Statistieken Buurt Steenberghoek

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Steenberghoek in de gemeente Rumst. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Steenberghoek in de gemeente Rumst. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Steenberghoek
(zeer grote toename van 51% naar 1.383 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Steenberghoek is met 468 inwoners gegroeid van 915 inwoners in 1990 tot 1.383 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 51%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 14 inwoners (1,31%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Rumst met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Steenberghoek: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Rumst met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Kleine Landeigendom, 2: buurt Steenberghoek, 3: buurt Morenhoek, 4: buurt Steenbakkerijen Rumst (01), 5: buurt Autosnelweg, 6: buurt Rumst-Centrum, 7: buurt Vosberg Rumst, 8: buurt Lazernij-Hoge Vosberg.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Steenberghoek voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Steenberghoek ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Steenberghoek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Steenberghoek. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Steenberghoek: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.900)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Steenberghoek. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Steenberghoek was €34.900. Er waren 776 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Steenberghoek was €27.082.555.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 22 buurten (blauw), 6 wijken (oranje), 3 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Steenberghoek in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Rumst waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Steenberghoek (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Steenberghoek in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Steenberghoek: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Steenberghoek helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Rumst getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Steenberghoek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Steenberghoek.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Rumst

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Steenberghoek. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Steenberghoek helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Rumst getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Steenberghoek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen683Aantal2023
Mannen700Aantal2023
0 tot 10 jaar161Aantal2023
10 tot 20 jaar164Aantal2023
20 tot 30 jaar160Aantal2023
30 tot 40 jaar207Aantal2023
40 tot 50 jaar176Aantal2023
50 tot 60 jaar221Aantal2023
60 tot 70 jaar145Aantal2023
70 tot 80 jaar101Aantal2023
80 tot 90 jaar40Aantal2023
90 jaar en ouder5Aantal2023
Aantal inwoners1.383Aantal2023
0 tot 5 jaar85Aantal2023
5 tot 10 jaar76Aantal2023
10 tot 15 jaar72Aantal2023
15 tot 20 jaar92Aantal2023
20 tot 25 jaar62Aantal2023
25 tot 29 jaar98Aantal2023
30 tot 35 jaar115Aantal2023
35 tot 40 jaar92Aantal2023
40 tot 45 jaar94Aantal2023
45 tot 50 jaar82Aantal2023
50 tot 55 jaar97Aantal2023
55 tot 60 jaar124Aantal2023
60 tot 65 jaar83Aantal2023
65 tot 70 jaar62Aantal2023
70 tot 75 jaar58Aantal2023
75 tot 80 jaar43Aantal2023
80 tot 85 jaar18Aantal2023
85 tot 90 jaar22Aantal2023
90 tot 95 jaar5Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Steenberghoek. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Steenberghoek.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden16Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners12,55Aantal2022
Gevulde handelspanden13Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen3Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels6Aantal2023
Horecazaken4Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,69Aantal2022
Consumentgerichte diensten3Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,95Aantal2022
Leegstaande handelspanden3Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Steenberghoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens605Aantal2023
Huishoudens 1 persoon203Aantal2023
Huishoudens 2 personen196Aantal2023
Huishoudens 3 personen90Aantal2023
Huishoudens 4 personen82Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen34Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon34%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen32%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften776Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€27.082.555Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.900Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€29.356Euro2019
Interkwartiel verschil26.374Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt90Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie22Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €8%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €24%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €19%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €11%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €7%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 7%Percentage2021
% inkomens >75.000 €8%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€28.839.919Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€21.284Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.274Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)64Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)92%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten29Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit109Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)8%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit45Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Steenberghoek.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11037A02-Code2024
RegionaamSteenberghoekNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte27Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen725Aantal2024
Aantal inwoners1.383Aantal2023
Aantal huishoudens605Aantal2023
Aantal wagens690Aantal2022
Dichtheid adressen27,22Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners51,92Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens22,71Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens25,90Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Steenberghoek.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder52Aantal2023
Alleenwonend203Aantal2023
Andere persoon31Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)240Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen212Aantal2023
Inwonende andere persoon15Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder85Aantal2023
Kind bij gehuwd paar223Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar100Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)112Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen110Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Steenberghoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties11Aantal2020
Huizen-Transacties19Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties19Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€180.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€180.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€200.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€200.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€280.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€280.000Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Steenberghoek.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders193Aantal2023
Eigenaars412Aantal2023
% Huurders32%Percentage2023
% Eigenaars68%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Steenberghoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden653Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945199Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970138Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000168Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201061Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202048Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190037Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen462Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen191Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie648Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Steenberghoek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Steenberghoek

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Steenberghoek. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Rumst. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Abdon Braeckmansstraat10 - 82840
Abel Fransplein1 - 92840
Antoine De Winterstraat10 - 92840
Doelhaagstraat3 - 92840
Haardorst22 - 252840

Toon alle 14 rijen met adressen...