Statistieken Deelgemeente Rijkevorsel

Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Rijkevorsel in de gemeente Rijkevorsel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Bekijk de informatie over ruim 100 onderwerpen voor de deelgemeente Rijkevorsel in de gemeente Rijkevorsel. Met duidelijke tabellen en grafieken, links naar meer informatie en een overzicht van alle cijfers in 1 tabel.
Aantal inwoners per jaar in de deelgemeente Rijkevorsel
(zeer grote toename van 32% naar 12.515 inwoners in 2023)

De bevolking van de deelgemeente Rijkevorsel is met 3.049 inwoners gestegen van 9.466 inwoners in 1990 tot 12.515 inwoners in 2023 (dat is een zeer grote toename van 32%). Het gemiddelde verschil per jaar over de hele periode van 1990 tot en met 2023 was 92 inwoners (0,85%). De ontwikkeling van de data in de tijd volgt een duidelijk stijgende trend: De cijfers groeien bijna ieder jaar. De gebruikte data komen van STATBEL. Het aantal inwoners is het aantal personen zoals op 1 januari in het bevolkingsregister vastgelegd.

Kaart van de deelgemeente Rijkevorsel met het aantal inwoners per buurt in 2023
Aantal inwoners op de kaart van de deelgemeente Rijkevorsel: Op deze pagina vind je veel informatie over inwoners (zoals de verdeling naar leeftijdsgroepen, gezinssamenstelling, geslacht, autochtoon of Belgisch met een immigratie achtergrond,...), woningen (aantallen, types, prijs ontwikkeling, gebruik, type eigendom,...) en méér (autobezit, energieverbruik,...)  op basis van open data van STATBEL en diverse andere bronnen!

Kaart van de deelgemeente Rijkevorsel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Rijkevorsel-Dorp, 2: buurt Rijkevorsel-Dorp Noord, 3: buurt Driehoek Rijkevorsel, 4: buurt Smeel, 5: buurt Merret ...Toon meer... Kaart van de deelgemeente Rijkevorsel met het aantal inwoners per buurt in 2023. De cijfers op de kaart geven de volgende buurten weer: 1: buurt Rijkevorsel-Dorp, 2: buurt Rijkevorsel-Dorp Noord, 3: buurt Driehoek Rijkevorsel, 4: buurt Smeel, 5: buurt Merret, 6: buurt Rijkevorsel-Dorp Zuid, 7: buurt Vaart, 8: buurt Kleine Gammel-Hees-Bolk-Middelstede, 9: buurt Sint-Jozef Rijkevorsel, 10: buurt Kievitheide, 11: buurt Breebos Rijkevorsel (01), 12: buurt Meerlehoven, 13: buurt Breebos Rijkevorsel (02), 14: buurt Achtel-Kern, 15: buurt Achtel-Verspr.Bew., 16: buurt Gammel, 17: buurt Merksplassesteenweg, 18: buurt Helhoekheide, 19: buurt Helhoek-Looi ...Toon minder...

Advertentie:

Dichtheid per hectare van adressen, bevolking en wagens

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Omgeving: dichtheid van de bevolking-, adressen- en wagens per hectare oppervlakte in België en in deelgemeente Rijkevorsel voor 2024 (omgevingsadressendichtheid), 2023 (bevolkingsdichtheid) en 2022 (dichtheid met wagens).

De grafiek toont het aantal adressen-, inwoners- en wagens per hectare land. Dit geeft een beeld van "de mate van concentratie van menselijke activiteiten" in de deelgemeente Rijkevorsel ten opzichte van het gemiddelde voor België. De dichtheden zijn berekend met behulp van de oppervlakte van het gebied in hectare. Een oppervlakte van een hectare is 100 meter bij 100 meter, dat is 10.000 m² groot. Er gaan 100 hectare in 1 km².

Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in deelgemeente Rijkevorsel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Aantal adressen, inwoners, huishoudens en wagens in de deelgemeente Rijkevorsel. De gegevens gelden voor: 2024 (adressen), 2023 (inwoners), 2023 (huishoudens) en 2022 (wagens).

De grafiek toont de kerncijfers van STATBEL voor de deelgemeente Rijkevorsel: het aantal adressen, het aantal inwoners, het aantal huishoudens en het aantal wagens.

Gemiddeld inkomen (€34.431)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande meter toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Rijkevorsel. De laagste 10% en 25% regio's in België komen in het rode en het oranje gebied van de schaal op de meter. De hoogste 25% regio's vallen in het groene gebied. Deze zijn berekend op basis van het 'percentiel'. Hierbij zijn alle waarden van laag naar hoog gesorteerd. Zoals de mediaan een 50% percentiel is. Zie deze uitleg over het (gewogen) gemiddelde, mediaan, modus en percentieel.

Het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 in de deelgemeente Rijkevorsel was €34.431. Er waren 6.731 aangiften en het totale netto belastbaar inkomen in 2019 in de deelgemeente Rijkevorsel was €231.752.009.

Gemiddeld inkomen (per gebied)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bovenstaande grafiek toont het gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte in 2019 per gebied in België. Hierbij zijn de gebieden van laag naar hoog gesorteerd op de hoogte van het inkomen. De volgende gebieden worden in de grafiek weergegeven: 18 buurten (blauw), 4 wijken (oranje), 1 gemeente (geel), 1 arrondissement (paars), 1 provincie (bruin), 1 gewest (roze) en 1 land (grijs). Bovendien wordt de deelgemeente Rijkevorsel in het rood weergegeven. Alle buurten, wijken en deelgemeenten binnen de gemeente Rijkevorsel waarvoor inkomensdata beschikbaar is worden weergegeven. Klik op de staven in de grafiek om de naam en waarde van de bijbehorende gebieden te tonen.

Vastgoed transacties in de deelgemeente Rijkevorsel (2013 -2020)

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Overzicht van het aantal woningverkopen van appartementen, huizen met 2 of 3 gevels en vrijstaande woningen in de deelgemeente Rijkevorsel in de periode van 2013 tot en met 2020.

Nationaliteit: verdeling Belgen en vreemdelingen per jaar

Gebruik het filter om het jaar van de cijfers te selecteren en het verloop over de jaren te bekijken:

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking in de deelgemeente Rijkevorsel: inwoners naar nationaliteit, onderverdeeld in Belgen en vreemdelingen. De verdeling van de bevolking naar nationaliteit is voor de deelgemeente Rijkevorsel helaas onbekend. Daarom worden hier de data over de nationaliteiten voor de gemeente Rijkevorsel getoond.

Inwoners naar leeftijd - deelgemeente Rijkevorsel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, leeftijdsgroepen: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2023 per leeftijdscategorie in de deelgemeente Rijkevorsel.

Als maatwerk kan een Excel document met veel meer gegevens over het aantal inwoners naar leeftijd geleverd worden. De gegevens zijn beschikbaar voor de periode 1990 tot en met 2024 met het aantal inwoners per levensjaar.

Burgerlijke staat - gemeente Rijkevorsel

Heel even geduld alstublieft: Uw apparaat laadt de grafieken van Allecijfers.be.Bevolking, burgerlijke staat: aantal en percentage inwoners op 1 januari 2024 naar burgerlijke staat in de deelgemeente Rijkevorsel. De verdeling van de bevolking naar burgelijke stand is voor de deelgemeente Rijkevorsel helaas onbekend. Daarom worden in bovenstaande grafiek de data over de burgerlijke stand voor de gemeente Rijkevorsel getoond.


Definities burgerlijke staat:
Ongehuwd:
Personen die nog nooit een huwelijk hebben gesloten of een geregistreerd partnerschap zijn aangegaan.
Gehuwd:
De burgerlijke staat gehuwd ontstaat na sluiting van een huwelijk of het aangaan van een geregistreerd partnerschap. Tot de gehuwden worden ook personen gerekend die gescheiden zijn van tafel en bed.
Gescheiden:
De status gescheiden ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap anders dan door het overlijden van de partner. Personen die enkel gescheiden van tafel en bed leven (en nog wel gehuwd of als partners geregistreerd zijn) worden tot de gehuwden gerekend.
Verweduwd:
De burgerlijke staat verweduwd ontstaat na ontbinding van een huwelijk of geregistreerd partnerschap door overlijden van de partner.

Advertentie:

Gegevens over meer dan 100 onderwerpen!

Onderstaande tabel toont de meest recent beschikbare gegevens voor de deelgemeente Rijkevorsel voor meer dan 100 onderwerpen! Selecteer een categorie in de linkerkolom om de onderwerpen in die categorie weer te geven.

BevolkingWaardeEenheidJaar
Vrouwen6.214Aantal2023
Mannen6.311Aantal2023
0 tot 10 jaar1.342Aantal2023
10 tot 20 jaar1.462Aantal2023
20 tot 30 jaar1.517Aantal2023
30 tot 40 jaar1.640Aantal2023
40 tot 50 jaar1.586Aantal2023
50 tot 60 jaar1.744Aantal2023
60 tot 70 jaar1.496Aantal2023
70 tot 80 jaar1.047Aantal2023
80 tot 90 jaar505Aantal2023
90 jaar en ouder67Aantal2023
Aantal inwoners12.515Aantal2023
0 tot 5 jaar634Aantal2023
5 tot 10 jaar708Aantal2023
10 tot 15 jaar818Aantal2023
15 tot 20 jaar644Aantal2023
20 tot 25 jaar737Aantal2023
25 tot 29 jaar780Aantal2023
30 tot 35 jaar808Aantal2023
35 tot 40 jaar832Aantal2023
40 tot 45 jaar844Aantal2023
45 tot 50 jaar742Aantal2023
50 tot 55 jaar860Aantal2023
55 tot 60 jaar884Aantal2023
60 tot 65 jaar791Aantal2023
65 tot 70 jaar705Aantal2023
70 tot 75 jaar563Aantal2023
75 tot 80 jaar484Aantal2023
80 tot 85 jaar323Aantal2023
85 tot 90 jaar182Aantal2023
90 tot 95 jaar62Aantal2023
95 jaar en ouder5Aantal2023
De gegevens in de categorie bevolking betreffende de data over het aantal inwoners naar geslacht en leeftijd van de inwoners in huishoudens in de deelgemeente Rijkevorsel. De leeftijdsgroepen van 5 jaar (0 tot 5 jaar, 5 tot 10 jaar, etcetera) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
Burgerlijke staatWaardeEenheidJaar
Gehuwdgeen dataAantal
Gescheidengeen dataAantal
Ongehuwdgeen dataAantal
Verweduwdgeen dataAantal
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie burgerlijke staat voor de deelgemeente Rijkevorsel.
HandelspandenWaardeEenheidJaar
Handelspanden162Aantal2023
Handelspanden per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Gevulde handelspanden149Aantal2023
Winkels: dagelijkse goederen23Aantal2023
Winkels: periodieke goederen19Aantal2023
Winkels: uitzonderlijke goederen26Aantal2023
Winkels: overige3Aantal2023
Winkels71Aantal2023
Horecazaken28Aantal2023
Horecazaken per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Consumentgerichte diensten50Aantal2023
Consumentgerichte diensten per 1.000 inwoners0,00Aantal2023
Leegstaande handelspanden13Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie handelspanden voor de deelgemeente Rijkevorsel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
HuishoudensWaardeEenheidJaar
Aantal huishoudens5.033Aantal2023
Huishoudens 1 persoon1.358Aantal2023
Huishoudens 2 personen1.769Aantal2023
Huishoudens 3 personen716Aantal2023
Huishoudens 4 personen801Aantal2023
Huishoudens 5 of meer personen389Aantal2023
% Huishoudens 1 persoon27%Percentage2023
% Huishoudens 2 personen35%Percentage2023
% Huishoudens 3 personen14%Percentage2023
% Huishoudens 4 personen16%Percentage2023
% Huishoudens 5 of meer personen8%Percentage2023
Gemiddelde huishoudensgrootte2Aantal2023
Het aantal huishoudens betreft het aantal particuliere huishoudens op 1 januari van een jaar. Particuliere huishoudens bestaan uit één of meer inwoners die alleen of samen in een woonruimte zijn gehuisvest en zelf in hun dagelijks onderhoud voorzien. Naast eenpersoonshuishoudens bestaan er meerpersoonshuishoudens (niet-gehuwde paren, niet-gehuwde paren met kinderen, echtparen, echtparen met kinderen, eenouderhuishoudens en overige huishoudens). De institutionele huishoudens worden hiertoe niet gerekend. De cijfers over huishoudens zijn afgerond op vijftallen. Percentages zijn afgerond op tientallen procenten. Bij minder dan vijf huishoudens worden er geen gegevens weergegeven. De data over de gemiddelde huishoudensgrootte en het aantal personen per huishouden zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
InkomenWaardeEenheidJaar
Aantal aangiften6.731Aantal2019
Netto belastbaar inkomen€231.752.009Euro2019
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per aangifte€34.430Euro2019
Mediaan inkomen per aangifte€28.170Euro2019
Interkwartiel verschilgeen dataAantal
Interkwartiele coëfficiëntgeen dataAantal
Interkwartiele asymmetriegeen dataAantal
% inkomens 1 - 10.000 €0%Percentage2023
% inkomens 10.001 - 15.000 €0%Percentage2023
% inkomens 15.001 - 20.000 €0%Percentage2023
% inkomens 20.001 - 30.000 €0%Percentage2023
% inkomens 30.001 - 40.000 €0%Percentage2023
% inkomens 40.001 - 50.000 €0%Percentage2023
% inkomens 50.001 - 60.000 €0%Percentage2023
% inkomens 60.001 - 75.000 € 0%Percentage2023
% inkomens >75.000 €0%Percentage2023
Totaal netto belastbaar inkomen€244.056.397Euro2021
Gemiddeld netto belastbaar inkomen per inwoner€0Euro2023
De inkomensdata betreffen geven het besteedbaar inkomen van particuliere huishoudens weer. De data over het percentage aanslagen per inkomencategorie (zoals 10.001 - 15.000 €) zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
NationaliteitWaardeEenheidJaar
Belgengeen dataAantal
Vreemdelingengeen dataAantal
Belgische huidige nationaliteit11.186Aantal2023
EU huidige nationaliteit (zonder België)1.157Aantal2023
Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)1712%Percentage2023
Europese (EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)156%Percentage2023
Aantal nationaliteiten180Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit1.336Aantal2023
Niet-Belgische huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)185%Percentage2023
Niet-EU huidige nationaliteit169Aantal2023
Niet-Europese (niet-EU) huidige nationaliteit (t.o.v. inwoners)25%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie nationaliteit voor de deelgemeente Rijkevorsel.
OmgevingWaardeEenheidJaar
Regiocode13037ACode2024
RegionaamRijkevorselNaam2024
Soort regioDeelgemeenteCategorisch type2024
Oppervlakte4.684Oppervlakte in hectare2024
Aantal adressen6.487Aantal2024
Aantal inwoners12.515Aantal2023
Aantal huishoudens5.033Aantal2023
Aantal wagens6.312Aantal2022
Dichtheid adressen1,38Aantal per hectare2024
Dichtheid inwoners2,67Aantal per hectare2023
Dichtheid huishoudens1,07Aantal per hectare2023
Dichtheid wagens1,35Aantal per hectare2022
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie omgeving. Dit zijn de onderwerpen die betrekking hebben op de gebiedsaspecten van de deelgemeente Rijkevorsel.
Positie in huishoudenWaardeEenheidJaar
Alleenstaande ouder369Aantal2023
Alleenwonend1.358Aantal2023
Andere persoon199Aantal2023
Gehuwd met kind(eren)2.268Aantal2023
Gehuwd zonder kinderen2.404Aantal2023
Inwonende andere persoon313Aantal2023
Kind bij alleenstaande ouder612Aantal2023
Kind bij gehuwd paar2.135Aantal2023
Kind bij ongehuwd samenwonend paar927Aantal2023
Lid van collectief huishouden106Aantal2023
Ongehuwd samenwonend met kind(eren)1.010Aantal2023
Ongehuwd samenwonend zonder kinderen758Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie positie in huishouden voor de deelgemeente Rijkevorsel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
VastgoedWaardeEenheidJaar
Appartementen-Transacties18Aantal2020
Huizen-Transacties96Aantal2020
Huizen 2 of 3 gevels-Transacties42Aantal2020
Huizen vrijstaand-Transacties54Aantal2020
Appartementen-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 25€52.500Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 25€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 50€66.937Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 50€0Euro2020
Appartementen-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen-Prijs percentiel 75€79.351Euro2020
Huizen 2 of 3 gevels-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Huizen vrijstaand-Prijs percentiel 75€0Euro2020
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie vastgoed voor de deelgemeente Rijkevorsel.
WoningeigendomWaardeEenheidJaar
Huurders1.357Aantal2023
Eigenaars3.678Aantal2023
% Huurders27%Percentage2023
% Eigenaars73%Percentage2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woningeigendom voor de deelgemeente Rijkevorsel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.
WoongelegenhedenWaardeEenheidJaar
Woongelegenheden5.384Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1900-1945541Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1946-19701.232Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 1971-20001.937Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2001-2010694Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd 2011-2020657Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd sinds 202194Aantal2023
Woongelegenheden gebouwd vóór 1900130Aantal2023
Woongelegenheden in eengezinswoningen4.247Aantal2023
Woongelegenheden in meergezinswoningen1.123Aantal2023
Woongelegenheden met woonfunctie5.173Aantal2023
Woongelegenheden zonder woonfunctie192Aantal2023
Bovenstaande tabel toont de onderwerpen in de categorie woongelegenheden voor de deelgemeente Rijkevorsel. Deze data zijn alleen beschikbaar voor het Vlaams Gewest en gebieden binnen het Vlaams Gewest.