Statistieken Buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk)

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) in de gemeente Antwerpen. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk)
(zeer grote groei van 31% naar 3.504 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) is met 824 inwoners gestegen van 2.680 inwoners in 1990 tot 3.504 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote groei van 31%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 25 inwoners (0,83%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente 7 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk): Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente 7 Administratief District met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Charlottalei (Oostwijk), 2: buurt Astrid Bad (Oostwijk), 3: buurt St.-Vincentius (Oostwijk), 4: buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk), 5: buurt Dageraadplaats-Ooststatie (Oostwijk), 6: buurt Van Diepenbeeckstr. (Oostwijk), 7: buurt Gas (Oostwijk), 8: buurt Stappaerts-Krijgshospitaal (Oostwijk), 9: buurt Lamorinierestr.-Zuid (Ebes) (Oostwijk).

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk). De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk): het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€29.902)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk). De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) was €29.902. Er waren 1.444 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) was €43.178.939.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 4 buurten (blauw), 1 wijk (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) in het rood weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk): inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Antwerpen getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk).

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Antwerpen

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk). De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Antwerpen getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk) voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.728Aantal2023
Mannen1.799Aantal2023
0 tot 10 jaar561Aantal2023
10 tot 20 jaar556Aantal2023
20 tot 30 jaar636Aantal2023
30 tot 40 jaar520Aantal2023
40 tot 50 jaar467Aantal2023
50 tot 60 jaar293Aantal2023
60 tot 70 jaar239Aantal2023
70 tot 80 jaar169Aantal2023
80 tot 90 jaar70Aantal2023
90 jaar en ouder13Aantal2023
Aantal inwoners3.504Aantal2023
0 tot 5 jaar287Aantal2023
5 tot 10 jaar274Aantal2023
10 tot 15 jaar286Aantal2023
15 tot 20 jaar270Aantal2023
20 tot 25 jaar302Aantal2023
25 tot 29 jaar334Aantal2023
30 tot 35 jaar285Aantal2023
35 tot 40 jaar235Aantal2023
40 tot 45 jaar232Aantal2023
45 tot 50 jaar235Aantal2023
50 tot 55 jaar170Aantal2023
55 tot 60 jaar123Aantal2023
60 tot 65 jaar125Aantal2023
65 tot 70 jaar114Aantal2023
70 tot 75 jaar103Aantal2023
75 tot 80 jaar66Aantal2023
80 tot 85 jaar41Aantal2023
85 tot 90 jaar29Aantal2023
90 tot 95 jaar13Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk). De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk).
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden47Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners14,04Aantal2022
Gevulde handelspanden42Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen7Aantal2023
Winkels: periodieke goederen5Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen6Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels19Aantal2023
Horecazaken7Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,09Aantal2022
Consumentgerichte diensten16Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,88Aantal2022
Leegstaande handelspanden5Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.335Aantal2023
Huishoudens 1 persoon555Aantal2023
Huishoudens 2 personen323Aantal2023
Huishoudens 3 personen132Aantal2023
Huishoudens 4 personen133Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen192Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon42%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen24%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen14%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.444Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€43.178.939Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€29.902Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€20.577Euro2019
Interkwartiel verschil21.932Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt107Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie29Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €18%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €10%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €16%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €23%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €12%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €4%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 3%Percentage2021
% inkomens >75.000 €7%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€49.397.106Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€14.847Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.391Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)416Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)68%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Aantal nationaliteiten76Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.136Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)32%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit720Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)20%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk).
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11002D33-Code2024
RegionaamStadspark-Zuid (Oostwijk)Naam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte14Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen2.440Aantal2024
Aantal inwoners3.504Aantal2023
Aantal huishoudens1.335Aantal2023
Aantal wagens684Aantal2022
Dichtheid adressen170,51Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners244,87Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens93,29Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens47,80Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk).
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder116Aantal2023
Alleenwonend555Aantal2023
Andere persoon158Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)646Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen286Aantal2023
Inwonende andere persoon141Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder197Aantal2023
Kind bij gehuwd paar1.049Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar87Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)114Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen174Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties41Aantal2020
Huizen-Transacties4Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties4Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transactiesgeen dataAantal
Appartementen-Prijs percentiel 25€183.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€240.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€370.000Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk).
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders775Aantal2023
Eigenaars560Aantal2023
% Huurders58%Percentage2023
% Eigenaars42%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.732Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945245Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970394Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000356Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201048Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202029Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202115Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900642Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen137Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.595Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.726Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk). Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk)

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Stadspark-Zuid (Oostwijk). Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Antwerpen. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Antoon van Dyckstraat10 - 842018
Bexstraat1 - 92018
Breughelstraat1 - 92018
Consciencestraat42 - 642018
Edelinckstraat1 - 92018

Toon alle 16 rijen met adressen...