aantal2023
Winkels: periodieke goederen4Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen6Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels18Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,13Aantal2022
Consumentgerichte diensten15Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners8,00Aantal2022
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Noordelijke Kom. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens814Aantal2023
Huishoudens 1 persoon284Aantal2023
Huishoudens 2 personen254Aantal2023
Huishoudens 3 personen110Aantal2023
Huishoudens 4 personen100Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen66Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon35%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen12%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.005Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€38.239.896Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.050Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.299Euro2019
Interkwartiel verschil29.288Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt100Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie23Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €11%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €22%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €6%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2021
% inkomens >75.000 €12%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€42.103.588Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€22.455Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.698Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)100Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)90%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten36Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit197Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit97Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Noordelijke Kom.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23045A010Code2024
RegionaamNoordelijke KomNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte70Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.072Aantal2024
Aantal inwoners1.895Aantal2023
Aantal huishoudens814Aantal2023
Aantal wagens911Aantal2022
Dichtheid adressen15,32Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners27,09Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens11,64Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens13,02Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Noordelijke Kom.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder74Aantal2023
Alleenwonend284Aantal2023
Andere persoon34Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)324Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen330Aantal2023
Inwonende andere persoon39Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder119Aantal2023
Kind bij gehuwd paar326Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar129Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)138Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen98Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Noordelijke Kom. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties9Aantal2020
Huizen-Transacties22Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties17Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€134.000Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 25€245.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€240.100Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€157.750Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 50€304.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€278.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€202.500Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 75€350.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€317.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Noordelijke Kom.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders265Aantal2023
Eigenaars549Aantal2023
% Huurders33%Percentage2023
% Eigenaars67%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Noordelijke Kom. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden878Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945225Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970281Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000144Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201066Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020110Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202135Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19009Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen567Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen311Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie872Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Noordelijke Kom. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Noordelijke Kom

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Noordelijke Kom. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Londerzeel. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Brandweerplein11840
Burchtlaan1 - 91840
Chrysantenlaan1 - 921840
Damveld29 - 311840
Dorpsstraat32 - 44A1840

Toon alle 21 rijen met adressen...