Statistieken Buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk)

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk)
(zeer grote groei van 53% naar 3.555 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) is met 1.228 inwoners gegroeid van 2.327 inwoners in 1990 tot 3.555 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 53%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 37 inwoners (1,31%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente 7 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk): Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente 7 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Charlottalei (Oostwijk), 2: buurt Astrid Bad (Oostwijk), 3: buurt St.-Vincentius (Oostwijk), 4: buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk), 5: buurt Dageraadplaats-Ooststatie (Oostwijk), 6: buurt Van Diepenbeeckstr. (Oostwijk), 7: buurt Gas (Oostwijk), 8: buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk), 9: buurt Lamorinierestr.-Zuid (Ebes) (Oostwijk).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk). De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk): het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.772)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk). De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) was €33.772. Er waren 2.057 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) was €69.469.602.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 1 buurt (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk): inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk).

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk). De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.794Aantal2023
Mannen1.767Aantal2023
0 tot 10 jaar415Aantal2023
10 tot 20 jaar458Aantal2023
20 tot 30 jaar538Aantal2023
30 tot 40 jaar590Aantal2023
40 tot 50 jaar527Aantal2023
50 tot 60 jaar362Aantal2023
60 tot 70 jaar295Aantal2023
70 tot 80 jaar230Aantal2023
80 tot 90 jaar104Aantal2023
90 jaar en ouder42Aantal2023
Aantal inwoners3.555Aantal2023
0 tot 5 jaar200Aantal2023
5 tot 10 jaar215Aantal2023
10 tot 15 jaar243Aantal2023
15 tot 20 jaar215Aantal2023
20 tot 25 jaar211Aantal2023
25 tot 29 jaar327Aantal2023
30 tot 35 jaar319Aantal2023
35 tot 40 jaar271Aantal2023
40 tot 45 jaar278Aantal2023
45 tot 50 jaar249Aantal2023
50 tot 55 jaar211Aantal2023
55 tot 60 jaar151Aantal2023
60 tot 65 jaar148Aantal2023
65 tot 70 jaar147Aantal2023
70 tot 75 jaar141Aantal2023
75 tot 80 jaar89Aantal2023
80 tot 85 jaar53Aantal2023
85 tot 90 jaar51Aantal2023
90 tot 95 jaar29Aantal2023
95 jaar en ouder13Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk). De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk).
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden26Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners7,88Aantal2022
Gevulde handelspanden25Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen4Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels6Aantal2023
Horecazaken12Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,38Aantal2022
Consumentgerichte diensten7Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners2,25Aantal2022
Leegstaande handelspanden1Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.686Aantal2023
Huishoudens 1 persoon855Aantal2023
Huishoudens 2 personen431Aantal2023
Huishoudens 3 personen133Aantal2023
Huishoudens 4 personen155Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen112Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon51%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen26%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen8%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen9%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften2.057Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€69.469.602Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.772Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€23.883Euro2019
Interkwartiel verschil25.057Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt105Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie33Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €8%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €18%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €12%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 4%Percentage2021
% inkomens >75.000 €10%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€72.534.996Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€20.415Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.891Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)321Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)81%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)9%Percentage2023
Aantal nationaliteiten72Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit670Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)19%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit349Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)10%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk).
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002D41-Code2024
RegionaamStappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk)Naam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte33Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.824Aantal2024
Aantal inwoners3.555Aantal2023
Aantal huishoudens1.686Aantal2023
Aantal wagens920Aantal2022
Dichtheid adressen86,61Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners109,03Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens51,71Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens28,22Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk).
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder131Aantal2023
Alleenwonend855Aantal2023
Andere persoon108Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)448Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen314Aantal2023
Inwonende andere persoon100Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder205Aantal2023
Kind bij gehuwd paar616Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar195Aantal2023
Lid van collectief huishouden41Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)224Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen324Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties49Aantal2020
Huizen-Transacties5Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties5Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2015
Appartementen-Prijs percentiel 25€99.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€229.500Euro2016
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€229.500Euro2016
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€267.739Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€262.000Euro2016
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€262.000Euro2016
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€340.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€350.500Euro2016
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€350.500Euro2016
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk).
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders963Aantal2023
Eigenaars724Aantal2023
% Huurders57%Percentage2023
% Eigenaars43%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden2.059Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945642Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970322Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000172Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201026Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020347Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900532Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen290Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.769Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie2.038Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie21Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk)

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Albert Claudestraat10 - 82018
Albert Grisarstraat1 - 92018
Artsen zonder Grenzenstraat10 - 712018
Augustinessenplein1 - 92018
Boomgaardstraat101 - 992018

Toon alle 21 rijen met adressen...