Statistieken Deelgemeente Dilbeek

Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Dilbeek
(grote groei van 19% naar 19.837 inwoners in 2022)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Dilbeek is met 3.179 inwoners toegenomen van 16.658 inwoners in 1990 tot 19.837 inwoners in 2022 (dat is een grote groei van 19%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2022 was 99 inwoners (0,55%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Dilbeek met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Dilbeek: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Dilbeek met het aantal inwoners per deelgemeente in 2022. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Dilbeek, 2: deelgemeente Sint Ulriks-Kapelle, 3: deelgemeente Groot-Bijgaarden, 4: deelgemeente Itterbeek, 5: deelgemeente Schepdaal, 6: deelgemeente Sint-Martens-Bodegem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Dilbeek voor 2023 (omgevingsadressendichtheid), 2022 (bevolkingsdichtheid) en 2021 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Dilbeek ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Dilbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Dilbeek. De gegevens gelden voor: 2023 (adressen), 2022 (inwoners), 2021 (huishoudens) en 2021 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Dilbeek: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.613)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Dilbeek. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Dilbeek was €39.613. Er waren 11.127 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Dilbeek was €440.774.566.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 61 buurten (blauw), 22 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Dilbeek in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Dilbeek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Dilbeek (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Dilbeek in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Dilbeek: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Dilbeek helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Dilbeek getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Dilbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Dilbeek.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2023 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Dilbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Dilbeek. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Dilbeek helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Dilbeek getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen10.380Aantal2022
Mannen9.469Aantal2022
0 tot 10 jaar2.347Aantal2022
10 tot 20 jaar2.253Aantal2022
20 tot 30 jaar2.262Aantal2022
30 tot 40 jaar2.341Aantal2022
40 tot 50 jaar2.426Aantal2022
50 tot 60 jaar2.714Aantal2022
60 tot 70 jaar2.328Aantal2022
70 tot 80 jaar1.567Aantal2022
80 tot 90 jaar1.212Aantal2022
90 jaar en ouder338Aantal2022

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie bevolking voor de deelgemeente Dilbeek.

Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwd*16.539Aantal2023
Gescheiden*3.697Aantal2023
Ongehuwd*21.920Aantal2023
Verweduwd*2.494Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie burgerlijke staat worden voor de gemeente Dilbeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Dilbeek helaas onbekend.

InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften11.127Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€440.774.566Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.613Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.508Euro2019

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie inkomen voor de deelgemeente Dilbeek.

NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgen*39.515Aantal2023
Vreemdelingen*5.135Aantal2023

* De onderwerpen uit de categorie nationaliteit worden voor de gemeente Dilbeek getoond. Deze onderwerpen zijn vanuit STATBEL op deelgemeente niveau niet beschikbaar. Daarom zijn de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Dilbeek helaas onbekend.

OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23016ACode2023
RegionaamDilbeekNaam2023
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2023
Oppervlakte1.143Oppervlakte in hectare2023
Aantal adressen11.015Aantal2023
Aantal inwoners19.837Aantal2022
Aantal huishoudens8.128Aantal2021
Aantal wagens9.633Aantal2021
Dichtheid adressen9,63Aantal per hectare2023
Dichtheid inwoners17,35Aantal per hectare2022
Dichtheid huishoudens7,11Aantal per hectare2021
Dichtheid wagens8,43Aantal per hectare2021

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie omgeving voor de deelgemeente Dilbeek.

VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties155Aantal2020
Huizen-Transacties115Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties72Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties43Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€30.374Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€44.200Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€35.483Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€53.217Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€41.019Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€71.695Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020

Bovenstaande tabel toont de onderwerpen uit de categorie vastgoed voor de deelgemeente Dilbeek.