Statistieken Deelgemeente Arendonk & Deel Retie

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie in de gemeente Arendonk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie in de gemeente Arendonk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Arendonk & Deel Retie
(grote stijging van 24% naar 13.335 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Arendonk & Deel Retie is met 2.570 inwoners toegenomen van 10.765 inwoners in 1990 tot 13.335 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 78 inwoners (0,65%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Arendonk & Deel Retie met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Arendonk & Deel Retie: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Arendonk & Deel Retie met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Arendonk-Dorp, 2: buurt Wampenberg-Pleintje, 3: buurt Wippelberg-Asselbergen, 4: buurt Berendonk-Huiskens, 5: buurt Broekkant Arendonk ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Arendonk & Deel Retie met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Arendonk-Dorp, 2: buurt Wampenberg-Pleintje, 3: buurt Wippelberg-Asselbergen, 4: buurt Berendonk-Huiskens, 5: buurt Broekkant Arendonk, 6: buurt Hoge Mauw(Industriezone), 7: buurt Reenheide-de Lusthoven-de Zeshonderd, 8: buurt Gagelbroek, 9: buurt Watering, 10: buurt Voorheide, 11: buurt Onder d’Eike-Grens-Roest, 12: buurt Schotelven, 13: buurt Bergen Arendonk, 14: buurt Heikant Arendonk, 15: buurt Autostrade Arendonk ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Arendonk & Deel Retie voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Arendonk & Deel Retie ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Arendonk & Deel Retie

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Arendonk & Deel Retie. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.226)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Arendonk & Deel Retie. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Arendonk & Deel Retie was €33.226. Er waren 7.406 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Arendonk & Deel Retie was €246.068.541.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 13 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Arendonk & Deel Retie in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Arendonk waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Arendonk & Deel Retie (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Arendonk & Deel Retie in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Arendonk & Deel Retie: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Arendonk getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Arendonk & Deel Retie

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Arendonk & Deel Retie.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Arendonk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Arendonk & Deel Retie. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Arendonk getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen6.706Aantal2023
Mannen7.044Aantal2023
0 tot 10 jaar1.321Aantal2023
10 tot 20 jaar1.673Aantal2023
20 tot 30 jaar1.703Aantal2023
30 tot 40 jaar1.584Aantal2023
40 tot 50 jaar1.748Aantal2023
50 tot 60 jaar2.039Aantal2023
60 tot 70 jaar1.688Aantal2023
70 tot 80 jaar1.246Aantal2023
80 tot 90 jaar611Aantal2023
90 jaar en ouder80Aantal2023
Aantal inwoners13.335Aantal2023
0 tot 5 jaar635Aantal2023
5 tot 10 jaar686Aantal2023
10 tot 15 jaar815Aantal2023
15 tot 20 jaar858Aantal2023
20 tot 25 jaar859Aantal2023
25 tot 29 jaar844Aantal2023
30 tot 35 jaar802Aantal2023
35 tot 40 jaar782Aantal2023
40 tot 45 jaar906Aantal2023
45 tot 50 jaar842Aantal2023
50 tot 55 jaar1.030Aantal2023
55 tot 60 jaar1.009Aantal2023
60 tot 65 jaar940Aantal2023
65 tot 70 jaar748Aantal2023
70 tot 75 jaar645Aantal2023
75 tot 80 jaar601Aantal2023
80 tot 85 jaar386Aantal2023
85 tot 90 jaar225Aantal2023
90 tot 95 jaar67Aantal2023
95 jaar en ouder13Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Arendonk & Deel Retie. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden206Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden179Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen27Aantal2023
Winkels: periodieke goederen13Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen23Aantal2023
Winkels: overige4Aantal2023
Winkels67Aantal2023
Horecazaken39Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten73Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden27Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens5.908Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.929Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.031Aantal2023
Huishoudens 3 personen756Aantal2023
Huishoudens 4 personen819Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen373Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon33%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen34%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften7.406Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€246.068.541Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.225Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.672Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€263.338.246Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit11.195Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.831Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1069%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)171%Percentage2023
Aantal nationaliteiten240Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit2.555Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)231%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit714Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)57%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13001ACode2024
RegionaamArendonk & Deel RetieNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte5.515Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen6.836Aantal2024
Aantal inwoners13.335Aantal2023
Aantal huishoudens5.908Aantal2023
Aantal wagens6.927Aantal2022
Dichtheid adressen1,24Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,42Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,07Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,26Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Arendonk & Deel Retie.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder388Aantal2023
Alleenwonend1.929Aantal2023
Andere persoon170Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.478Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.822Aantal2023
Inwonende andere persoon194Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder634Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.320Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar895Aantal2023
Lid van collectief huishouden129Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)968Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen800Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties22Aantal2020
Huizen-Transacties105Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties55Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties50Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€134.181Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€46.095Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€183.636Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€55.419Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€198.909Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€62.857Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.733Aantal2023
Eigenaars4.166Aantal2023
% Huurders29%Percentage2023
% Eigenaars71%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden6.680Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945728Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19702.130Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20002.063Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010689Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020740Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 2021104Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900170Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.774Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.896Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie6.537Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie137Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Arendonk & Deel Retie. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.