Statistieken Buurt Dumberg

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Dumberg in de gemeente Hoeilaart. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Dumberg in de gemeente Hoeilaart. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Dumberg
(grote groei van 22% naar 1.811 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Dumberg is met 322 personen toegenomen van 1.489 personen in 1990 tot 1.811 personen in 2023 (dat is een grote groei van 22%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 10 personen (0,60%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een licht stijgende trend: De cijfers groeien meer wel dan niet. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de gemeente Hoeilaart met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Dumberg: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de gemeente Hoeilaart met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Hoeilaart-Kern, 2: buurt Terheiden-Tenbos, 3: buurt Hoeilaart Dreef, 4: buurt Dumberg, 5: buurt Molenberg Hoeilaart, 6: buurt Ten Trappen, 7: buurt Smeyberg, 8: buurt ’T Roth, 9: buurt Groenendaal Hoeilaart, 10: buurt Zonienwoud Hoeilaart.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Dumberg voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Dumberg ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Dumberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Dumberg. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Dumberg: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€46.219)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Dumberg. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Dumberg was €46.219. Er waren 929 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Dumberg was €42.937.500.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 7 buurten (blauw), 2 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Dumberg in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Hoeilaart waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Dumberg (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Dumberg in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Dumberg: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Dumberg helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Hoeilaart getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Dumberg

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Dumberg.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Hoeilaart

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Dumberg. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Dumberg helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Hoeilaart getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Dumberg voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen935Aantal2023
Mannen883Aantal2023
0 tot 10 jaar184Aantal2023
10 tot 20 jaar255Aantal2023
20 tot 30 jaar177Aantal2023
30 tot 40 jaar183Aantal2023
40 tot 50 jaar250Aantal2023
50 tot 60 jaar238Aantal2023
60 tot 70 jaar209Aantal2023
70 tot 80 jaar152Aantal2023
80 tot 90 jaar106Aantal2023
90 jaar en ouder64Aantal2023
Aantal inwoners1.811Aantal2023
0 tot 5 jaar77Aantal2023
5 tot 10 jaar107Aantal2023
10 tot 15 jaar144Aantal2023
15 tot 20 jaar111Aantal2023
20 tot 25 jaar95Aantal2023
25 tot 29 jaar82Aantal2023
30 tot 35 jaar77Aantal2023
35 tot 40 jaar106Aantal2023
40 tot 45 jaar119Aantal2023
45 tot 50 jaar131Aantal2023
50 tot 55 jaar133Aantal2023
55 tot 60 jaar105Aantal2023
60 tot 65 jaar114Aantal2023
65 tot 70 jaar95Aantal2023
70 tot 75 jaar87Aantal2023
75 tot 80 jaar65Aantal2023
80 tot 85 jaar57Aantal2023
85 tot 90 jaar49Aantal2023
90 tot 95 jaar45Aantal2023
95 jaar en ouder19Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Dumberg. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Dumberg.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden12Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners7,85Aantal2022
Gevulde handelspanden12Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen2Aantal2023
Winkels: periodieke goederen2Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige0Aantal2023
Winkels6Aantal2023
Horecazaken0Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2022
Consumentgerichte diensten6Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners3,37Aantal2022
Leegstaande handelspanden0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Dumberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens678Aantal2023
Huishoudens 1 persoon181Aantal2023
Huishoudens 2 personen208Aantal2023
Huishoudens 3 personen98Aantal2023
Huishoudens 4 personen126Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen65Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon27%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen19%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen10%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte3Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften929Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€42.937.500Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€46.219Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.318Euro2019
Interkwartiel verschil40.710Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt144Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie43Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €15%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €18%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €13%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €8%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 8%Percentage2021
% inkomens >75.000 €16%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€44.739.538Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€25.022Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit1.515Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)256Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)83%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)14%Percentage2023
Aantal nationaliteiten37Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit303Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)17%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit47Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)3%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Dumberg.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode23033A032Code2024
RegionaamDumbergNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte144Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen773Aantal2024
Aantal inwoners1.811Aantal2023
Aantal huishoudens678Aantal2023
Aantal wagens909Aantal2022
Dichtheid adressen5,35Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners12,54Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens4,70Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens6,30Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Dumberg.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder66Aantal2023
Alleenwonend181Aantal2023
Andere persoon32Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)358Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen250Aantal2023
Inwonende andere persoon38Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder104Aantal2023
Kind bij gehuwd paar356Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar136Aantal2023
Lid van collectief huishouden69Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)146Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen82Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Dumberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties1Aantal2020
Huizen-Transacties14Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties6Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties8Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 25€330.000Euro2018
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 50€417.500Euro2018
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen-Prijs percentiel 75€560.000Euro2018
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Dumberg.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders157Aantal2023
Eigenaars520Aantal2023
% Huurders23%Percentage2023
% Eigenaars77%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Dumberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden727Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945291Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-197095Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000249Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-201029Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202032Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20217Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190024Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen618Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen109Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie719Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie8Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Dumberg. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Dumberg

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Dumberg. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Hoeilaart. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Blokveldstraat11560
Brusselsesteenweg10 - 99A1560
Druivenlaan1 - 91560
Edmond Vandervaerenstraat15 - 881560
Groenendaalsesteenweg102 - 991560

Toon alle 22 rijen met adressen...