Statistieken Buurt Reesinge-Brugsesteenweg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg in de gemeente Maldegem. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel. Deze onderwerpen zijn op AlleCijfers ook per voor de gemeente en per deelgemeente of wijk te vinden
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg in de gemeente Maldegem. Met duidelijke grafieken en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.

Aantal inwoners per jaar in de buurt Reesinge-Brugsesteenweg
(stijging van 3,06% naar 707 inwoners in 2021)

De bevolking van de buurt Reesinge-Brugsesteenweg is met 21 personen gestegen van 686 personen in 2011 tot 707 personen in 2021 (dat is een stijging van 3,06%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 2011 tot en met 2021 was 2 personen (0,31%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 4 Maldegem met het aantal inwoners per buurt in 2021
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Reesinge-Brugsesteenweg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 4 Maldegem met het aantal inwoners per buurt in 2021. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Westeinde-Bogaarde, 2: buurt Reesinge-Brugsesteenweg, 3: buurt Bogaarde, 4: buurt Akkers, 5: Buurtstraat.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Reesinge-Brugsesteenweg voor 2022 (omgevingsadressendichtheid), 2021 (bevolkingsdichtheid) en 2019 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Reesinge-Brugsesteenweg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Reesinge-Brugsesteenweg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Reesinge-Brugsesteenweg. De gegevens gelden voor: 2022 (adressen), 2021 (inwoners), 2019 (huishoudens) en 2019 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.257)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Reesinge-Brugsesteenweg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Reesinge-Brugsesteenweg was €39.257. Er waren 398 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Reesinge-Brugsesteenweg was €15.624.257.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 35 buurten (blauw), 9 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Reesinge-Brugsesteenweg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Maldegem waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Reesinge-Brugsesteenweg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Reesinge-Brugsesteenweg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Reesinge-Brugsesteenweg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Maldegem getoond.

Inwoners naar leeftijd - gemeente Maldegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 per leeftijdscategorie in de gemeente Maldegem. De data over het aantal inwoners per leeftijdsgroep zijn voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg helaas onbekend. Daarom worden de leeftijdsgegevens voor de gemeente Maldegem getoond.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 2011 tot en met 2022 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Maldegem

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2022 naar burgerlijke staat in de gemeente Maldegem. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Maldegem getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen*12.200Aantal2022
Mannen*12.209Aantal2022
0 tot 10 jaar*2.232Aantal2022
10 tot 20 jaar*2.553Aantal2022
20 tot 30 jaar*2.869Aantal2022
30 tot 40 jaar*2.920Aantal2022
40 tot 50 jaar*3.140Aantal2022
50 tot 60 jaar*3.634Aantal2022
60 tot 70 jaar*3.136Aantal2022
70 tot 80 jaar*2.309Aantal2022
80 tot 90 jaar*1.312Aantal2022
90 jaar en ouder*304Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie bevolking worden voor de gemeente Maldegem getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie bevolking voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg helaas onbekend.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*10.066Aantal2022
Gescheiden*2.111Aantal2022
Ongehuwd*10.799Aantal2022
Verweduwd*1.433Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Maldegem getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften398Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€15.624.257Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.257Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*23.297Aantal2022
Vreemdelingen*1.112Aantal2022

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Maldegem getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode43010A413Code2022
RegionaamReesinge-BrugsesteenwegNaam2022
Soort regioBuurtCategorisch type2022
Oppervlakte117Oppervlakte in hectare2022
Aantal adressen410Aantal2022
Aantal inwoners707Aantal2021
Aantal huishoudens284Aantal2019
Aantal wagens393Aantal2019
Dichtheid adressen3,51Aantal per hectare2022
Dichtheid inwoners6,05Aantal per hectare2021
Dichtheid huishoudens2,43Aantal per hectare2019
Dichtheid wagens3,36Aantal per hectare2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties5Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties5Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg.

Adressen in de buurt Reesinge-Brugsesteenweg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Reesinge-Brugsesteenweg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Maldegem.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Brugse Steenweg162 - 238C9990
Heirweg1 - 99990
Karrewegel52D9990
Kleine Bogaardestraat14 - 959990
Koning Albertlaan1 - 9A9990
Koningin Astridlaan37 - 749990
Oude Kasteeldreef11 - 199990
Reesinghelaan10A - 10D9990
Veldstraat10 - 99990
Zandhoogte1 - 99990