Statistieken Deelgemeente 7 Administratief District

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente 7 Administratief District in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente 7 Administratief District in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente 7 Administratief District
(zeer grote toename van 30% naar 29.420 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente 7 Administratief District is met 6.806 inwoners toegenomen van 22.614 inwoners in 1990 tot 29.420 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 30%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 206 inwoners (0,81%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente 7 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente 7 Administratief District: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente 7 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Charlottalei (Oostwijk), 2: buurt Astrid Bad (Oostwijk), 3: buurt St.-Vincentius (Oostwijk), 4: buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk), 5: buurt Dageraadplaats-Ooststatie (Oostwijk), 6: buurt Van Diepenbeeckstr. (Oostwijk), 7: buurt Gas (Oostwijk), 8: buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk), 9: buurt Lamorinierestr.-Zuid (Ebes) (Oostwijk).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente 7 Administratief District voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente 7 Administratief District ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente 7 Administratief District

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente 7 Administratief District. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente 7 Administratief District: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€30.514)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente 7 Administratief District. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente 7 Administratief District was €30.514. Er waren 12.936 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente 7 Administratief District was €394.733.724.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 2 wijken (oranje), 17 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente 7 Administratief District in het rood weergegeven.alle deelgemeenten binnen de gemeente Antwerpen waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente 7 Administratief District (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente 7 Administratief District in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente 7 Administratief District: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente 7 Administratief District helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente 7 Administratief District

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente 7 Administratief District.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente 7 Administratief District. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente 7 Administratief District helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente 7 Administratief District voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen14.446Aantal2023
Mannen15.027Aantal2023
0 tot 10 jaar5.044Aantal2023
10 tot 20 jaar4.347Aantal2023
20 tot 30 jaar5.414Aantal2023
30 tot 40 jaar4.670Aantal2023
40 tot 50 jaar3.488Aantal2023
50 tot 60 jaar2.692Aantal2023
60 tot 70 jaar1.908Aantal2023
70 tot 80 jaar1.229Aantal2023
80 tot 90 jaar531Aantal2023
90 jaar en ouder140Aantal2023
Aantal inwoners29.420Aantal2023
0 tot 5 jaar2.690Aantal2023
5 tot 10 jaar2.354Aantal2023
10 tot 15 jaar2.283Aantal2023
15 tot 20 jaar2.064Aantal2023
20 tot 25 jaar2.300Aantal2023
25 tot 29 jaar3.114Aantal2023
30 tot 35 jaar2.705Aantal2023
35 tot 40 jaar1.965Aantal2023
40 tot 45 jaar1.872Aantal2023
45 tot 50 jaar1.616Aantal2023
50 tot 55 jaar1.522Aantal2023
55 tot 60 jaar1.170Aantal2023
60 tot 65 jaar1.037Aantal2023
65 tot 70 jaar871Aantal2023
70 tot 75 jaar757Aantal2023
75 tot 80 jaar472Aantal2023
80 tot 85 jaar309Aantal2023
85 tot 90 jaar222Aantal2023
90 tot 95 jaar108Aantal2023
95 jaar en ouder32Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente 7 Administratief District. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente 7 Administratief District.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden367Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden328Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen77Aantal2023
Winkels: periodieke goederen32Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen28Aantal2023
Winkels: overige7Aantal2023
Winkels144Aantal2023
Horecazaken100Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten84Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden39Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente 7 Administratief District. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens11.532Aantal2023
Huishoudens 1 persoon5.121Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.649Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.209Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.055Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen1.498Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon44%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen23%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen13%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften12.936Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€394.733.724Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€30.514Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€22.560Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€322.977.242Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit21.243Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)3.035Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)678%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)80%Percentage2023
Aantal nationaliteiten576Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit8.237Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)222%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit5.202Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)142%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente 7 Administratief District.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002DCode2024
Regionaam7 Administratief DistrictNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte180Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen19.920Aantal2024
Aantal inwoners29.420Aantal2023
Aantal huishoudens11.532Aantal2023
Aantal wagens5.773Aantal2022
Dichtheid adressen110,58Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners163,31Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens64,02Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens32,05Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente 7 Administratief District.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder990Aantal2023
Alleenwonend5.121Aantal2023
Andere persoon1.080Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.936Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.028Aantal2023
Inwonende andere persoon1.164Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.728Aantal2023
Kind bij gehuwd paar8.123Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.096Aantal2023
Lid van collectief huishouden111Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.254Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.838Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente 7 Administratief District. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties374Aantal2020
Huizen-Transacties79Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties79Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2015
Appartementen-Prijs percentiel 25€149.844Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€192.999Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€192.999Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2015
Appartementen-Prijs percentiel 50€217.665Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€237.278Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€237.278Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2015
Appartementen-Prijs percentiel 75€290.137Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€394.481Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€394.481Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2015
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente 7 Administratief District.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders6.410Aantal2023
Eigenaars5.126Aantal2023
% Huurders56%Percentage2023
% Eigenaars44%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente 7 Administratief District. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden14.820Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19452.808Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.958Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.804Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010248Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020941Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202126Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19004.985Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen2.151Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen12.669Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie14.726Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie91Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente 7 Administratief District. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.