Statistieken Buurt Sint-Jozef

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Sint-Jozef in de gemeente Londerzeel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Sint-Jozef in de gemeente Londerzeel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Sint-Jozef
(zeer grote groei van 36% naar 1.052 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Sint-Jozef is met 277 inwoners toegenomen van 775 inwoners in 1990 tot 1.052 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 36%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 8 inwoners (0,95%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 2 Londerzeel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Sint-Jozef: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 2 Londerzeel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Sint-Jozef Londerzeel, 2: buurt Struikberg-Neerhavert-Koesteert, 3: buurt Sint-Jozef Uitbreiding, 4: buurt Londerzeel-Verspreide Bewoning.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Sint-Jozef voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Sint-Jozef ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Sint-Jozef

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Sint-Jozef. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Sint-Jozef: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.282)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Sint-Jozef. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Sint-Jozef was €37.282. Er waren 563 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Sint-Jozef was €20.989.618.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 22 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Sint-Jozef in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Londerzeel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Sint-Jozef (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Sint-Jozef in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Sint-Jozef: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Sint-Jozef helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Londerzeel getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Sint-Jozef

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Sint-Jozef.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Londerzeel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Sint-Jozef. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Sint-Jozef helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Londerzeel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Sint-Jozef voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen525Aantal2023
Mannen531Aantal2023
0 tot 10 jaar130Aantal2023
10 tot 20 jaar124Aantal2023
20 tot 30 jaar145Aantal2023
30 tot 40 jaar196Aantal2023
40 tot 50 jaar134Aantal2023
50 tot 60 jaar150Aantal2023
60 tot 70 jaar99Aantal2023
70 tot 80 jaar45Aantal2023
80 tot 90 jaar26Aantal2023
90 jaar en ouder7Aantal2023
Aantal inwoners1.052Aantal2023
0 tot 5 jaar84Aantal2023
5 tot 10 jaar46Aantal2023
10 tot 15 jaar57Aantal2023
15 tot 20 jaar67Aantal2023
20 tot 25 jaar62Aantal2023
25 tot 29 jaar83Aantal2023
30 tot 35 jaar99Aantal2023
35 tot 40 jaar97Aantal2023
40 tot 45 jaar57Aantal2023
45 tot 50 jaar77Aantal2023
50 tot 55 jaar81Aantal2023
55 tot 60 jaar69Aantal2023
60 tot 65 jaar59Aantal2023
65 tot 70 jaar40Aantal2023
70 tot 75 jaar28Aantal2023
75 tot 80 jaar17Aantal2023
80 tot 85 jaar13Aantal2023
85 tot 90 jaar13Aantal2023
90 tot 95 jaar7Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Sint-Jozef. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Sint-Jozef.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden18Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners20,51Aantal2022
Gevulde handelspanden17Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels6Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,91Aantal2022
Consumentgerichte diensten7Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners5,86Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Sint-Jozef. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens449Aantal2023
Huishoudens 1 persoon145Aantal2023
Huishoudens 2 personen136Aantal2023
Huishoudens 3 personen74Aantal2023
Huishoudens 4 personen62Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen32Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen30%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften563Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€20.989.618Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.282Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.825Euro2019
Interkwartiel verschil29.584Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt103Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie33Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €9%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €16%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 9%Percentage2021
% inkomens >75.000 €11%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€23.892.628Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.333Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit941Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)69Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)89%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Aantal nationaliteiten26Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit115Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)11%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit46Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)4%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Sint-Jozef.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23045A20-Code2024
RegionaamSint-JozefNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte31Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen619Aantal2024
Aantal inwoners1.052Aantal2023
Aantal huishoudens449Aantal2023
Aantal wagens578Aantal2022
Dichtheid adressen19,87Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners33,76Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens14,41Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens18,55Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Sint-Jozef.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder45Aantal2023
Alleenwonend145Aantal2023
Andere persoon20Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)200Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen116Aantal2023
Inwonende andere persoon31Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder66Aantal2023
Kind bij gehuwd paar177Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar70Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)86Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen100Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Sint-Jozef. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties6Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties3Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Sint-Jozef.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders172Aantal2023
Eigenaars277Aantal2023
% Huurders38%Percentage2023
% Eigenaars62%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Sint-Jozef. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden489Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945113Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970106Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200096Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201070Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202067Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202115Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190020Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen306Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen183Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie486Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Sint-Jozef. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Sint-Jozef

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Sint-Jozef. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Londerzeel. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Biezenwei3 - 91840
Bloemstraat1 - 9_31840
Breendonkstraat1 - 9_21840
Broederminsteeg1 - 91840
Clippel10 - 91840
Gerard Walschapplein1 - 71840
Jan Hammeneckerstraat1 - 91840
Nieuwstraat10 - 91840
Sint Jozefstraat10 - 9A1840
Topmolen1 - 991840