Statistieken Deelgemeente Hoeilaart

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Hoeilaart in de gemeente Hoeilaart. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Hoeilaart in de gemeente Hoeilaart. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Hoeilaart
(zeer grote toename van 26% naar 11.536 inwoners in 2023)

Het aantal inwoners in de deelgemeente Hoeilaart is met 2.376 inwoners gegroeid van 9.160 inwoners in 1990 tot 11.536 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 26%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 72 inwoners (0,70%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers stijgen bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Hoeilaart met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Hoeilaart: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Hoeilaart met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Hoeilaart-Kern, 2: buurt Terheiden-Tenbos, 3: buurt Hoeilaart Dreef, 4: buurt Dumberg, 5: buurt Molenberg Hoeilaart, 6: buurt Ten Trappen, 7: buurt Smeyberg, 8: buurt ’T Roth, 9: buurt Groenendaal Hoeilaart, 10: buurt Zonienwoud Hoeilaart.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Hoeilaart voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Hoeilaart ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Hoeilaart

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Hoeilaart. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Hoeilaart: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€45.402)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Hoeilaart. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Hoeilaart was €45.402. Er waren 5.866 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Hoeilaart was €266.328.916.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 8 buurten (blauw), 2 wijken (oranje), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Hoeilaart in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hoeilaart waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Hoeilaart (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Hoeilaart in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Hoeilaart: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Hoeilaart helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Hoeilaart getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Hoeilaart

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Hoeilaart.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hoeilaart

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Hoeilaart. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Hoeilaart helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Hoeilaart getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Hoeilaart voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen5.909Aantal2023
Mannen5.630Aantal2023
0 tot 10 jaar1.338Aantal2023
10 tot 20 jaar1.531Aantal2023
20 tot 30 jaar1.144Aantal2023
30 tot 40 jaar1.323Aantal2023
40 tot 50 jaar1.628Aantal2023
50 tot 60 jaar1.554Aantal2023
60 tot 70 jaar1.320Aantal2023
70 tot 80 jaar1.026Aantal2023
80 tot 90 jaar469Aantal2023
90 jaar en ouder131Aantal2023
Aantal inwoners11.536Aantal2023
0 tot 5 jaar614Aantal2023
5 tot 10 jaar724Aantal2023
10 tot 15 jaar790Aantal2023
15 tot 20 jaar741Aantal2023
20 tot 25 jaar642Aantal2023
25 tot 29 jaar502Aantal2023
30 tot 35 jaar607Aantal2023
35 tot 40 jaar716Aantal2023
40 tot 45 jaar770Aantal2023
45 tot 50 jaar858Aantal2023
50 tot 55 jaar845Aantal2023
55 tot 60 jaar709Aantal2023
60 tot 65 jaar708Aantal2023
65 tot 70 jaar612Aantal2023
70 tot 75 jaar531Aantal2023
75 tot 80 jaar495Aantal2023
80 tot 85 jaar269Aantal2023
85 tot 90 jaar200Aantal2023
90 tot 95 jaar112Aantal2023
95 jaar en ouder19Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Hoeilaart. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Hoeilaart.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden106Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden96Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen16Aantal2023
Winkels: periodieke goederen10Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen9Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels35Aantal2023
Horecazaken18Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten43Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden10Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Hoeilaart. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens4.525Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.256Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.415Aantal2023
Huishoudens 3 personen676Aantal2023
Huishoudens 4 personen765Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen413Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon28%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen15%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen17%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen9%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften5.866Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€266.328.916Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€45.402Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€30.513Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€289.696.076Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit9.593Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.517Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)827%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)134%Percentage2023
Aantal nationaliteiten289Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.946Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)173%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit429Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)39%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Hoeilaart.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23033ACode2024
RegionaamHoeilaartNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte2.053Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen5.497Aantal2024
Aantal inwoners11.536Aantal2023
Aantal huishoudens4.525Aantal2023
Aantal wagens6.104Aantal2022
Dichtheid adressen2,68Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners5,62Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens2,20Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens2,97Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Hoeilaart.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder440Aantal2023
Alleenwonend1.256Aantal2023
Andere persoon149Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.326Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen1.704Aantal2023
Inwonende andere persoon163Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder682Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.313Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar877Aantal2023
Lid van collectief huishouden74Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)942Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen588Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Hoeilaart. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties13Aantal2020
Huizen-Transacties93Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties43Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties50Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€134.354Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€158.924Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€183.935Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Hoeilaart.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.360Aantal2023
Eigenaars3.180Aantal2023
% Huurders30%Percentage2023
% Eigenaars70%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Hoeilaart. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden4.926Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19451.328Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970923Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.671Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010350Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020441Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202124Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900149Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen3.894Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.032Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie4.897Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Hoeilaart. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.