Statistieken Buurt Mortsel-Dorp

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Mortsel-Dorp in de gemeente Mortsel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de buurt Mortsel-Dorp in de gemeente Mortsel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de buurt Mortsel-Dorp
(grote groei van 13% naar 2.270 inwoners in 2023)

De bevolking van de buurt Mortsel-Dorp is met 261 inwoners gegroeid van 2.009 inwoners in 1990 tot 2.270 inwoners in 2023 (dat is een grote groei van 13%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 8 inwoners (0,38%). De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de Wijk 1 Mortsel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de buurt Mortsel-Dorp: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de Wijk 1 Mortsel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Mortsel-Dorp, 2: buurt Sint-Jozef Mortsel, 3: buurt Drabstraat, 4: buurt Savelkoul, 5: buurt Cantecroy, 6: buurt Heirbaan Mortsel, 7: buurt Fort Iv, 8: buurt Gasthuishoeven.

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in buurt Mortsel-Dorp voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de buurt Mortsel-Dorp ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in buurt Mortsel-Dorp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de buurt Mortsel-Dorp. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de buurt Mortsel-Dorp: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€37.305)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Mortsel-Dorp. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de buurt Mortsel-Dorp was €37.305. Er waren 1.340 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de buurt Mortsel-Dorp was €49.989.105.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 20 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 deelgemeente (groen), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de buurt Mortsel-Dorp in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Mortsel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de buurt Mortsel-Dorp (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de buurt Mortsel-Dorp in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de buurt Mortsel-Dorp: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de buurt Mortsel-Dorp helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Mortsel getoond.

Inwoners naar leeftijd - buurt Mortsel-Dorp

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de buurt Mortsel-Dorp.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Mortsel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de buurt Mortsel-Dorp. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de buurt Mortsel-Dorp helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Mortsel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de buurt Mortsel-Dorp voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen1.221Aantal2023
Mannen1.052Aantal2023
0 tot 10 jaar212Aantal2023
10 tot 20 jaar237Aantal2023
20 tot 30 jaar225Aantal2023
30 tot 40 jaar267Aantal2023
40 tot 50 jaar254Aantal2023
50 tot 60 jaar248Aantal2023
60 tot 70 jaar302Aantal2023
70 tot 80 jaar231Aantal2023
80 tot 90 jaar207Aantal2023
90 jaar en ouder90Aantal2023
Aantal inwoners2.270Aantal2023
0 tot 5 jaar100Aantal2023
5 tot 10 jaar112Aantal2023
10 tot 15 jaar115Aantal2023
15 tot 20 jaar122Aantal2023
20 tot 25 jaar113Aantal2023
25 tot 29 jaar112Aantal2023
30 tot 35 jaar143Aantal2023
35 tot 40 jaar124Aantal2023
40 tot 45 jaar131Aantal2023
45 tot 50 jaar123Aantal2023
50 tot 55 jaar133Aantal2023
55 tot 60 jaar115Aantal2023
60 tot 65 jaar150Aantal2023
65 tot 70 jaar152Aantal2023
70 tot 75 jaar129Aantal2023
75 tot 80 jaar102Aantal2023
80 tot 85 jaar96Aantal2023
85 tot 90 jaar111Aantal2023
90 tot 95 jaar63Aantal2023
95 jaar en ouder27Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de buurt Mortsel-Dorp. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de buurt Mortsel-Dorp.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden33Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners16,53Aantal2022
Gevulde handelspanden31Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen8Aantal2023
Winkels: periodieke goederen1Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen2Aantal2023
Winkels: overige2Aantal2023
Winkels13Aantal2023
Horecazaken6Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners2,30Aantal2022
Consumentgerichte diensten12Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners5,51Aantal2022
Leegstaande handelspanden2Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de buurt Mortsel-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens1.046Aantal2023
Huishoudens 1 persoon432Aantal2023
Huishoudens 2 personen325Aantal2023
Huishoudens 3 personen119Aantal2023
Huishoudens 4 personen109Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen61Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon41%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen31%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen11%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen10%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen6%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften1.340Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€49.989.105Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€37.305Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€25.782Euro2019
Interkwartiel verschil24.794Aantal2019
Interkwartiele coëfficiënt96Aantal2019
Interkwartiele asymmetrie33Aantal2019
% inkomens 1 - 10.000 €12%Percentage2021
% inkomens 10.001 - 15.000 €5%Percentage2021
% inkomens 15.001 - 20.000 €14%Percentage2021
% inkomens 20.001 - 30.000 €25%Percentage2021
% inkomens 30.001 - 40.000 €14%Percentage2021
% inkomens 40.001 - 50.000 €9%Percentage2021
% inkomens 50.001 - 60.000 €5%Percentage2021
% inkomens 60.001 - 75.000 € 6%Percentage2021
% inkomens >75.000 €11%Percentage2021
Totaal netto belastbaar inkomen€51.026.740Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€23.418Euro2021
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit2.009Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)117Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)88%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)5%Percentage2023
Aantal nationaliteiten44Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit264Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)12%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit147Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)6%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de buurt Mortsel-Dorp.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode11029A10-Code2024
RegionaamMortsel-DorpNaam2024
Soort regioBuurtCategorisch type2024
Oppervlakte44Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen1.359Aantal2024
Aantal inwoners2.270Aantal2023
Aantal huishoudens1.046Aantal2023
Aantal wagens855Aantal2022
Dichtheid adressen30,61Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners51,12Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens23,56Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens19,26Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de buurt Mortsel-Dorp.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder93Aantal2023
Alleenwonend432Aantal2023
Andere persoon44Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)348Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen420Aantal2023
Inwonende andere persoon17Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder145Aantal2023
Kind bij gehuwd paar336Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar124Aantal2023
Lid van collectief huishouden78Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)136Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen100Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de buurt Mortsel-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties13Aantal2020
Huizen-Transacties13Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties13Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties2Aantal2018
Appartementen-Prijs percentiel 25€130.500Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 25€226.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€226.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 50€157.003Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 50€274.500Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€274.500Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50geen dataEuro
Appartementen-Prijs percentiel 75€189.000Euro2014
Huizen-Prijs percentiel 75€340.000Euro2019
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€340.000Euro2019
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75geen dataEuro
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de buurt Mortsel-Dorp.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders403Aantal2023
Eigenaars643Aantal2023
% Huurders38%Percentage2023
% Eigenaars62%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de buurt Mortsel-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden1.139Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945397Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-1970262Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-2000339Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010102Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-202029Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 20210Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 19009Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen494Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen645Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie1.135Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie0Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de buurt Mortsel-Dorp. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Adressen in de buurt Mortsel-Dorp

Onderstaande tabel toont alle unieke combinaties van straten en huisnummers voor de buurt Mortsel-Dorp. Één straat kan in meer dan één buurt voorkomen. Vind de buurt bij uw adres op de pagina met alle adressen voor de gemeente Mortsel. De adresgegevens zijn het meest recent bijgewerkt op 1 februari 2024.

StraatnaamHuisnummer(s)Postcode(s)
Borsbeeksebinnenweg1 - 962640
Dorpsstraat1 - 82640
Elf-julistraat11 - 462640
Groenstraat11 - 92640
Hof ter Linden1 - 92640

Toon alle 21 rijen met adressen...