Statistieken Buurt ’T Holleken-Kern

Aantal inwoners per jaar in de buurt ’T Holleken-Kern
(afname van 1,54% naar 384 inwoners in 2022)

De bevolking van de buurt ’T Holleken-Kern is met 6 personen afgenomen van 390 personen in 1990 tot 384 personen in 2022 (dat is een afname van 1,54%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was -0 personen (-0,02%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Linkebeek met het aantal inwoners per buurt in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de buurt ’T Holleken-Kern: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Linkebeek met het aantal inwoners per buurt in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Linkebeek-Centrum, 2: buurt Koekoeksbeek-Noord, 3: buurt Wijnbron, 4: buurt ’T Holleken-Kern, 5: buurt ’T Holleken-Station, 6: buurt ’T Holleken-Verspr. Bewoning, 7: buurt De Put.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt ’T Holleken-Kern voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt ’T Holleken-Kern ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt ’T Holleken-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt ’T Holleken-Kern. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt ’T Holleken-Kern: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€36.333)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Linkebeek. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de gemeente Linkebeek was €36.333. Er waren 2.646 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de gemeente Linkebeek was €96.136.437.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 5 buurten (blauw), 3 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Linkebeek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt ’T Holleken-Kern (2013 -2019)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt ’T Holleken-Kern in de periode van 2013 tot en met 2019.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt ’T Holleken-Kern: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt ’T Holleken-Kern helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Linkebeek getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt ’T Holleken-Kern

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt ’T Holleken-Kern.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Linkebeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de buurt ’T Holleken-Kern. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt ’T Holleken-Kern helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Linkebeek getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen209Aantal2022
Mannen176Aantal2022
0 tot 10 jaar44Aantal2022
10 tot 20 jaar74Aantal2022
20 tot 30 jaar32Aantal2022
30 tot 40 jaar37Aantal2022
40 tot 50 jaar57Aantal2022
50 tot 60 jaar55Aantal2022
60 tot 70 jaar49Aantal2022
70 tot 80 jaar26Aantal2022
80 tot 90 jaar6Aantal2022
90 jaar en ouder0Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de buurt ’T Holleken-Kern.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*1.373Aantal2023
Gescheiden*465Aantal2023
Ongehuwd*2.567Aantal2023
Verweduwd*235Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Linkebeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt ’T Holleken-Kern helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften206Aantal2019
Netto belastbaar inkomengeen dataEurogeen data
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangiftegeen dataEurogeen data
Mediaan inkomen per aangifte€25.046Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de buurt ’T Holleken-Kern.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*3.918Aantal2023
Vreemdelingen*722Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Linkebeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op buurt niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt ’T Holleken-Kern helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23100A10-Code2023
Regionaam’T Holleken-KernNaam2023
Soort regioBuurtCategorisch type2023
Oppervlakte8Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen186Aantal2023
Aantal inwoners384Aantal2022
Aantal huishoudens145Aantal2021
Aantal wagens175Aantal2021
Dichtheid adressen23,13Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners47,76Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens18,03Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens21,77Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de buurt ’T Holleken-Kern.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transactiesgeen dataAantalgeen data
Huizen-Transacties7Aantal2019
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2019
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2019
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEurogeen data
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEurogeen data

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de buurt ’T Holleken-Kern.

Adressen in de buurt ’T Holleken-Kern

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt ’T Holleken-Kern. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Linkebeek.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bankveld2 - 81630
Boesdaal2 - 41630
Galgendries5 - 81630
Haldorp1 - 71630
Hollebeekstraat161 - 3761630
Hollekensweg10 - 81630
Kleiveld21630
Perkstraat11630
Schouwendaal10 - 91630
Villalaan1 - 91630