Statistieken Buurt Wampenberg-Pleintje

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Wampenberg-Pleintje in de gemeente Arendonk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Wampenberg-Pleintje in de gemeente Arendonk. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Wampenberg-Pleintje
(grote groei van 24% naar 2.349 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de buurt Wampenberg-Pleintje is met 453 personen gestegen van 1.896 personen in 1990 tot 2.349 personen in 2023 (dat is een grote groei van 24%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 14 personen (0,66%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers stijgen meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 0 Arendonk & Deel Retie met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Wampenberg-Pleintje: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 0 Arendonk & Deel Retie met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Arendonk-Dorp, 2: buurt Wampenberg-Pleintje, 3: buurt Wippelberg-Asselbergen, 4: buurt Berendonk-Huiskens, 5: buurt Broekkant Arendonk, 6: buurt Hoge Mauw(Industriezone), 7: buurt Reenheide-de Lusthoven-de Zeshonderd, 8: buurt Gagelbroek, 9: buurt Watering.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Wampenberg-Pleintje voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Wampenberg-Pleintje ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Wampenberg-Pleintje

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Wampenberg-Pleintje. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Wampenberg-Pleintje: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€33.483)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Wampenberg-Pleintje. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Wampenberg-Pleintje was €33.483. Er waren 1.281 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Wampenberg-Pleintje was €42.892.148.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 12 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Wampenberg-Pleintje in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Arendonk waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Wampenberg-Pleintje (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Wampenberg-Pleintje in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Wampenberg-Pleintje: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Wampenberg-Pleintje helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Arendonk getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Wampenberg-Pleintje

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Wampenberg-Pleintje.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Arendonk

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Wampenberg-Pleintje. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Wampenberg-Pleintje helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Arendonk getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Wampenberg-Pleintje voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.189Aantal2023
Mannen1.166Aantal2023
0 tot 10 jaar235Aantal2023
10 tot 20 jaar292Aantal2023
20 tot 30 jaar278Aantal2023
30 tot 40 jaar276Aantal2023
40 tot 50 jaar317Aantal2023
50 tot 60 jaar372Aantal2023
60 tot 70 jaar285Aantal2023
70 tot 80 jaar217Aantal2023
80 tot 90 jaar76Aantal2023
90 jaar en ouder5Aantal2023
Aantal inwoners2.349Aantal2023
0 tot 5 jaar103Aantal2023
5 tot 10 jaar132Aantal2023
10 tot 15 jaar148Aantal2023
15 tot 20 jaar144Aantal2023
20 tot 25 jaar125Aantal2023
25 tot 29 jaar153Aantal2023
30 tot 35 jaar132Aantal2023
35 tot 40 jaar144Aantal2023
40 tot 45 jaar152Aantal2023
45 tot 50 jaar165Aantal2023
50 tot 55 jaar197Aantal2023
55 tot 60 jaar175Aantal2023
60 tot 65 jaar164Aantal2023
65 tot 70 jaar121Aantal2023
70 tot 75 jaar121Aantal2023
75 tot 80 jaar96Aantal2023
80 tot 85 jaar50Aantal2023
85 tot 90 jaar26Aantal2023
90 tot 95 jaar5Aantal2023
95 jaar en ouder0Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Wampenberg-Pleintje. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Wampenberg-Pleintje.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden26Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners11,14Aantal2022
Gevulde handelspanden26Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen6Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen1Aantal2023
Winkels: overige1Aantal2023
Winkels9Aantal2023
Horecazaken8Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners3,43Aantal2022
Consumentgerichte diensten9Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,86Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Wampenberg-Pleintje. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens966Aantal2023
Huishoudens 1 persoon241Aantal2023
Huishoudens 2 personen369Aantal2023
Huishoudens 3 personen137Aantal2023
Huishoudens 4 personen158Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen61Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon25%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen38%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.281Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€42.892.148Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€33.483Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€27.963Euro2019
Interkwartiel verschil26.237Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt94Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie24Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €11%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €4%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €12%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €25%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €15%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €10%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €8%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €6%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€45.301.017Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€19.147Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.999Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)310Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)85%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)13%Percentage2023
Aantal nationaliteiten34Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit356Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)15%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit46Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)2%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Wampenberg-Pleintje.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13001A01-Code2024
RegionaamWampenberg-PleintjeNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte157Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.138Aantal2024
Aantal inwoners2.349Aantal2023
Aantal huishoudens966Aantal2023
Aantal wagens1.217Aantal2022
Dichtheid adressen7,24Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners14,95Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens6,15Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens7,75Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Wampenberg-Pleintje.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder76Aantal2023
Alleenwonend241Aantal2023
Andere persoon29Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)486Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen484Aantal2023
Inwonende andere persoon29Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder126Aantal2023
Kind bij gehuwd paar454Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar128Aantal2023
Lid van collectief huishouden0Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)138Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen164Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Wampenberg-Pleintje. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties2Aantal2020
Huizen-Transacties14Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties13Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties1Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€187.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€179.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€214.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€210.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€250.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€240.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Wampenberg-Pleintje.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders202Aantal2023
Eigenaars764Aantal2023
% Huurders21%Percentage2023
% Eigenaars79%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Wampenberg-Pleintje. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.031Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945171Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970200Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000396Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201087Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020135Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202112Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190026Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen846Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen185Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.025Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie6Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Wampenberg-Pleintje. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Wampenberg-Pleintje

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Wampenberg-Pleintje. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Arendonk. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Bellekens11 - 92370
Brandstraat10 - 62370
De Brulen12370
De Gijpen1 - 92370
De Horeman19 - 272370

Toon alle 30 rijen met adressen...