Statistieken Deelgemeente Mortsel

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Mortsel in de gemeente Mortsel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Mortsel in de gemeente Mortsel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Mortsel
(kleine groei van 1,85% naar 26.379 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Mortsel is met 480 inwoners toegenomen van 25.899 inwoners in 1990 tot 26.379 inwoners in 2023 (dat is een kleine groei van 1,85%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 15 inwoners (0,06%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Mortsel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Mortsel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Mortsel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Oude-God, 2: buurt Tommelt, 3: buurt Hof van Rieth, 4: buurt Fortstraat Mortsel, 5: buurt Vredebaan ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Mortsel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Oude-God, 2: buurt Tommelt, 3: buurt Hof van Rieth, 4: buurt Fortstraat Mortsel, 5: buurt Vredebaan, 6: buurt Mortsel-Dorp, 7: buurt Sint-Jozef Mortsel, 8: buurt Drabstraat, 9: buurt Savelkoul, 10: buurt Cantecroy, 11: buurt Heirbaan Mortsel, 12: buurt Fort Iv, 13: buurt Gasthuishoeven, 14: buurt Luithagen, 15: buurt Dieseghem, 16: buurt Oosterveld Mortsel, 17: buurt Agfa-Gevaert, 18: buurt Ten Dorpe Mortsel, 19: buurt Varenthof, 20: buurt Vliegveld Mortsel, 21: buurt Zilverbeek Mortsel, 22: buurt Sint-Amedeus ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Mortsel voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Mortsel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Mortsel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Mortsel. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Mortsel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€38.022)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Mortsel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Mortsel was €38.022. Er waren 15.032 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Mortsel was €571.549.957.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 21 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Mortsel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Mortsel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Mortsel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Mortsel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Mortsel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Mortsel helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Mortsel getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Mortsel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Mortsel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Mortsel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Mortsel. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Mortsel helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Mortsel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Mortsel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen13.621Aantal2023
Mannen12.803Aantal2023
0 tot 10 jaar2.963Aantal2023
10 tot 20 jaar2.998Aantal2023
20 tot 30 jaar3.027Aantal2023
30 tot 40 jaar3.622Aantal2023
40 tot 50 jaar3.359Aantal2023
50 tot 60 jaar3.370Aantal2023
60 tot 70 jaar3.085Aantal2023
70 tot 80 jaar2.077Aantal2023
80 tot 90 jaar1.383Aantal2023
90 jaar en ouder412Aantal2023
Aantal inwoners26.379Aantal2023
0 tot 5 jaar1.501Aantal2023
5 tot 10 jaar1.462Aantal2023
10 tot 15 jaar1.527Aantal2023
15 tot 20 jaar1.471Aantal2023
20 tot 25 jaar1.471Aantal2023
25 tot 29 jaar1.556Aantal2023
30 tot 35 jaar1.840Aantal2023
35 tot 40 jaar1.782Aantal2023
40 tot 45 jaar1.787Aantal2023
45 tot 50 jaar1.572Aantal2023
50 tot 55 jaar1.614Aantal2023
55 tot 60 jaar1.756Aantal2023
60 tot 65 jaar1.648Aantal2023
65 tot 70 jaar1.437Aantal2023
70 tot 75 jaar1.112Aantal2023
75 tot 80 jaar965Aantal2023
80 tot 85 jaar732Aantal2023
85 tot 90 jaar651Aantal2023
90 tot 95 jaar319Aantal2023
95 jaar en ouder93Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Mortsel. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Mortsel.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden429Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden371Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen57Aantal2023
Winkels: periodieke goederen59Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen35Aantal2023
Winkels: overige11Aantal2023
Winkels162Aantal2023
Horecazaken80Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten129Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden58Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Mortsel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens11.525Aantal2023
Huishoudens 1 persoon4.123Aantal2023
Huishoudens 2 personen3.607Aantal2023
Huishoudens 3 personen1.515Aantal2023
Huishoudens 4 personen1.522Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen758Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon36%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen13%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen7%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften15.032Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€571.549.957Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€38.022Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.328Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€586.133.524Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit23.648Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.359Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1882%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)106%Percentage2023
Aantal nationaliteiten577Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit2.774Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)211%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit1.413Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)102%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Mortsel.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11029ACode2024
RegionaamMortselNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte778Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen15.826Aantal2024
Aantal inwoners26.379Aantal2023
Aantal huishoudens11.525Aantal2023
Aantal wagens10.892Aantal2022
Dichtheid adressen20,33Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners33,89Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens14,81Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens13,99Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Mortsel.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder1.134Aantal2023
Alleenwonend4.123Aantal2023
Andere persoon458Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)4.262Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen4.214Aantal2023
Inwonende andere persoon331Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder1.793Aantal2023
Kind bij gehuwd paar4.141Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar1.901Aantal2023
Lid van collectief huishouden337Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)2.088Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen1.588Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Mortsel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties137Aantal2020
Huizen-Transacties176Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties170Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties6Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€85.620Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€121.337Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€117.129Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€100.105Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€150.210Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€144.982Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€120.423Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€173.000Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€166.741Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Mortsel.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders3.808Aantal2023
Eigenaars7.737Aantal2023
% Huurders33%Percentage2023
% Eigenaars67%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Mortsel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden12.982Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-19453.437Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19704.998Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20003.132Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010512Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020755Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202130Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 190032Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen6.243Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen6.734Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie12.897Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie66Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Mortsel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.