Statistieken Buurt ’T Heet

Aantal inwoners per jaar in de buurt ’T Heet
(zeer grote toename van 35% naar 1.678 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de buurt ’T Heet is met 436 personen gegroeid van 1.242 personen in 1990 tot 1.678 personen in 2022 (dat is een zeer grote toename van 35%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 14 personen (0,95%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 4 Hamme met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt ’T Heet: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 4 Hamme met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt ’T Heet.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt ’T Heet voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt ’T Heet ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt ’T Heet

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt ’T Heet. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt ’T Heet: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€40.394)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt ’T Heet. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt ’T Heet was €40.394. Er waren 864 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt ’T Heet was €34.900.636.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 27 buurten (blauw), 8 wijken (oranje), 2 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt ’T Heet in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hamme (Dendermonde) waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt ’T Heet (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt ’T Heet in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt ’T Heet: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt ’T Heet helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Hamme (Dendermonde) getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt ’T Heet

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt ’T Heet.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hamme (Dendermonde)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt ’T Heet. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt ’T Heet helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Hamme (Dendermonde) getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen851Aantal2022
Mannen824Aantal2022
0 tot 10 jaar162Aantal2022
10 tot 20 jaar231Aantal2022
20 tot 30 jaar194Aantal2022
30 tot 40 jaar185Aantal2022
40 tot 50 jaar249Aantal2022
50 tot 60 jaar251Aantal2022
60 tot 70 jaar191Aantal2022
70 tot 80 jaar148Aantal2022
80 tot 90 jaar54Aantal2022
90 jaar en ouder9Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt ’T Heet.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*9.666Aantal2023
Gescheiden*2.379Aantal2023
Ongehuwd*11.789Aantal2023
Verweduwd*1.534Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Hamme (Dendermonde) getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt ’T Heet helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften864Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€34.900.636Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€40.394Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€32.639Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt ’T Heet.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*23.636Aantal2023
Vreemdelingen*1.732Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Hamme (Dendermonde) getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt ’T Heet helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode42008A40-Code2023
Regionaam’T HeetNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte78Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen749Aantal2023
Aantal inwoners1.678Aantal2022
Aantal huishoudens660Aantal2021
Aantal wagens892Aantal2021
Dichtheid adressen9,54Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners21,38Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens8,41Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens11,36Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt ’T Heet.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2017
Huizen-Transacties10Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties9Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25€199.750Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€195.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50€272.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€232.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75€330.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€291.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt ’T Heet.

Adressen in de buurt ’T Heet

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt ’T Heet. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hamme (Dendermonde).

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Akkerstraat1 - 99220
Albert Van Heckelaan1 - 99220
Beekstraat10 - 99220
Dendermondse Steenweg1 - 59220
Hooirt194 - 759220

Toon alle 19 rijen met adressen...