Statistieken Buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning in de gemeente Londerzeel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning in de gemeente Londerzeel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning
(groei van 42% naar 152 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning is met 45 inwoners gegroeid van 107 inwoners in 1990 tot 152 inwoners in 2023 (dat is een groei van 42%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 1 inwoner (1,16%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Malderen met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Malderen met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Malderen-Centrum, 2: buurt Molenheide-Mattestraat, 3: buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Noord Verspreide Bewoning, 4: buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning, 5: buurt Eikenhout.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€35.322)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning was €35.322. Er waren 85 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning was €3.002.356.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 22 buurten (blauw), 5 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Londerzeel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Londerzeel getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Londerzeel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Londerzeel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen72Aantal2023
Mannen80Aantal2023
0 tot 10 jaar12Aantal2023
10 tot 20 jaar13Aantal2023
20 tot 30 jaar21Aantal2023
30 tot 40 jaar20Aantal2023
40 tot 50 jaar27Aantal2023
50 tot 60 jaar23Aantal2023
60 tot 70 jaar15Aantal2023
70 tot 80 jaar11Aantal2023
80 tot 90 jaar0Aantal2023
90 jaar en ouder0Aantal2023
Aantal inwoners152Aantal2023
0 tot 5 jaar5Aantal2023
5 tot 10 jaar7Aantal2023
10 tot 15 jaar0Aantal2023
15 tot 20 jaar13Aantal2023
20 tot 25 jaar14Aantal2023
25 tot 29 jaar7Aantal2023
30 tot 35 jaar6Aantal2023
35 tot 40 jaar14Aantal2023
40 tot 45 jaar9Aantal2023
45 tot 50 jaar18Aantal2023
50 tot 55 jaar9Aantal2023
55 tot 60 jaar14Aantal2023
60 tot 65 jaar9Aantal2023
65 tot 70 jaar6Aantal2023
70 tot 75 jaar5Aantal2023
75 tot 80 jaar6Aantal2023
80 tot 85 jaar0Aantal2023
85 tot 90 jaar0Aantal2023
90 tot 95 jaar0Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden1Aantal2022
Handelspanden per 1.000 inwoners6,67Aantal2022
Gevulde handelspanden1Aantal2022
Winkels: dagelijkse goederen0Aantal2022
Winkels: periodieke goederen0Aantal2022
Winkels: uitzonderlijke goederen0Aantal2022
Winkels: overige0Aantal2022
Winkels0Aantal2022
Horecazaken1Aantal2022
Horecazaken per 1.000 inwoners6,67Aantal2022
Consumentgerichte diensten0Aantal2022
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens52Aantal2023
Huishoudens 1 persoon10Aantal2023
Huishoudens 2 personen17Aantal2023
Huishoudens 3 personen8Aantal2023
Huishoudens 4 personen12Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen5Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon19%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen33%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen23%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen10%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften85Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€3.002.356Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€35.322Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.930Euro2019
Interkwartiel verschil32.193Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt104Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie14Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €geen dataPercentage
% inkomens 10.001 - 15.000 €geen dataPercentage
% inkomens 15.001 - 20.000 €geen dataPercentage
% inkomens 20.001 - 30.000 €25%Percentage2018
% inkomens 30.001 - 40.000 €geen dataPercentage
% inkomens 40.001 - 50.000 €geen dataPercentage
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2007
% inkomens 60.001 - 75.000 € geen dataPercentage
% inkomens >75.000 €geen dataPercentage
Totaal netto belastbaar inkomen€3.126.581Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.844Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit137Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)15Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)90%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Aantal nationaliteiten3Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit15Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit0Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)0%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23045B091Code2024
RegionaamSpoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide BewoningNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte73Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen63Aantal2024
Aantal inwoners152Aantal2023
Aantal huishoudens52Aantal2023
Aantal wagens77Aantal2022
Dichtheid adressen0,87Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,09Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens0,72Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,06Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder0Aantal2023
Alleenwonend10Aantal2023
Andere persoon17Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)30Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen26Aantal2023
Inwonende andere persoon0Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder7Aantal2023
Kind bij gehuwd paar29Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar10Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)14Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantal
Huizen-Transacties1Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties1Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders7Aantal2023
Eigenaars45Aantal2023
% Huurders14%Percentage2023
% Eigenaars86%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden59Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-194510Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197018Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-200012Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-20109Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-20200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19008Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen57Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen0Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie59Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Spoorweg Gent-Mechelen-Zuid Verspreide Bewoning. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Londerzeel. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Beekstraat1 - 81840
Steenhuffelstraat100 - 961840
Zwaluwstraat1351840