Statistieken Deelgemeente Dilbeek

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Dilbeek in de gemeente Dilbeek. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Dilbeek in de gemeente Dilbeek. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Dilbeek
(grote stijging van 21% naar 20.088 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Dilbeek is met 3.430 inwoners gestegen van 16.658 inwoners in 1990 tot 20.088 inwoners in 2023 (dat is een grote stijging van 21%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 104 inwoners (0,57%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Dilbeek met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Dilbeek: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Dilbeek met het aantal inwoners per deelgemeente in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende deelgemeenten weer: 1: deelgemeente Dilbeek, 2: deelgemeente Sint Ulriks-Kapelle, 3: deelgemeente Groot-Bijgaarden, 4: deelgemeente Itterbeek, 5: deelgemeente Schepdaal, 6: deelgemeente Sint-Martens-Bodegem.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Dilbeek voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Dilbeek ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Dilbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Dilbeek. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Dilbeek: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€39.613)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Dilbeek. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Dilbeek was €39.613. Er waren 11.127 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Dilbeek was €440.774.566.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 61 buurten (blauw), 22 wijken (oranje), 5 deelgemeenten (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Dilbeek in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Dilbeek waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Dilbeek (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Dilbeek in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Dilbeek: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Dilbeek helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Dilbeek getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Dilbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Dilbeek.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Dilbeek

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Dilbeek. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Dilbeek helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Dilbeek getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Dilbeek voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen10.489Aantal2023
Mannen9.666Aantal2023
0 tot 10 jaar2.335Aantal2023
10 tot 20 jaar2.396Aantal2023
20 tot 30 jaar2.269Aantal2023
30 tot 40 jaar2.389Aantal2023
40 tot 50 jaar2.446Aantal2023
50 tot 60 jaar2.668Aantal2023
60 tot 70 jaar2.402Aantal2023
70 tot 80 jaar1.625Aantal2023
80 tot 90 jaar1.195Aantal2023
90 jaar en ouder356Aantal2023
Aantal inwoners20.088Aantal2023
0 tot 5 jaar1.100Aantal2023
5 tot 10 jaar1.235Aantal2023
10 tot 15 jaar1.266Aantal2023
15 tot 20 jaar1.130Aantal2023
20 tot 25 jaar1.189Aantal2023
25 tot 29 jaar1.080Aantal2023
30 tot 35 jaar1.181Aantal2023
35 tot 40 jaar1.208Aantal2023
40 tot 45 jaar1.254Aantal2023
45 tot 50 jaar1.192Aantal2023
50 tot 55 jaar1.298Aantal2023
55 tot 60 jaar1.370Aantal2023
60 tot 65 jaar1.276Aantal2023
65 tot 70 jaar1.126Aantal2023
70 tot 75 jaar871Aantal2023
75 tot 80 jaar754Aantal2023
80 tot 85 jaar612Aantal2023
85 tot 90 jaar583Aantal2023
90 tot 95 jaar282Aantal2023
95 jaar en ouder74Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Dilbeek. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Dilbeek.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden209Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden202Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen28Aantal2023
Winkels: periodieke goederen18Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen18Aantal2023
Winkels: overige5Aantal2023
Winkels69Aantal2023
Horecazaken42Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten91Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden7Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Dilbeek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens8.179Aantal2023
Huishoudens 1 persoon2.592Aantal2023
Huishoudens 2 personen2.497Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.237Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.163Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen690Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon32%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften11.127Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€440.774.566Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€39.613Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.508Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€464.003.076Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit17.538Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.861Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1679%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)148%Percentage2023
Aantal nationaliteiten406Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit2.614Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)218%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit739Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)64%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Dilbeek.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23016ACode2024
RegionaamDilbeekNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte1.143Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen11.164Aantal2024
Aantal inwoners20.088Aantal2023
Aantal huishoudens8.179Aantal2023
Aantal wagens9.636Aantal2022
Dichtheid adressen9,76Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners17,57Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens7,15Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens8,43Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Dilbeek.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder833Aantal2023
Alleenwonend2.592Aantal2023
Andere persoon313Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)3.704Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen3.010Aantal2023
Inwonende andere persoon433Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.315Aantal2023
Kind bij gehuwd paar3.689Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.303Aantal2023
Lid van collectief huishouden415Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.522Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen988Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Dilbeek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties155Aantal2020
Huizen-Transacties115Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties72Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties43Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€30.374Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€44.200Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€35.483Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€53.217Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€41.019Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€71.695Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Dilbeek.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders2.778Aantal2023
Eigenaars5.381Aantal2023
% Huurders34%Percentage2023
% Eigenaars66%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Dilbeek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden9.229Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.293Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19703.183Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.379Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010488Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020571Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202188Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900142Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen5.473Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen3.748Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie9.192Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie20Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Dilbeek. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.